Snøskredvarsel for Nord-Troms tirsdag 11.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Det finnes vedvarende svake lag, men de er vanskelige å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tirsdag starter kjølig men temperaturene stiger i løpet av dagen. I bratte heng der mildværet har svekket snøen kan det være lett å løse ut skred. Med relativt milde temperaturer vil fokksnøen over mildværsgrensa stort sett ha stabilisert seg, men der fokksnøflak fra helgen har lagt seg over overflatekant/rim kan det fortsatt være lett å løse ut skred. Det finnes fortsatt et lag med kantkorn lenger ned i snødekket, men dette virker generelt vanskelig å påvirke. Høyere til fjells der snødekket er tynt kan det være lettere å påvirke.
I helgen kom det noe ny snø over ca 300-400 moh. Før dette var snøoverflaten under ca 500 moh påvirket av sol om dagen, og gjenfrysning på natten. Over dette var snødekket mer vinterlig og det ble observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen over ca 700 moh.
Det er gjort observasjoner av kantkornlag under eldre fokksnø. Noen steder er dette laget godt beskyttet under hard fokksnø, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Sannsynligvis mindre utbredt på indre strøk av regionen. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sørvest, endring til bris fra vest om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2-5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til 0 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / NORDREISA

Snø

10.05.2021 kl. 16:50

334 moh

Stein Torbjørn (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Stein Torbjørn

Skredhendelse

10. mai 16:53 (+02:00) Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst 100 cm høy bruddkant Brattheng Stort skred på Uløya nord troms

ObsID: 271920

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.05.2021 kl. 14:28

932 moh

jan arild@obskorps (*****)

Vær

Ikke nedbør 1 °C fra N ↓ 80% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vær nysnø opp til 800 m. Noe pålagring av Fokksnøflak i høyden medvind fra nord. Indre strøk av regionen fikk ikke mye snø 1. mai helgen og dermed ikke like utbredt kantkornproblematikk

Skredfarevurdering

2 Moderat Usikkerhet hvor stor utbredelse kantkornlaget har, og det ligger godt beskyttet under ei hard snøpakke. Fersk snø i høyden og litt pålagring i leområder for nordlig vind kan lett løses ut mindre skred i. Værprognoser tilsier ikke stor endring i skredfaren Varslet faregrad er for høy

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut SØ, S, SV over 800 moh

ObsID: 271686

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

08.05.2021 kl. 13:04

744 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

6 cm F PP M, 12 cm K MFpc, 3 cm F+ RGxf W, 50 cm K MFpc W God stabilitet

ObsID: 271669

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org