Snøskredvarsel for Lyngen mandag 11.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Lyngen / Tromsø

Snø

11.11.2019 kl. 20:05

549 moh

Hallvard@SkredAS (****)

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Rim i overflata opp til tregrensa, stedvis mye. Alt Rim i overflata over tregrensa var borte. En del vind, men vinden har ikke fått tak på snøen (ennå).

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

ObsID: 198060

Lyngen / Tromsø

Snø

10.11.2019 kl. 14:33

820 moh

hamillom@forsvaret (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Notater

Hurtig pit, fant mindre kantkort i bunnen med dårlig binding. Hørte også drønn på ca 450hm.

Snøprofil

15 cm F PP D, 20 cm 4F DF D, 5 cm F FC 2 mm/3 mm D Hele laget Quickpit

ObsID: 198000

Lyngen / Tromsø

Snø

10.11.2019 kl. 13:46

500 moh

hamillom@forsvaret (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 198001

Lyngen / Gorzelvtind

Snø

10.11.2019 kl. 13:40

1010 moh

andrea@regobsTroms (*)

Vær

Ikke nedbør -9 °C 1 m/s -20 C når vi startet turen nede i dalen (ca kl 11).

Faretegn

Drønn i snøen Stort drønn i snøen. Veldig tynt snødekke generelt over tregrense. På toppen var snødekket omtrent 50 cm. På mange andre plasser var det mindre snø (masse hai!). Vi gjorde bare kjapptester. Fant kantkorna snø i bunn og et svakt lag omtrent mitt fokksnøen (Q3). Vanskelig å si med sikkerhet men syntes det så ut som at det i hvert fall til dels var små kantkorn.

ObsID: 198020

Lyngen / Tromsø

Snø

09.11.2019 kl. 13:00

812 moh

MagneH (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  MagneH

Skredhendelse

9. nov 13:16 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 811 moh og sluttet på 811 moh Leområder Skredet må ha gått en gang etter siste snøfall.

ObsID: 197936

Lyngen / Balsfjord

Snø

09.11.2019 kl. 12:30

976 moh

Andreas@TFFK (*****)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 1 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Andreas@SVV Kommentar:  Løst lag med kantkorn på ca 2cm over "september sålen". Du finner dette over ca 500-700m i søkformasjoner og gjerne nordvendt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye mindre snø på blåtind sammenlignet med Tromsø. Men mye drønn og det ligger her som på så mange andre plasser i Troms et løst lag med kantkorn nesten i bunn av snøpakken som komt siste ukene. Fikk CT25P@60CM på dette lag. Det er plasser som har hatt snø fra sluten på september som er mest utsatt, der dette lag fått utvikle seg i det kalde klare været før snøen kom. Dvs over ca 500m i nordheng og ca 1000m i sør, og gjerne i søkformasjoner som bevart snøen fra september. Dvs rygger og annet som ikke har "september sålen" er nokk mye mindre utsatt. Det skal imidlertid mye til for å trigge dette relativt dype lag. Men som forholdene er nå er fjellsider med store konsekvenser ved skred utelukket for meg. Vurderer blåtind ok pga veldig ite snø og fjernutløsning av bollen/sørvendt heng svært lite sannsynlig pga avgrensning med bare rygger og klippepartier. Itillegg har det svakelaget begrenset utberedelse her dermed forholdsvis liten skredstørre. Uansett et disiplinert kjøremønster er viktig på utsatte plasser. Dette vedvarende svake lag må det følges med på. Itillegg mye rim på et par cm opppå nysnøen, men ligger på mykt underlag.

ObsID: 197938

Lyngen / Tromsø

Snø

08.11.2019 kl. 12:35

701 moh

pettanPDF (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Observerte ganske kraftig drønn under og rundt meg. Muligens utløst av annen skikjører som passerte ved siden. Snødybde på stedet ca 30cm.

Snødekke

30 cm totalt Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 197886

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org