Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 15.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær varsom i områder med vassmetta og klam snø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høgare varme gir smelting og vatn i snødekket. Det er første oppvarming for snødekket i høgda. Dette gir forhold for naturlig utløste våte skred, men også rask stabilisering. Vær varsom dersom snødekket virker klamt og vassmetta og det blir skredaktivitet i bratte heng. Toppskavler blir svekka i varmen.
Tidlegare mildvær og solinnstråling har påvirka snødekket eit godt stykke opp i fjellet. Kalde netter har gitt tilfrysing av snødekket opp til mildværsgrensa. Over mildværsgrensa er snødekket mer vinterlig og finkorna med forskjellige typer fokksnø.
Det er gjort observasjoner av kantkornlag under eldre fokksnø. Det har varierande utbreiing, mest truleg å finne i skyggevendte områder i høgda. Det er kantkorn nær bakken, men dette blir neppe aktivt før varmen tek ordentlig tak.
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra sørøst.
-8 °C til -2 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0-3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Mest nedbør i sør. Skiftende temperatur innad i regionen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Nordreisa

Snø

12.05.2021 kl. 20:20

1048 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Vær

Ikke nedbør 1,2 °C 6 m/s fra S ↑ 85% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Endel ferske våte løssnøskred. Str 1-2

Tester

CTN God

Skredfarevurdering

2 Moderat Snedekket virker stabilt. Bilen virker unnsetning solid. Fuktig ned til 40-50 cm. Ligger et tykkere smelte frys lag over fokksnøen i høyden. Ytterligere stabilisering. Men mildvær kan gi flere naturlig utløste skred. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV. Over 600 moh

Skredproblem

Våte løssnøskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels over 500 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Opp til 1000 moh våt løssnø. Stedvis små drønn i sneen. Men ikke skytende sprekker. Ikke observert kantkorn i øvre del av snødekket. Snedekket virker stabilt. Fokksnøen har bundet seg ytterligere. Sol og varme kan gi skred der snedekket tynt.

Snøprofil

8 cm 4F RG M-W, 4 cm 1F MF W, 12 cm 1F RG D, 3 cm K MFcr D, 20 cm P RG D, 10 cm 1F RG D, 19 cm P RG D -0,3 °C @ 0 cm, -0,6 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -4,6 °C @ 30 cm, -4,7 °C @ 40 cm, -4,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 272154

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org