Snøskredvarsel for Ofoten søndag 26.04.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder med ferske fokksnøflak i høyden. Mildvær gir fare for naturlig utløste våte løssnøskred. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med relativt kjølig temperatur ventes det at snøen i lavlandet er mer stabil enn tidligere i uken. På steder som får solinnstråling kan det likevel fortsatt gå våte løssnøskred. Sørvendte sider er mest utsatt. I høyfjellet vil vind fra nord kombinert med litt nysnø danne ferske fokksnøflak i sørvendte sider. På grunn av begrensede mengde løssnø tilgjengelig og moderate mengder med nedbør ventes det at fokksnøflakene blir tynne. Evnen til bruddforplantning vil være størst der fokksnøen er hard. Det vil være lett for en skiløper å påvirke det svake laget siden fokksnøen er tynn. Det var tidligere i uken observert flere store glideskred og glidesprekker i Efjordenområdet. Det er svært vanskelig å forutse når det går glideskred, og faren er ikke over selv om sannsynlighten avtar med minkende temperatur. Mest utsatt er områder der den underliggende bakken er slett, som for eksempel ved svaberg eller gressbakker. Se etter glidesprekker.
I lavlandet opp til omtrent 600 moh har mildvær tidligere i uken ført til at snødekket er smelteomvandlet og tilnærmet homogent. På fjellet over 600 moh er snøoverflaten preget av et tynt lag med fokksnø av varierende hardhet. På steder med vindpakket hard snø ble det fredag kveld observert skytende sprekker. Fokksnøen ligger over et lag med hard smelte-fryse skare.
I høyden finnes det vedvarende svake lag med kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tilsier at dette ikke er å anse som skredproblem for øyeblikket, men ved mildvær eller mye regn kan dette laget bli aktivt.
I starten av uken ble det observert mye våt snø, glidesprekker og glideskred i regionen.
I regionen har det mange steder dannet seg store skavler på topprygger. Det er generelt mye snø i regionen.
3-6 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordvest.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2-4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-8 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

26.04.2020 kl. 21:58

832 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  20 cm løssnø på nordsida
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Bra skiføre på nordsida
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Myk fokksnø i sørvendt område
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Sørvendte områder domineres av myk fokksnø etter vind fra nord i helga. På nordsida er det ca 20 cm lett vindpåvirket snø (i praksis løssnø) og bra skiføre. Under 300 moh er nysnøen fuktig. Snøen er litt ujevnt fordelt i terrenget, men tipper det har kommet omtrent 10 cm snø på fjellet de siste to dagene.

Vær

Snø -5 °C 3 m/s fra NV ↘ Det kom et lett snødryss med en byge som passerte.

Skredfarevurdering

SP med våte løssnøskred kunne nok vært tatt bort i dag :)

ObsID: 232807

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.04.2020 kl. 18:54

94 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 3 °C Brattlia (400moh) kl 18:55

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Rv827 Brattlia - Henrikneset,

ObsID: 232789

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.04.2020 kl. 18:52

129 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Skjellevikskare (300moh) kl 11:15

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 232788

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

26.04.2020 kl. 13:01

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 13:01

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø I fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 232757

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.04.2020 kl. 15:09

94 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Sludd 2 °C Bratlia (500moh) kl 15:09

ObsID: 232691

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.04.2020 kl. 14:51

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør 3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 14:51

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 232677

Ofoten / Narvik

Snø

25.04.2020 kl. 07:47

124 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Det har kommet en knapp cm med nynsø i natt.

Snødekke

1 cm nysnø

Vær

1,1 °C 100% skyer Tåke over 500 moh.

ObsID: 232620

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

25.04.2020 kl. 07:14

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Bjerkviklia (200moh) kl 07:14 1 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 232617

Ofoten / Narvik

Snø

24.04.2020 kl. 18:11

881 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Moderat snøfokk
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Myk fokksnø
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Snøen er tydelig vindpåvirket.
Bilde Av Notater
Bilde 5 av 10 Av:  Notater Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Et "miniskred" med tåkerim som kom sigende ned brattheng.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 10 Av:  Notater Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Tåkerim som kom sigende ned fra brattheng
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Skytende sprekk i hard fokksnø (spor over spor)
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Fokksnøflakene er stort sett tynne og ligger oppå et hardt lag med smelte-fryseskare.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Tørr Nysnøen som har kommet de siste dagene er tydelig vindpåvirket. Generelt dominerer myk fokksnø, men på vindutsatte steder er det hard fokksnø. Under ca 700 moh er det fortsatt noen få cm med fuktig løssnø, men med et tynt lag skare oppå. Under ca 500 moh var det stort sett fritt for løssnø og steinhardt.

Vær

Ikke nedbør -6 °C fra NV ↘ Sterk vind (kuling) på vindutsatte områder.

Skredfarevurdering

2 Moderat Har kun sett på skredproblem relatert til fokksnø. Sterkere vind enn meldt har ført til vindtransport av snø inn i leheng over ca 700 moh. Generelt virker det som om fokksnøen er for tynn og myk til at den har god evne til bruddforplantning. På enkelte vindutsatte steder med litt hardere snø er even til bruddforplantning mye tydeligere, og siden flaket er tynt er det også her lett for en skikjører å påvirke det svake laget. Volumet/størrelsen på skredene begrenses av at flakene er tynne -det blir neppe noen høy bruddkant. Med fortsatt sterk vind og litt nedbør vil skredfaren øke noe i morgen. Varslet faregrad er riktig Har inntrykk av en lav FG 2 i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Kunne muligens valgt dårlig binding mot skare som skredproblem i stedet for dårlig binding i fokksnøen.

Notater

Der har dannet seg mye tåkerim de siste dagene, både på vegetasjon, master, bygninger og enkelte steder på bakken. Mye tåke/fuktig luft kombinert med kald luft i høyden de siste dagene har det åpenbart gitt gode forhold for ising.

Faretegn

Ferske sprekker

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

5 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 2 cm F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 40 cm 1F/P 0 mm/0 mm D-M Laget er fuktig øverst, deretter gradvis tørrere nedover.

ObsID: 232591

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.04.2020 kl. 11:30

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 11:30

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 232509

Ofoten / Narvik

Snø

24.04.2020 kl. 10:42

744 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 10 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteriller på ca. 550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  2-5cm tørr vindpakket snø på skare på 650moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  2-5cm tørr vindpakket snø på skare på 650moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 740moh. Se vedlagt profil
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  FCxr (Kantkorn på vei mot avrunding), ved bakken.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  FCxr (Kantkorn på vei mot avrunding), ved bakken.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  ECTP29 @101cm om FCxr 5mm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteriller nær dalbunnen (ca. 550moh). På slik høyde er snødekke smelteomvandlet og så og si homogent.

Snøprofil

7 cm 1F RG, 16 cm K MFcr, 33 cm 1F RG, 1 cm I IF, 41 cm 1F- FCxr 2 mm, 1 cm I IF, 3 cm 4F FCxr 5 mm, 5 cm I IFbi -2 °C @ 0 cm, -1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm, 0 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

ECTP29@101cm

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 450 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket hard Tørr Opptil ca. 600moh er snødekket smelteomvandlet og så og si homogent (noen tynn iskare intakt, men snø er våt på begge sider). . . . . . . Ovenfor dette høyde har de siste dagens mildvær ikke trekket så langt ned i snødekket- det er dannet et solid skare (15-20cm tykk og K hardt på 740moh), og under dette er snøen fortsatt tørr til tross for temp på 0grader.. . .. . . . . Lengst ned i snødekket finnes det fortsatt kantkornlag (se vedlagt bilde) som reagerer på stabilitetstest. Disse er på vei mot avrunding, men er verdt å nevne da et ordentlig mildværsperiode med masse regn vil kunne føre til stor skred på dette lag.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra V → 70% skyer De siste dagene har vært preget av mildvær (opptil ca. 600-700moh), med litt nedbør som regn i lavlandet (trolig mer nedbør enn hva som ble registrert på værstasjon i Narvik sentrum og Straumsnes). . . . . Det ble litt kaldere under natt til fredag og idag er det nydelig vår vær, med ingen nedbør og delvis skyet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt stabil forhold. Etter en runde med mildvær etterfulgt av nattefrost er vi endelig inne i noe som ligner på vår skiforhold. Hovedskredproblem er tilknyttet våte snø, og da er det aspekt, bratthet og tid på dagen som er avgjørende for om skredproblem er tilstede eller ikke. . . . Dagens obstur ga ikke så mye info om fokksnø problematikken (tror man må rett og slett høyere opp for å finne dette problem), så jeg har ikke så mye å tilføye angående det, bortsett fra at jeg har inntrykk av at det komm mer nedbør på onsdag og torsdag enn hva som ble registrert på lokal værstasjoner. . . . Også verdt å nevne er kantkorn problemen nær bakken opp i høyden (cirka >650moh), dette problem ligger langt fra overflate og er godt beskyttet av flere skarelag. Det utgjør ikke noe relevant problem per dags dato på obssted, MEN med en skikkelig mildværsperiode med masse regn vil det kunne være fare for stor skred som går på dette lag når det blir mettet med vann for første gang. . . Ingen stor endring ventes under det neste døgn. . . Morgendagens nedbør vil trolig ikke være stor nok til å pålagre betydelig mengde fokksnø i høyden. Og i lavlandet er snødekket allerede gjennomfuktet. Varslet faregrad er riktig (fortsette fra "skredfarevurdering"): Også lurt å viser varsomhet hvis man er på tur i område med mye svaberg (f.eks. Erfjorf og Skjomen). Det har vært en del naturlig utløst glideskred der under de siste dagene, og dette er et problem som er ikke så enkelt å forutse.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S, SV over 1000 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V under 600 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredaktivitet

24. apr. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 232524

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

24.04.2020 kl. 07:55

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Vær

Ikke nedbør 3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 07:55

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 232446

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.04.2020 kl. 14:24

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 232373

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.04.2020 kl. 12:23

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:23

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Regn og mye snø i fjellet. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 232348

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

23.04.2020 kl. 09:00

129 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra skredsaktivitet

Vær

Regn 3 °C Skjellevikskare (300moh) kl 09:00

Skredaktivitet

Gjelder Ev6 Skjellesvikskaret - Efjorddalen,

ObsID: 232285

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org