Snøskredvarsel for Heiane torsdag 06.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær likevel forsiktig i bratt soleksponert terreng og i leheng i høyden der det finnes fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snøoverflaten mykes opp utover dagen, pga høyere temperaturer eller gløtt av sol, kan det løsne våte løssnøskred. I noen få heng, spesielt der det har kommet nysnø de siste dagene, kan skredene bli middels store. Enkelte steder i høyden kan det være mulig å løse ut skred i fokksnøen.
Snøoverflaten består av noen cm nysnø på hard skare. Stedvis finnes lommer med mer fokksnø, hovedsakelig i leheng mot vest. Under dette består snøoverflaten for det meste av smelteomvandlet og hard snø etter mildvær med påfølgende gjenfrysing. I sørsider er mye av snøen smeltet bort.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til bris fra nordøst om ettermiddagen.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org