Snøskredvarsel for Lofoten og Vesterålen mandag 03.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng med ferske fokksnøflak og i bratte solsider midt på dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

OPPDATERT 03.05 KL: 10:30: Nysnøflak fra uværet torsdag forrige uke kan fortsatt være ustabile. Utvikling av små kantkorn i denne nysnøen, vil gjøre at stabiliseringsprosessen tar lengre tid og at skredproblemet vedvarer. Temperaturstigning og solinnstråling gjør at våte løssnøskred kan løsne av seg selv. Enkelte våte flak kan heller ikke utelukkes.
Siste uken har vært preget av bygevær som har gitt stor variasjon i nedbørsmengde i regionen. Snødekket under skoggrensen er tynt/borte. Over skoggrensen er snøoverflaten varierende. Noen steder er det avblåst til mildværsskare, mens andre steder er det 50 cm med myk snø fra de siste dagene. I det store bildet er det myk fokksnø, men også ubunden snø. Generelt et tynnere snødekke enn normalt, men snøgrensen er lavere enn normalt for årstiden.
På fredag ble det observert en naturlig utløst flakskred på sørvestsiden av Higravtindan og noen små tørre løssnøskred i sørvendt terreng under Sæterdalstindan
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-10 °C til 1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra øst om kvelden.
-9 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

02.05.2021 kl. 20:38

585 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye våte, løse.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra N ↓ 10% skyer Kaldt i været, men lunt i sola. Var snøbyger i hele natt og 10-20 cm tørrsnø. Helt til havnivå.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fortsatt tørre vinterutfordringer. Myke flak str 2-3 er lette å løse ut få-noen steder, særlig områder som fikk vind på seg før helgen. Manger steder er det fantastisk godt skiføre, tørt og løst. Men det er friske mengder snø i leområder. Måtehold i bratta bør nok utvises første del av uka. Er nok vel friskt å skulle ned på FG1 med det første.

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 200 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Bra med tørr løssnø over myke flak fra torsdag. Jevnt fordelt her. Noe soloppvarmt i bratt sider, eller tørt. Kaldt snøfall.

Tester

LBT@45cm Samme lag som fredag, over skarelag. Ørsmå kantkorn, men mest nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 500 moh Fortsatt utfordringer i nynøen fra torsdag. De myke flakene fra torsdag natt er nå dekk av nysnø som gjør situasjonen litt mer uoversiktelig.

Skredaktivitet

2. mai. 6-12 (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Over 200 moh Sol på lett og tørr snø. Meste er str 1, enkelte str 2.

Snøprofil

15 cm F PP D, 10 cm 4F DF D, 20 cm 4F/1F DF, 0,5 cm F PP/FCsf Hele laget, 5 cm 4F DF D, 20 cm K MFcr

ObsID: 270999

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

02.05.2021 kl. 15:30

809 moh

Larsoven330skv@forsvaret (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Larsoven330skv@forsvaret
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Larsoven330skv@forsvaret

Skredhendelse

2. mai 14:45 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst V-vendt Brattheng 8

Ulykke/hendelse

To personer delvis begravet. Berger seg selv ut av snøen. Snø Person skredtatt, uten skader Topptur

ObsID: 270977

Lofoten og Vesterålen / Vestvågøy / Lofoten og Vesterålen

Snø

02.05.2021 kl. 15:28

517 moh

Simen Gim (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Simen Gim Kommentar:  Flakdannelse i fersk fokksnø. Bruddkant på ca.15 cm. Side vendt mot NV.

Notater

Snøen var ubunden/ikke vindpåvirket lenger ned på samme side.

ObsID: 270963

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

02.05.2021 kl. 15:00

836 moh

HavardSollis (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  HavardSollis

Skredhendelse

2. mai 15:00 (+02:00) Skredet startet på 842 moh og sluttet på 755 moh

Ulykke/hendelse

Nestenulykke. Medium stort tørt flakskred som gikk rett under toppen av Botntind i SV-retning. To mennesker ble tatt av skredet, men ikke begravd. Ble hentet ut av Seaking. Observasjonen av Lars Ove fra 330 er på feil sted. Det ble gravd 3 snøprofiler på vei oppover mot skredpunktet. Alle viste til dels bunden nysnø (4f) oppe på ett gammelt skarelag (K/P), med forholdsvis god binding til skarelaget. Alle disse testene ble tatt under 700 moh. Rett før skredet ble utløst gravde vi en grop med hånda for å undersøke snøen, vi fant da ett nytt og meget tynt skarelag over det gamle skarelaget. Snøen i mellom disse to skarelagene besto av store krystaller med ingen eller liten binding mellom seg. Avstanden mellom de to skarelagene var ca. 5 cm. 4-5 meter over den håndgravde gropa gikk skredet. Snø Evakuering Topptur

ObsID: 270995

Lofoten og Vesterålen / Kvæfjord

Snø

02.05.2021 kl. 13:31

817 moh

Anders (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  LBT@60 Glatt, ikke lett. Nedføyket nysnø. Ikke store krystaller. Overliggende snø 4f, og den har lite forplantningsevne, godt sintret. Fant også et nedføyket nysnølag på 10cm. Større mer intakte krystaller her. Dette ligger så grunt at det vil komme lett i sola. Ingen kantkorn observert over eller under skare.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Bruddflaten snudd på høykant. Nedføyket nysnølag
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  Anders Kommentar:  Krystaller i bruddflaten. Små krystaller. Nysnø

Skredfarevurdering

2 Moderat Vedvarende svake lag over skare som det stilles spørsmålstegn ved i varsel er ikke observert her. Skredproblem er våte løssnøskred og våte flakskred der sola jobber. Har ikke observert skredproblem i Nordsider under 900hm og prima ubunden snø her. Skredproblemene i solsider er oversiktlige og i den ferske snøen, men krever kunnskap og godt Ferdselsmønster er avgjørende. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT@60cmQ1

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). Lett å løse ut SV Skredhendelse på nabofjell, Botntinden. Så hendelsen fra avstand. Meldt inn til AMK. Trolig på svakt nysnølag rett under overflaten. Kanskje samme lag som ble observert her på 10cm.

2. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer) Ø, SØ, S, SV, V

ObsID: 270994

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

02.05.2021 kl. 11:00

755 moh

EvenV (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  EvenV

Skredaktivitet

2. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ, S. Over 600 moh Observerte flere naturlig utløste flakskred i sørvendte sider i øverste del av Lilandsdalen, og videre forbi geitgallien. De fleste gikk i tidsrommet 10-12 og skyldtes solinnstråling. Øverste nysnølag, omtrent 20cm.

ObsID: 270997

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

30.04.2021 kl. 13:14

727 moh

barbro@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 15 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 15 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Til tross for snøbyger så er det beskjedne snømengder (250moh).
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot Ø
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SV
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot V
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot SØ
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  barbro@obskorps Kommentar:  Mot S
Bilde Av Tester
Bilde 15 av 15 Av:  Tester Opphavsrett:  barbro@obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Se egen observasjon.

Vær

Snø -6 °C 10 m/s fra NV ↘ 100% skyer Snøbyger. Sola varmer godt innimellom. Varierende skydekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Jevn pålagring de siste dagene. I snitt 15cm løssnø, men en del mer i lesider. En del løssnøskred i direkte solpåvirkede brattheng. Skiftende skydekke, og vekslende temperatur stabiliserer lagdelt snø fra 400 til 600moh. Fra 600moh mer markant lagdeling, og LBT bekrefter nedføyket løs nysnø. Store områder med vindpåvirket myk snø, og liten/ingen forplantningsevne. Men vindpåvirket hardere snø opp mot fjelltopper og i skar. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Nysnøen fordeler seg jevnt over og under tregrensa, men under tregrensa brytes nysnøen raskt ned av temperatur og sol. Over tregrensa vindpåvirket myk snø, og store områder med god binding. Fra 600moh noe mer lagdeling i snødekket. Snødekket består øverst av lag med partikler under nedbryting (DF). Under dette avrundede partikler (RG), og innimellom et tynt lag med nedbørspartikler/nedføyket løs nysnø (PP). Nederst skarelag med smelteformer (MF).

Tester

LBT@15cmQ1

Skredproblem

Tørre løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Ø, SØ, S, SV over 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Skredaktivitet

30. apr. I løpet av dagen (+02:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 700 moh Samtlige skred startet 500-800moh.

Snøprofil

10 cm F DF D, 5 cm 4F RG D, 1 cm F PP D, 20 cm 1F RG D

ObsID: 270722

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

30.04.2021 kl. 12:55

881 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: 30-50 cm

Ferske skred

Vær

Snø -3 °C 6 m/s fra N ↓ 50% skyer Bygevær, sol og snø om hver andre.

Skredfarevurdering

Skredfaren er knyttet til snøen og vinden som har stått på siden torsdag. Det er i høyden kommet bra med snø og det er flakdannelse. Flakene er relativt myke og det er ikke store hardhetsforskjeller. Relativt få faretegn, og snødekket vil trolig stabilisere seg raskt. Fikk grei respons fra brattheng da skavl ble tråkket ut. Dette skiller seg noe fra stabilitetstestene, men bratthenget trumfet testene. Godt skiføre. Området her skille seg trolig noe pga høyde, opplevdes mer stabilt i lavere høyde. Vil stabilisere seg raskt. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk Tørr Snødekket under skoggrensen er tynt/borte. Over skoggrensen er snøoverflaten varierende. Noen steder er det avblåst til mildværsskare, mens andre steder er det 50 +cm med myk snø fra de siste dagene. I det store bildet er det myk fokksnø som preget bildet, men også ubunden snø. Generelt er tynnere snødekke enn normalt, men snøgrensen er lavere for årstiden enn normalt.

Tester

LBT@45cm Går i dybere lag i nysnø. Harde slag.

ECTN12@15cm Går i nysnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 600 moh Snøen og vinden fra i natt/går.

Skredhendelse

30. apr 12:57 (+02:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst S-vendt Skredet startet på 863 moh og sluttet på 599 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 30 cm høy bruddkant Nær rygg Sørrenna. Løste ut skred med hjelp av skavl. Fullt sikret med tau. Skredet gikk ned hele renna og startet nytt flak lengre ned.

Ulykke/hendelse

Løste ut bevisst ut skavl for å teste henget. Det ga resultat. Snø Påvirket ingenting Topptur

Snøprofil

15 cm 1F RG D, 10 cm 4F DF, 15 cm 1F DF, 1 cm F PP D Hele laget, 4 cm 1F RG, 20 cm P MFcr

ObsID: 270707

Lofoten og Vesterålen / SORTLAND

Snø

30.04.2021 kl. 12:08

391 moh

barbro@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  barbro@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  barbro@obskorps

Skredhendelse

30. apr 12:05 (+02:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 461 moh og sluttet på 390 moh Ubunden snø Brattheng Flere solpåvirkede løssnøskred utløst i renner/brattheng mens jeg så på.

ObsID: 270697

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

30.04.2021 kl. 11:14

598 moh

JonasD@Obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  JonasD@Obskorps Kommentar:  Håpløst sikt.

Vær

Snø 8 m/s fra N ↓ Bygevær.

Snødekke

Lett snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 300 moh Vindpakket myk

Skredaktivitet

30. apr. 0-6 (+02:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst V Kraftige byger i natt.

ObsID: 270678

Lofoten og Vesterålen / VÅGAN

Snø

30.04.2021 kl. 10:34

606 moh

MadsRishaug (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MadsRishaug

Skredhendelse

30. apr 04:00 (+02:00) Naturlig utløst Skredet startet på 918 moh og sluttet på 641 moh Sannsynligvis gått ila. natten.

ObsID: 270670

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org