Snøskredvarsel for Hallingdal søndag 23.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er ventet regnvær i regionen, og det er derfor fortsatt våte skred som utgjør skredproblemet. I de høyestliggende delene av regionen, hvor det fortsatt er en del snø, vil det kunne gå naturlig utløste skred av str. 2. I lavereliggende deler av regionen er det nå såpass lite snø igjen at skredene ikke vil være større enn str. 1. Vær oppmerksom på mulighet for glideskred og skavlbrudd. På de høyeste toppene kan nedbøren komme i form av snø.
Snøverflaten består av grovkornet snø med variert hardhet. Over 1300 moh er det tilfrosset, under dette er det bløtere snø og stedvis råttent der snødekket er tynt eller rundt steiner. Man må nå over ca. 1000 moh for å få sammenhengende skiføre. Under 1000 moh er det begrenset med snø, spesielt i sørsider. Mest snø finnes i nordlig sektor og vest i regionen.
Observasjoner fra Hemsedal tyder på at vedvarende svake lag av kantkorn ikke lenger er et problem, selv om det ikke kan utelukkes at det kan finnes enkelte lommer i de aller høyeste områdene.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørøst.
0 °C til 4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hallingdal / Hemsedal

Snø

21.05.2021 kl. 20:12

1458 moh

Jørgen@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot v
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot n
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Jørgen@obskorps Kommentar:  Mot ø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 0 °C 3 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Litt kaldere enn tidligere dager. Bygevær tidligere i dag.

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile og forutsigbare forhold. Temp, nedbør og sol styrer skredfaren. Vinteren er i ferd med å avvikles. Men det er i ferd med å bli godt skiføre med storkornet snø som drenerer godt.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Skare Tørr Det minker jevnt og trutt. Ikke noe åpenbar ny skredaktivitet siste 3-4 dager. Større korn i den storkorna snøen nå. Tilfrosset snøoverflate fra 1300, bærende. Skiføret var bra i dag, bedre enn på lenge. Det er råttent rundt steiner og på tynt snødekke. Må over ca 1000 moh for å få sammenhengende skiføre.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Fg vil variere med temp, nedbør (regn) og solinnstråling. I dag var det i praksis ikke noe skredproblem når overflaten var frosset, men den vil som nevnt variere.

Skredaktivitet

21. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm K D, 15 cm 1F D-M, 40 cm 4F MF W, 5 cm I MFcr, 25 cm 4F MF W, 5 cm F MF V Snøpakken er isotermt. Ingen utslag på tester.

ObsID: 274031

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org