Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 30.11.2021

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / WxSkistua

Snø

30.11.2021 kl. 07:21

345 moh

Widforss (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -10,4 °C 0 m/s 50% skyer Tmax: -8,5 °C, Tmin: -11,8 °C, RH: 64 %

Snødekke

25 cm totalt 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr PF: 15 cm

Snøprofil

SH 3 mm -5,5 °C @ 10 cm Det er ganske små SH i overflaten.

ObsID: 278614

Ofoten / Narvik

Snø

29.11.2021 kl. 11:30

663 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  I enkelte heng hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak ble det observert skyttende sprekker. Disse er hovedsakelig å finne i VSV vendt heng ovenfor skoggrensen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Et par str.1 flak ble utløst med liten tilleggsbelastning i terrengformasjoner vendt mot VSV hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Et par str.1 flak ble utløst med liten tilleggsbelastning i terrengformasjoner vendt mot VSV hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 8 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Et par str.1 flak ble utløst med liten tilleggsbelastning i terrengformasjoner vendt mot VSV hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 500 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 500 moh

Tester

ECTN15@42cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er tidlig på sesong, og hittils er snødekket generelt tynn. Flere skredbane har fortsatt ikke tilstrekkelig mengde snø for å produsere skred. I mange område under skoggrensen og i beskyttet terreng er det ikke tegn til flakdannelse. MEN høyere til fjells har en kombinasjon av kald temperatur og vindtransport skapt en lagdelt snødekke og her er det absolutt mulig å utløse skred som er stornok til å være farlig. Den skredproblem som ansees til å være mest potent er tilknyttet nedføyket overflaterim. Det har trolig en begrenset utbredelse (da den antakelig har blitt ødelagt av vinden mange steder), men har vist seg å være lett å påvirke på rett sted. Det er spesielt de stedene som har størt ansamling av fersk fokksnø hvor skredene kan bli problematisk stor. Det ble også observert flere lag med kantkorn i snødekke, både nær overflate og på begge sider av skare. Disse forventes å har mye større utbredelse i terreng, men eventuel skred vil igjen være avhengig av at det ligger fersk fokksnøflak opp på de. . Alt ligger til rette for ytterligere omvandling til kantkorn- tynn snødekke og kald temperaturer. Det bør understrekes at dette var årets første obstur og grunnlag for å uttale seg om skredfare på region nivå er dermed noe begrenset. Neste obstur blir på onsdag (sannsynligvis på Fagernesfjellet for å kunne si noe om situasjon på høyere terreng i kystnærstrøk)

Vær

Ikke nedbør -17 °C 10 m/s fra Ø ← 50% skyer Kaldt. Frisk bris fra ØNØ. Litt tåke i dalen. Natt til idag kom det ubetydelig dryss med nysnø. . . . . . . . . . . Kort sesonghistorikk: Nedbør: fra 09.11 til 24.11 kom det jevnlig små snøfall i Ofoten region som har gitt en total snødybde på 30-35cm ved skoggrensen i snitt. De siste 5 dager har vært uten nedbør av betydning. Rundt den 16-17e var det mildværsperiode som virker å ha gått høyt til fjells (1200moh??) som har ført til dannelse av en skarelag i snødekket. Det siste uke ar vært preget av kalde temperatur.

Snødekke

35 cm totalt Lett snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Rim på mykt underlag Tørr Kort oppsumert er det stor forskjeller i regionen. Det er flere steder snø til havnivå, men mange steder svært tynn. Det dypeste snødekke er (som vanlig) å finne på de høyere topper og i indrestrøk nær grensen med Sverige. Ovenfor skoggrensen er det mange steder fin skiføre og en lagdelt vinter snødekke. Utsatt område er flere steder svært vind påvirket, mens det ligger tørr løssnø i mange søkk og forsenkninger. Kald temperaturer den siste uke har ført til mye oppbyggende omvandling i snødekke og det er observert kantkorn krystaller både nær overflate og på begge sider av skare som ligger 20-40cm fra overflate. Enkelte steder er det observert overflaterim og i noen få heng har dette overflaterim blitt nedføyket.

Skredaktivitet

29. nov. 6-12 Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Få bratte heng. SV, V. Over 500 moh Et par str.1 flak ble utløst med liten tilleggsbelastning i terrengformasjoner vendt mot VSV hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak.

Snøprofil

15 cm F+ PP/FCsf, 0,5 cm F SH, 12 cm F+ PP/FCsf, 3 cm F+ FC 1 mm, 7 cm P MFcr, 7 cm F+ FC 2 mm, 50 cm 1F RG/FC -19 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -6,2 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Faretegn

Drønn i snøen I småheng med nedføyket overflaterim. Samme sted hvor skyttende sprekker og str.1 flak ble observert.

Ferske sprekker I enkelte heng hvor overflaterim er nedføyket med stiv fokksnøflak ble det observert skyttende sprekker. Disse er hovedsakelig å finne i VSV vendt heng ovenfor skoggrensen.

ObsID: 278573

Ofoten / WxSkistua

Snø

29.11.2021 kl. 06:54

345 moh

Widforss (Ukjent)

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s 10% skyer Tmax (72 h): -7,1 °C, Tmin (72 h): -16 °C, RH: 82 %

Snødekke

25 cm totalt PF: 15 cm. 1 cm nysnø siste 72 h.

Snøprofil

DF 1 mm -2,7 °C @ 10 cm

ObsID: 278497

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org