Snøskredvarsel for Indre Fjordane lørdag 11.01.2020

4
Stor
Publisert:

Mildvær og regn høyt til fjells gir fare for naturlig utløyste våte flakskred. Unngå bratt terreng! I høgfjellet vil fersk fokksnø være skredproblemet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store mengder nedbør, truleg som snø i høgda første del av dagen, og hard vind vil legge opp svært mykje fersk fokksnø i leområder. Varmen og regnet vil deretter svekke bindingar i snødekket og kan gi tildels store og svært store naturleg utløyste skred.
Det er varierande snødekke. Kraftig vind og snø har har lagt opp store fonner med fokksnø i leområder. Ryggar og ope terreng er blåst ned til gammalt snødekke. Gammalt snødekke er stort sett smeltformar av ulik hardheit. Snøen ligg ujamnt fordelt i austvendt terreng.
Svake lag av kantkorn er dekt av bærande lag også på dei høgaste toppane, så dei er lite aktuelle som skredproblem.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør., endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 300 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
50 mm i døgnet, opp mot 80 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra sørvest.
-6 °C til 2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Synkende temperaturer på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

10.01.2020 kl. 18:58

1125 moh

brit-siv@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Ved Vassenden. Lettskya oppholdsvær.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen, oppklarning og måneskin
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt nysnø frå siste snøfall på 3-400 moh. Her frå Myklebust, Dvergsdalsdalen mot Årdal i Jølster på andre sida av Jølstravatnet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Litt nysnø frå onsdag og torsdag oppå skare og smelteomvandla snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Tynt snødekke i skogen med tuer som stikk opp.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Avblåste ryggar nedpå gammal skare
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Fin snø oppå skare i leformasjonar
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  brit-siv@obskorps Kommentar:  Dvergsdalsdalen i måneskin
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTH26@10cmQ2 God Klarte ikkje sjå eller kjenne hardhetsforskjell/lagdeling. Overliggande lag hang ikkje i hop, men var meir eller mindre knust under spaden.

LBT Ingen brudd

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Periodevis noko vind frå skiftande retning, søraust til vest. Såg ikkje snøfokk eller heilt ferske fokksnøansamlingar, men vinden var tidvis kraftig nok til å flytte snø, så antar at det var noko vindtransport i høgfjellet.

Skredfarevurdering

1 Liten Fokksnøen frå onsdag og torsdag har fått tid til å stabilisere seg, og er vanskeleg å påvirke. I områder med fersk vindtransportert snø frå i dag vil det være muleg å løyse ut skred i dei ferske nysnøflaka. Høgare temperatur og nysnøgrense vil gi fare for våte skred i bratt terreng der det kjem regn på snø. Lite snø frå før i terrenget, vil avgrense størrelsen på slike våte skred. Store nedbørsmengder vil kunne gje naturleg utløyste skred. Over mildvêrsgrensa/nysnøgrensa vil mykje nedbør i kombinasjon med kraftig vind gi stor pålagring og auka fare for tørre flakskred, som vil være lett å løyse ut. Skredfaren vil auke raskt dersom forventa vêr med mykje nedbør og temperaturstigning. Usikker på om den når faregrad 4, sidan det er lite snø frå før under forventa mildvêrsgrense, men det er ikkje utenkeleg dersom det kjem så mykje nedbør/snø og vind i høgfjellet. Varslet faregrad er riktig Stabile forhold i dette området utifrå dagens obstur, men i områda som fekk mest nedbør onsdag og torsdag, og der det har vore vindtransport også i dag er varsla faregrad rett.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 8 m/s fra SØ ↖ 25% skyer Fredag vekslande skydekke og opphaldsvêr. Oppklarning, periodevis lett skydekke og måneskin på kvelden. Tidvis noko vind over 1000 moh.

Snødekke

50 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Vindpakket myk Tørr I Førde og vestover lite eller ingen snø under skoggrensa. I indre delar av Sunnfjord kom det litt nysnø onsdag/torsdag ned på 300 moh. Tynt snødekke frå tidlegare og skiføre frå ca 400 moh. Det gamle snødekket er smelteomvandla og stabilisert til over 1000 moh etter fleire omgangar med mildvêr og regn. Det kom 10 cm tørr nysnø onsdag ettermiddag- torsdag. Generelt svært tynt snødekke i skogen, med tuer som stikk fram. Over skoggrensa er snødekket ujevnt fordelt etter mange periodar med mykje vind. Mest snø i leformasjonar og forsenkningar i terrenget. Ryggar og utsatte parti er avblåst ned på gammal skare eller heilt ned på lyng og stein. Siste nysnøen er også ujevnt fordelt etter vind onsdag og torsdag, men fokksnøen har stabilisert seg raskt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 800 moh Fokksnøen frå onsdag og torsdag har fått tid til å stabilisere seg, og er vanskeleg å løyse ut. Der det er fersk vindtransportert snø frå i dag, vil det være lettare å påvirke.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm F SH 3 mm D, 4 cm 4F DF 1 mm D, 30 cm 1F DF 1 mm D, 10 cm P MF 1 mm D, 7 cm K MFcr 2 mm D, 10 cm P MF 2 mm W, 3 cm K MFcr 2 mm M, 60 cm P RG 1 mm D, 50 cm 1F-P MF 1 mm M -4,7 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,4 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 206446

Indre Fjordane / Volda

Snø

10.01.2020 kl. 14:34

1189 moh

eskildskov (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  eskildskov

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra SV ↗ 80% skyer

Snødekke

Det har blåst fra vestlig sektor. Ryggformasjoner er avblåst ned til skaren, og det ligger opp mot 20-30 cm fokksnø i søkk o.l. I østlig leheng fant vi opp mot 15 centimeter med tørr løssnø oppå skare eller fokksnø. Under det øverste skarelaget med ca 2 cm tykkelse, finner man rundt 10 cm med kant som ligger oppå et tykkere skarelag.

Skredaktivitet

10. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 206425

Indre Fjordane / Stryn

Snø

10.01.2020 kl. 13:20

945 moh

Sjur Mork (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Sjur Mork

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

10. jan 19:04 (+01:00)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Lite overfladisk

Vær

2 m/s

ObsID: 206436

Indre Fjordane / Stryn

Snø

10.01.2020 kl. 10:57

1769 moh

Vidar@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Skred fra ryggen mot 1662 nord for midtstolhyrna. Ca 5-600 m bruddkant i ca 1600 m høyde. På det høyeste under skavloppbygging i skar må bruddkant være mer enn 5-6 m. Ganske sikker på at skredet har gått i kantkornlag.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Gamle skredmasser i starten av elveløp hvor sørpeskred ble rapportert forrige helg. Antar midlertidig oppdemming var skredutløser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Vidar@obskorps Kommentar:  Ingen synlig skredaktivitet i de bratte østvendte hengene mot glomsdalen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM12@10cmQ3 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø En del snøfokk fra sør over 1300 m.

Skredfarevurdering

2 Moderat Pågående snøtransport, nå fra mer sørlig retning. Tilgjengelig flyttbar snø i østlige leheng. Ingen markert svake lag utenom dype kantkornlag øverst oppe. Det har generelt ikke gått mange skred i bratte høye leheng så det skal nok svært mye til å påvirke kantkornlag. Utsatte heng over 1500 m vil ha store henteområder (feks breområder) med konsentrert opplagring, gjerne under skavl/rygg. Resultatløs sprengning i går på setreskarsfjellet, viser hvor mye som skal til. Våte løssnøskred i helga blir neppe svært store under 1200 m. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør -8 °C 13 m/s fra S ↑ 10% skyer Mestapersonell rapporterer om en del temperaturfenomen siste dager, med plutselig nedfrysing, mer eller mindre samtidig som regn. Store vekslinger.

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr I østlig leheng ca 10-15 cm stort sett ubundet tørrsnø over smeltfryslagene, helt opp til over 1400. En del vindtransportert snø, men lite flakdannelse i leheng før man bikker 1400. Flak høyere middels eller bra stabilitet. Graving rett under 1600 m viser flere intakte kantkornlag, selv om de ligger under flere harde lag. På losider og topper/rygger er det til dels avblåst ned til førjulsnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store NØ, Ø, SØ over 1500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ over 1200 moh

Skredaktivitet

5. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 4 - Svært store. Naturlig utløst Få bratte heng. NØ, Ø, SØ

Snøprofil

30 cm 1F RG 0 mm/0 mm, 30 cm P RG 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 15 cm P RG/MF 0 mm/0 mm, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm 1F FCxr 0 mm/0 mm, 5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 5 cm F FCxr 0 mm/0 mm, 20 cm 1F MFcr 0 mm/0 mm, 20 cm 4F FC 1 mm/0 mm

ObsID: 206403

Indre Fjordane / Stad

Snø

09.01.2020 kl. 16:31

752 moh

LarsO@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  LarsO@obskorps

Tester

LBT@10cmQ2 Lag av hagl innad i fokksnøen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Fersk fokksnø virker å ha gode bindinger, men antar at de mest utpregede lehengene høyt til fjells trenger mer tid på å stabiliseres. Kantkorn ved bakken er mer eller mindre eliminert. Inntrykket fra nordlige deler av regionen er at det er ganske få heng som kan gi str3 skred. Tenker fg2 er mer representativt for dette området. Videre stabilisering fredag, før nytt og hissig vær øker fg lørdag.

Vær

Snø -1 °C 2 m/s fra V → 100% skyer Tilskyende utover dagen og lett snøvær i ettermiddag.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket sterkt preget av vind. Noen steder er avblåst ned til mildværsskaren, andre steder har opp mot 70cm fersk innblåst snø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 600 moh Tynt lag av hagl innad i den ferske fokksnøen. Forsvinner med høyden.

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred, men har gått en del våte løssnøskred i mildværet.

Snøprofil

2 cm F DF D, 5 cm 1F RG, 0,5 cm F PPhl, 7 cm 1F RG, 2 cm K MFcr, 10 cm F MF, 20 cm 1F MF, 1 cm I IF, 4 cm 4F MF, 110 cm 1F MF, 3 cm F FCxr -3 °C @ 0 cm, -2,4 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 160 cm

ObsID: 206288

Indre Fjordane / Sunnfjord

Snø

09.01.2020 kl. 12:10

1066 moh

Ingrid@vestland_fk (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Ser mot nordøst ca kl 13.15.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil på 90cm i østvendt side ved ca 1060 moh. 1 cm løs snø på topp, med 25 cm vindpakket snø under (P hard). Videre ned veksler det mellom P-K/I hard snø, smelteomvandlet. Opphoping av vann over islag ved ca. 70 cm (markert av blyant).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  CT test. Brudd innad i fokksnø ca 20 cm under overflaten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ser inn Kjøsnesfjorden kl 09.30.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Lite snø i skogen, ca 500-600 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Ser mot nordøst. Lite snø på ryggformasjon.
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Perioder med lett snøvær og redusert sikt (ca kl 12).

Tester

CTH25@20cmQ2

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Ujevn fordeling av snø over tregrensa. Det er noe løs snø tilgjengelig for transport i høyden, men stort sett vindpåvirket og hardpakket (P).

Skredfarevurdering

2 Moderat Vindpåvirket snødekke over ca 600 moh. Fersk vindtransportert sno etter ruskevær onsdag. Fokksnøen virker relativt stabil, men det er trolig mulig å utløse flakskred i noen heng i høyden.

Vær

Snø -3 °C 5 m/s fra V → 100% skyer Overskyet, skiftende skydekke (70-100 %). Stort sett grei sikt opp i høyden. Korte perioder med nedbør. Ved 200 moh vekslet det mellom regn og snø i 10 tiden, (0 grader), snø høyere opp. Lite vind i lavlandet, økende fra ca 600 moh. (lett bris). Perioder uten vind. -3 grader ved 1100 moh.

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Det er lite snø i terrenget opp til ca 300-400 moh. Ved 500 moh er det ca 15 cm smelteomvandlet snø, med 10 cm løs snø over (tørr og F-4F hard). Lite snø i skogen, og ujevnt fordelt høyere opp. Vindpåvirket snødekke over ca 600 moh, avblåst til skare/smelteomvandlet snø utsatte steder. Tydelig at det har vært mye vind i høyden i det siste, svært avblåst på rygger/toppene. Kun lett snøfokk over ca 900 moh i helt korte perioder. Ca 1 cm løs snø (F) over mer vindpakket snø i høyden.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 800 moh Det har lagt seg opp fokksnø i lesider, registrert opp i 40 cm. Fikk brudd ved stor tilleggsbelastning ved CT 1060 moh.

Snøprofil

1 cm F DF 1 mm/0 mm D, 2 cm 1F DF 1 mm/0 mm D, 22 cm P RG 0 mm/0 mm D, 1 cm I IF 0 mm/0 mm, 10 cm K MF 2 mm/0 mm, 34 cm P MF 3 mm/0 mm, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 9 cm P MF 0 mm/0 mm V, 20 cm I IF 0 mm/0 mm -3 °C @ 0 cm, -4 °C @ 5 cm, -2 °C @ 25 cm, -0,5 °C @ 35 cm, -0,1 °C @ 45 cm, -0,1 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Total dybde på snødekket ved gravegruppe er ca 180 cm, logget profil 90 cm. Østvendt side 1060 moh. Se bildetekst.

ObsID: 206252

Indre Fjordane / Stad

Snø

09.01.2020 kl. 10:41

485 moh

LarsO@obskorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør -1 °C 2 m/s fra V → 70% skyer

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 7 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

ObsID: 206221

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org