Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 19.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Fare for ustabil nysnø i høyden og våte løssnøskred lenger ned. Det kan også gå store naturlig utløste flakskred, særlig i nordvendte heng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kaldere vær stabiliserer snødekket. I høyden vil det komme noe nysnø som lokalt kan danne ustabile nysnøflak. Hvis sola kommer frem kan våte løssnøskred fortsatt løses ut naturlig eller av skiløpere i bratte heng. Sol vil også destabilisere nysnøen i høyden. Det kan ikke utelukkes at våte flakskred kan løsne naturlig der vann samles over skarelag. Noen steder kan det fortsatt ligge gamle vedvarende svake lag som har blitt svekket av mildværet. Skredfaren vil være størst ut på ettermiddagen og kvelden. Det kan også gå enkelte glideskred. Disse kan løsne alle tider på døgnet. Hold også god avstand til skavler som blir svekket i mildværet.
Snøoverflaten er våt og myk etter flere dager uten gjenfrysing. Smeltingen går nå raskt og snødekket begynner å bli tynt i mange sørvendte heng. Rygger og rabber er ofte bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Snødekket består stort sett av smelteomvandlet snø med en del skarelag. Snøgrensen ligger på 700-900 moh, lavest i skygesider, og den kryper oppover. Natt til tirsdag kom det litegrann nysnø i de høyeste områdene.
I det gamle snødekket lå det vedvarende svake lag som nå antas ha blitt omdannet til smelteformer. Lagene vil fortsatt være løse og kan fortsatt utgjøre svake lag, bare med litt mindre spredningsevne og følsomhet enn tidligere.
Det er ikke meldt om snøskredaktivitet de siste 3 døgn.
Temperaturen har sunket noe siste døgn, det er kuldegrader over ca. 1400-1500 moh.
0 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-2 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-4 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

18.05.2021 kl. 18:53

671 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt mot vestvendt side av Melderskin 1426 moh. Lite snø att. Har gått ut ein del glideskred. Disse går kvart år, men mindre masse i år ifht i fjor.

Snødekke

Ikke snøfokk

Vær

Ikke nedbør 7 °C 80% skyer Enkelte regnbyger i løpet av dagen i dag.

ObsID: 273728

Hardanger / Ullensvang

Snø

16.05.2021 kl. 11:59

1198 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Skredaktivitet

16. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Litt fuktig nysnø over 1300 moh.

Vær

Sludd 2 °C 100% skyer

ObsID: 272493

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org