Snøskredvarsel for Hardanger fredag 30.04.2021

1
Liten
Publisert:

Vær varsom i enkelte områder høyt til fjells, her kan fokksnøen være ustabil. Det er fare for våte skred om/når sola titter frem.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Rolige værforhold og nattefrost gir et stabilt snødekke. Der sola titter frem kan det gå enkelte våte skred i bratt terreng. Dette er mest aktuelt i bratte sørvendte formasjoner siden det er relativt kaldt enda. I noen områder høyt til fjells kan fokksnøen være ustabil enkelte steder. Dypt i snødekket finnes vedvarende svake lag men disse krever mer varme for å kunne påvirkes.
Jevnt over ligger fokksnø av ulike hardheter høyt til fjells i regionen. Det gamle snødekket er stort sett smelteomvandlet snø, særlig i solsidene. I skyggesidene er det fortsatt bra med tørr, vintersnø. Solvendte sider i lavlandet er stort sett fri for snø.
Det er vedvarende svake lag i det gamle snødekket, men dette er ikke et skredproblem for øyeblikket. Snøen over er hard og bærende og det svake laget er dermed vanskelig å påvirke.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-14 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-15 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

30.04.2021 kl. 10:55

1335 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Observerte nokre eldre våte laussnøskred - typisk 24 t gamle.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Flott skiføre før solpåvirkinga fører til delvis luggeføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Eldre smeltepåvirka fokksnø mot sør. Har mista mykje av spensten sin. Innslag av kant nede i snødekket, men ingenting av betydning mot sør og tilgrensande sektor. Mogleg meir potent i andre sektorar høgt til fjells. Overflata ber preg av smelt-frys og har eit lite rim/kantlag i toppen.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ctm
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sola tek godt. Tiner opp snødekket fortare enn føregåande dagar.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Frå toppen av Elvershei. Ein del snø att i høgfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Aust-søraustvendt brattside. Har byrja å sleppe i toppen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Tidleg på dag. Ser enkelte str 1 skred frå i går. Våte laussnøskred.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 1 m/s fra V → 10% skyer Varmer godt i sola. Kjennes ut som om ho byrjar å få mer tak i forhold til tidligere dager. Lik vêrtype siste dagar.

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV over 1000 moh Ser ikkje for meg noko større enn str 1 skred. Maks str 2, men lite truleg.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V over 700 moh

Tester

CTM15@12cmQ3 Middels Middels til god stabilitet. Smuldrer opp. Kommentar som ved LBT.

LBT@12cmQ3 Smuldrer opp. Har ikkje mykje spenst i seg. Vil anta at str. 1 skred kan gå på dette, mogleg str. 2, men lite truleg.

Notater

Redigere obs seinere, men ingenting av betydning per no. Knota litt på defekt telefon, så ser eg har trykt litt feil på enkelte ting.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh Skare Fuktig Typisk vårsnø. Smeltar om dagen og fryst til om natta. Relativt låge nattetemp. Var i sørvest-sør-søraust vendte sider i dag. Mogleg litt tørrare i skjerma nordvendte sider høgt til fjells. I sør og tilgrensande sektorar, over ca 1000 moh, er det fuktig omvandla fokksnø og eit tynn smelt-frys skare med overflatekant og rimkrystaller i overflata.

Skredfarevurdering

1 Liten Ver obs i solvendte sider. Naturlig utløyste våte laussnøskred str. 2 kan gå ut. Fokksnøen som la seg opp i sør og tilgrensande sektor har mista mykje av spensten og flakeigenskapane sine og det er lite truleg at det kan gå noko anna enn str. 1 skred på dette. Smeltepåvirka kantkorn djupt i snødekket er godt beskytta av overliggande snøpakke og er per no ikkje eit skredproblem. Kantkorn djupt i snødekket ligg framleis godt beskytta og treng mer varme/regn før det vert aktuelt. Relativt stabil situasjon med våte laussnøskred i solvendte sider som primært skredproblem. Observerte også at snøen enkelte plasser har byrja å sleppe i bratte overganger. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

3 cm F SH/FCsf 2 mm/4 mm M-W, 2 cm P MFcr M, 7 cm 1F RG/RGxf 0 mm/1 mm M Lokalt der eg grov profil er dette ikkje noko spesielt bekmyringsfullt. , 5 cm 4F-1F DF/MF 1 mm M, 8 cm P-K MFcr M, 40 cm 1F RG 0 mm M, 4 cm K MFcr D-M, 30 cm 1F RG 0 mm D-M Går ned til hardare islag/skarelag. Er noko avrunda kantkorn under dette islaget, men det ligg så godt beskytta at det per i dag ikkje er eit problem. 0 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 30 cm, -4,2 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm, -3,8 °C @ 60 cm, -3,5 °C @ 80 cm, -3,3 °C @ 100 cm Oppsøkte eldre fokksnø i sør-søraustvendt side for å sjå om det har vore noko gang på kantkorn i- og rundt laget, men lite av bekymring i solvendte sider. Forholda har lege til rette for danning av kantkorn, men vil anta at det evt. er meir etablert i andre himmelretningar og evt. der snødekket er tynnare.

ObsID: 270689

Hardanger / Kvinnherad

Snø

28.04.2021 kl. 12:19

923 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Øvste del av snødekket smeltar der sola får tak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Juklavasstinden. Eldre skred skimtas i henget under toppen. Dette er gammalt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Hestabotnpynten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Vestvendt side mot fjorden. Godt avsmelta opp til 970 moh. Ok fjellskiføre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nipeskar. Samanhengande skiføre frå sirka skoggrensa. Framleis greitt med snø i skaret og vidare opp mot Omnatind m.fl.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

28. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Vær

Ikke nedbør 4 °C 3 m/s fra NV ↘ 50% skyer Litt nedbør i går ettermiddag/kveld. Stort sett opphold og fint. Lite vind. Varmt og fint i sola.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 1400 moh Høgt til fjells så er det mest aktuelt i skjerma og lune formasjoner. Varmen har ikkje fått skikkeleg tak enda. Mest truleg str. 1 skred, men vil anta at det sola får jobba godt så kan det gå str. 2 skred.

Notater

Utan telefon, så fekk ikkje meldt inn undervegs. Satsar på ein ny obstur mot helga i indre del rundt Røldalsfjellet; fredag/laurdag. Har telefon og melder inn tur.

Snødekke

Ikke snøfokk 1 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Fuktig Samanhengande skiføre frå skoggrensa, sirka 700 moh - mot vest og nordvest. Høgare grense i enkelte andre eksposisjonar. Meir avsmelta på fjordnære fjell. Variasjon i forhold til indre og ytre del av regionen. Meir snø i indre del. Typisk vårsnø. Snøen smeltar der sola får tak, men frys til i løpet av natta. I skyggesider, spesielt mot nord og nordvest så konserveres snødekket i større grad.

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabile forhold. Skredfaren er primært knytt til våte laussnøskred. Ver obs i skjerma og lune solvendte formasjoner. Her kan ein potensielt få naturlig utløyste str. 2 skred når sola har fått jobba ei stund. Det er også lag av kantkorn nede i snødekket, men disse vil truleg ikkje utgjere noko problem før vi får høgare temperaturar. Framleis relativt låge temp, spesielt på natta. Virkar ikkje som sola har fått skikkeleg tak enda. Kan fordre kantkorndanning mtp låge nattetemp og rel. høge dagtemp, men ikkje observert potent der eg var i dag - sirka 950-1000 moh. Varslet faregrad er riktig Lokalt så ligger vi på FG 1 per i dag, men det kan endre seg. Viktig å bemerke i tekstvarsel at det framleis er kantkornlag nede i snødekket. Disse vil truleg ikkje verte aktuelle før vi får varmare vêr. Det er også ein del variasjon i regionen mtp mengde snø og oppbygging av snødekket, men stort sett stabile forhold. Vil anta at i den grad det er potente problem utover våte laussnøskred, så er dei mest aktuelle i indre del, evt. mot nord og nordvest over 1000 moh i ytre del.

Snøprofil

Grov ikkje snøprofil lokalt då det ikkje var hensiktsmessig. Snødekket består av frosne smeltformer mot bakken med delvis nedbrutt nysnø ispedd noko kanting under fokksnøflak/smelteformer med ein tynn smelt-frysskare under det avsmelta øvste 2 cm. Stabilt.

ObsID: 270486

Hardanger / SAUDA

Snø

27.04.2021 kl. 10:30

1029 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Snømåling ved Nedre Sandvatnhytta

Snødekke

239 cm totalt Gjennomsnitt av snømål over et strekk på stedet.

ObsID: 270358

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org