Snøskredvarsel for Heiane søndag 30.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold, men fare for mindre våte skred. Glideskred kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snøoverflata er mjuk og laus kan ein løyse ut mindre våte laussnøskred. Ver merksam på sprekkar i snødekket som viser at det kan gå glideskred.
Snødekket er stort sett smelteomvandla utan lagdelingar. Unntaket er nokre observerte islag i snøen. Det byrjar å bli lite snø og det er få områder igjen med skiføre i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
3 °C til 18 °C på 1100 moh.
Plussgrader til topps om formiddagen.
Klarvær.
Mulighet for noe høye skyer

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
3 °C til 19 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Valle

Snø

28.05.2021 kl. 09:38

1040 moh

ElisabethS@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ElisabethS@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 9 °C 3 m/s

Tester

ECTX

Skredproblem

Ubunden snø

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Stort sett MF - noen islag inni mellom. Sola tar godt i fjellet og snøen smelter godt nå. Det er ikke nattefrost mer og snøen går fra å være råtten til å nesten sette seg litt. Stabile forhold, sola tar godt på snøen. Vær obs på sider hvor sola tar godt. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Skare Fuktig

Snøprofil

20 cm 4F MF 2 mm M, 20 cm 1F MF 2 mm W, 2 cm IF, 34 cm P MF 2 mm M, 2 cm IF, 1 cm 4F MF 2 mm, 1 cm IF, 60 cm 4F MF 3 mm M -0,2 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 274567

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org