Snøskredvarsel for Nord-Troms fredag 21.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær forsiktig i råtten snø, eller snø med stort vanninnhold. Våte flakskred er uforutsigbare.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det blir gradvis kjøligere, men det er mye vann i snødekket. I indre deler av regionen så kan det komme litt nysnø. Trolig er det en lett gjenfrysning av snødekket i høyden på nattestid. Varmen de siste dagene har smelteomvandlet og stabilisert mye av snødekket, men etter hvert som vannet når ned til skarelag dypt i snødekket så kan skred løsne av seg selv. Skred kan bli store, nå langt og er uforutsigbare. Vær forsiktig hvis snødekket virker råtten eller mettet av vann. Følg også med på skavler som svekkes i varmen.
Mildvær og solinnstråling har påvirket snødekket i hele regionen. I lavereliggende områder så er snøen grovkornet. I høyden er snødekket fortsatt mer finkornet og lagdelt.
Kantkornlag i snødekket er i ferd med å avrundes og vil gradvis bli smelteomvandlet.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til torsdag.
Skyet.
Nordvest frisk bris utsatte steder. Nullgradersgrensen synker generelt noe i utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm i døgnet, opp mot 6 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordøst.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.
Nedbør vesentlig i indre strøk. Om kvelden nordøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

21.05.2021 kl. 12:06

822 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk Våt Tynn skarelag i topp hvor sola ikke har tatt. Skred str 5 gått ettermiddag 18.mai. Gått ned til det gamle kantkornlaget som var etskredproblem i februar

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye snø i fjellet og skredproblemet er knyttet til naturlig utløst både våte flakskred og våte løssnøskred. Skred kan bli stor/svært stor. Det er også mulig at skred kan påvirke det gamle kantkornlaget fra februar og gi svært store skred. Observert skred er gått ila ettermiddagen 18.mai Fortsatt skredproblem med våte skred som kan løse ut naturlig, både flakskred og løssnøskred

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Snøprofil

2 cm K MFcr, 10 cm F MF V, 100 cm P MF W, 7 cm F-4F/4F DHxr 3 mm W-V, 10 cm P MFcl Tatt bruddkant i skred fra forrige uke

ObsID: 273994

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

21.05.2021 kl. 12:06

822 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Tynn skarelag i topp hvor sola ikke har tatt. Skred str 5 gått tildlig i forrige uke. Gått ned til det gamle kantkornlaget som var etskredproblem i februar

Snøprofil

2 cm K MFcr, 10 cm F MF V, 100 cm P MF W, 7 cm F-4F/4F DHxr 3 mm W-V, 10 cm P MFcl Tatt bruddkant i skred fra forrige uke

ObsID: 273995

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

21.05.2021 kl. 11:03

408 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

100 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Annet Meget våt Bærende gj våt smelteomvandlet snø . Snødekket ned mot bakken er flere lag med grovkornet smelteomvandlet blyant/knivhardt med flere lag hvor vann har hoper seg opp

Snøprofil

ObsID: 273972

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

18.05.2021 kl. 18:42

267 moh

StigR@Obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@Obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StigR@Obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 150 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Våt løssnø Fuktig Snødekket i skogen er grov og løs. Fra 500 moh er det hardere med mykt overliggende lag som er fuktig pga sola. Underliggende snødekke er hardt, men det ble nylig obs lag med endel vann i. Det er åpenbart svake lag nær bakken.

Vær

Ikke nedbør 11 °C 6 m/s fra S ↑ 70% skyer Det har vært veldig mildt siste dager. Men i dag var det 15gr ved havnivå k Djupvik.

Skredhendelse

18. mai 18:43 (+02:00) Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst SV-vendt Skredet startet på 724 moh og sluttet på 584 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 150 cm høy og 300 m bred bruddkant Nær rygg Skredet gikk i bolle der det har gått noen våte sørpeskred. Virker som skredet har gått på svakt lag over skare ved konveks der det stikker gjennom stener. Ikke veldig bratt. Rundt 35 grader. Tilsvarende skred obs i nabodalen Engenesdalen. Bruddkant noe høyere. Rundt 1000moh. Der stikker stener/nabber gjennom snedekket. Ellers mye skred fra brattheng der varmen tar tak i berget.

Skredfarevurdering

2 Moderat Som tidligere nevnt er snøen grovkornet og løs i skogen. Hardere i høyden med et mykere lag i toppen. Varmen påvirker snødekket der solen tar godt over tid. Dårlig binding mot formentlig skare nær bakken kan løsne og gi store skred. Varmen vil påvirke snødekket og øke skredfaren der det er svake lag i snødekket Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Naturlig utløst 3 - Store S, SV, V over 700 moh

Faretegn

Ferske skred Obs stor skred.

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen (+02:00)

18. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5)

ObsID: 273720

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org