Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 14.05.2021

2
Moderat
Publisert:

I skyggevendte områder i høgda er det mulig å påvirke svake lag. Vær varsom her.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kaldare værtype gir tilfrysing og stabilisering av snødekket. I skyggevendte områder i høgda er det vinterlige forhold, og her er det truleg svake kantkornlag som er muleg å påvirke for skiløper. Vær derfor varsam her.
Tidlegare mildvær og solinnstråling har påvirka snødekket eit godt stykke opp i fjellet. Kalde netter har gitt tilfrysing av snødekket opp til mildværsgrensa. Over mildværsgrensa er snødekket mer vinterlig og finkorna med forskjellige typer fokksnø.
Det er gjort observasjoner av kantkornlag under eldre fokksnø. Det har varierande utbreiing, mest truleg å finne i skyggevendte områder i høgda. Det er kantkorn nær bakken, men dette blir neppe aktivt før varmen tek ordentlig tak.
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra nord.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Skyet.
Synkende temperaturer utover dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

12.05.2021 kl. 20:20

1048 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Opp til 1000 moh våt løssnø. Stedvis små drønn i sneen. Men ikke skytende sprekker. Ikke observert kantkorn i øvre del av snødekket. Snedekket virker stabilt. Fokksnøen har bundet seg ytterligere. Sol og varme kan gi skred der snedekket tynt.

Vær

Ikke nedbør 1,2 °C 6 m/s fra S ↑ 85% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat Snedekket virker stabilt. Bilen virker unnsetning solid. Fuktig ned til 40-50 cm. Ligger et tykkere smelte frys lag over fokksnøen i høyden. Ytterligere stabilisering. Men mildvær kan gi flere naturlig utløste skred. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Endel ferske våte løssnøskred. Str 1-2

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels over 500 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 600 moh

Tester

CTN God

Snøprofil

8 cm 4F RG M-W, 4 cm 1F MF W, 12 cm 1F RG D, 3 cm K MFcr D, 20 cm P RG D, 10 cm 1F RG D, 19 cm P RG D -0,3 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 272154

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org