Snøskredvarsel for Heiane torsdag 20.05.2021

1
Liten
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Generelt stabile forhold. Hvis solen kommer frem vil skredfaren stige i solvendte heng. En skikjører kan ellers løse ut skred i bratte helninger der snøen er våt og myk. Husk at selv små skred kan få stor kraft der snøen er våt og tung. Vær obs på sprekker og mulighet for glideskred.
Snøoverflaten er våt og myk det meste av døgnet, lokalt kan det fryse på om natten. Snødekket er tynt i mange sørvendte heng, det er lite snø under 1000 moh. I nordvendte sider er det skiføre ned til 800 moh. Rygger og rabber er bare, men i leheng ligger det fortsatt mye snø. Snødekket antas være omdannet til grovkornet snø og relativt homogent nå.
Over 1400-1600 moh er det kuldegrader mesteparten av døgnet.
5 - 8 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Lavere temperatur om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org