Snøskredvarsel for Indre Troms fredag 28.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Ustabile fokksnøflak i leområder. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere værforhold fører til at fokksnøen fra de siste dagene gradvis stabiliserer seg. Enkelte leområder kan ha fått mye pålagring de siste dagene og lavere temperatur gjør at stabiliseringen kan ta litt tid. Det kan fortsatt være lett å løse ut skred enkelte steder, særlig der fokksnøflak er tynne og/eller myke. Ulike vindretning de siste dagene fører til at det fleste himmelretninger kan ha ustabil fokksnø. Kantkornlag finnes i store deler av regionen, men virker de fleste steder å være vanskelig å påvirke. Utvis varsomhet i overganger mellom tynt og tykt snødekke, og der overliggende snø er myk.
I starten av uka kom det mye nysnø (20-40cm), mest i vestlige deler av regionen. På Storjorda i Målselv ble det målt 27cm nysnø i løpet av onsdag. Onsdag og torsdag var perioder med kraftig vind fra SV-NV og mye snøfokk, slik at snøoverflaten i fjellet stort sett er vindpåvirket i varierende grad.
Gammelt snødekke består for det meste av fokksnø av varierende hardhet med enkelte skarelag innimellom. Det finnes et vedvarende svakt lag av kantkorn under skarelag fra 20/1. Det er kun funnet mellom 400-800 moh, og er generelt vanskelig å påvirke.
Torsdag ble det observert et naturlig utløst flakskred str.2 på Storala ved Setermoen.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-12 °C til -7 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-15 °C til -8 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Indre Troms / BARDU

Snø

27.02.2020 kl. 13:44

673 moh

mfjellberg@Forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  mfjellberg@Forsvaret Kommentar:  Bildet er tatt fra SØ på skredbanen.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  mfjellberg@Forsvaret Kommentar:  Det er vindtransport i fjellet, her ser en SV vind som frakter nysnø inn i leheng mot NØ

Skredhendelse

27. feb 12:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt 50 cm høy og 100 m bred bruddkant Leområder Storala øst Naturlig utløst skred gått rundt lunsjtid torsdag. Har gått smalt øverst over klippebåndet på bildet og har dratt med seg mer snø nedover i skredbanen, noe som gjør at jeg klassifiserer det til ste 2 selv om det matematisk er opp imot str 3.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S

Skredfarevurdering

3 Betydelig Utbredt skredproblem med nedføyket nysnø i majoriteten av region Indre Troms. Pga skiftende vindretning er det utbredt i N-S eksposisjoner. Det kan forventes en stabilisering av de svake lagene innen de neste 24-48 timene. Det finnes dog vedvarende svake lag under ny fokksnø, og stepdown er mulig dersom en klarer å påvirke de svake lagene, noe som kan føre til store skred. De vedvarende svake lagene nede i snødekket er vanskelige å påvirke isolert sett. Varslet faregrad er riktig Basert på siste døgns pålagring av snø i kombinasjon med dagens vind, sett opp imot varslet temperatur for i morgen, anbefales det at faregrad 3 beholdes også fredag for Indre Troms.

Vær

Ikke nedbør -4 °C 7 m/s fra SV ↗ 30% skyer Vinden har dreid til SV i morgentimene i dag. Var mer V-NV onsdag kveld/natt til torsdag. Nedbør avtok i morgentimene torsdag. Har snødd ca 10 cm fra onsdag kl 2100 til torsdag kl 0600. Markant pålagring av snø i N-S eksposisjoner etter siste to døgns markante nedbør i form av snø i kombinasjon med vind.

ObsID: 217804

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org