Snøskredvarsel for Nord-Troms lørdag 22.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær forsiktig i råtten snø, eller snø med stort vanninnhold. Våte flakskred er uforutsigbare.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er kaldt i høyden. I lavereliggende områder kan våte løssnøskred løses ut av skiløpere i bratt terreng, spesielt i sørvendte heng hvis det blir sol. Vær forsiktig hvis snødekket virker råtten eller mettet av vann. Varmen tidligere i uka har smelteomvandlet og stabilisert mye av snødekket, men etter hvert som vannet når ned til skarelag eller kantkorn dypt i snødekket så kan skred løsne av seg selv. Skred kan bli store, nå langt og er uforutsigbare. Følg også med på skavler som svekkes i varmen.
Mildvær og solinnstråling har påvirket snødekket i hele regionen. I lavereliggende områder så er snøen grovkornet. I høyden er snødekket fortsatt mer finkornet og lagdelt.
I høyden finnes det vedvarende svake lag av kantkorn dypt i snødekket.
0 mm i døgnet, opp mot 6 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordøst.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Skyet.
Nedbør vesentlig i indre strøk. Om kvelden nordøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Ingen nedbør av betydning.
Frisk bris fra nordøst.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.05.2021 kl. 13:01

847 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Lavere temperaturer har gjort snødekket til skare og mulighet for naturlig utløste skred er nå ikke et problem. Skredfaren er nå lav, FG1, men på grunn av tilstedeværelse av vedvarende svakt lag langt ned i snødekket som potensielt kan gi skred på str 4-5 så vurderes skredfaren til moderat Stigende temperaturer og sol vil igjen medføre skredproblem med naturlig utløste skred som kan gå i løpet av ettermiddagen. Det er også mulig at skred kan trigge det vedvarende svake laget dypt i snødekket som kan gi svært store skred

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Snødekke

Skare Tørr Is og skare etter lavere temperaturer det siste døgnet. Mulig å gå på fot på snødekket nå

Snøprofil

15 cm knivhardt skare over tykt lag blyanthard smelteomvandlet. Vanskelig å få spaden gjennom skarelaget

ObsID: 274088

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

22.05.2021 kl. 12:22

461 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Vær

-1 °C fra N ↓ 100% skyer

Snødekke

Skare Lavere temperaturer har gitt hard og bærende skare

ObsID: 274082

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

21.05.2021 kl. 12:06

822 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Mye snø i fjellet og skredproblemet er knyttet til naturlig utløst både våte flakskred og våte løssnøskred. Skred kan bli stor/svært stor. Det er også mulig at skred kan påvirke det gamle kantkornlaget fra februar og gi svært store skred. Observert skred er gått ila ettermiddagen 18.mai Fortsatt skredproblem med våte skred som kan løse ut naturlig, både flakskred og løssnøskred

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Over en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Våt Tynn skarelag i topp hvor sola ikke har tatt. Skred str 5 gått ettermiddag 18.mai. Gått ned til det gamle kantkornlaget som var etskredproblem i februar

Snøprofil

2 cm K MFcr, 10 cm F MF V, 100 cm P MF W, 7 cm F-4F/4F DHxr 3 mm W-V, 10 cm P MFcl Tatt bruddkant i skred fra forrige uke

ObsID: 273994

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

21.05.2021 kl. 12:06

822 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Tynn skarelag i topp hvor sola ikke har tatt. Skred str 5 gått tildlig i forrige uke. Gått ned til det gamle kantkornlaget som var etskredproblem i februar

Snøprofil

2 cm K MFcr, 10 cm F MF V, 100 cm P MF W, 7 cm F-4F/4F DHxr 3 mm W-V, 10 cm P MFcl Tatt bruddkant i skred fra forrige uke

ObsID: 273995

Nord-Troms / Gáivuotna

Snø

21.05.2021 kl. 11:03

408 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Snødekke

100 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 100 moh Annet Meget våt Bærende gj våt smelteomvandlet snø . Snødekket ned mot bakken er flere lag med grovkornet smelteomvandlet blyant/knivhardt med flere lag hvor vann har hoper seg opp

Snøprofil

ObsID: 273972

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org