Snøskredvarsel for Ofoten mandag 04.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i områder med fersk vindtransportert snø og våt snø. Hald tilstrekkeleg avstand til skavlar og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kaldare temperaturar, nedbør og vind gjer at det kan danne seg fokksnøslak i leområder i fjellet. Desse kan nokre stadar ha dårleg binding til underliggande skare eller legge seg på rim. Dette gjer at eventuelle skred kan vere lettare å løyse ut å få større utløpslengder enn forventa. Under mildværsgrensa kan det gå nokre våte skred, særleg der det kjem regn på snødekket.
Sol og relativt mildt vær har den siste tida gitt smelteomvandla fuktig til våt snø i bratte solsider og under mildværsgrensa, som har gått opptil ca. 700 moh. Høgare til fjells har det vore vindpåverka snø og skare som stadvis har vore dekka av rim. Dette har siste dagane blitt dekka av snø som gradvis blir tørrare mot høgda.
I høgda finst det eit vedvarande svakt lag av kantkorn der snødekket er tynt som vart danna tidlegare i vinter. Det gjeld få stadar og det er ikkje observasjonar på at dette er mogleg å påverke.
Det er generelt mykje snø i regionen, og det er både store skavlar og glidesprekker. Det har gått fleire våte laussnøskred dei siste dagane.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.05.2020 kl. 14:33

39 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 6 °C Strætelia Tjuvskjær (100moh) kl 14:33 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Strætelia-Tjuvskjær (100 moh) kl 14:34 Ingen, 6,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Strætelia-tjuvskjær (100 moh) kl 14:37 Ingen, 6,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 233683

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

04.05.2020 kl. 14:21

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen synlig skred. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen værforandring.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 6 °C Skoglund-øse (200moh) kl 14:23 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Skoglund-øse (200 moh) kl 14:24 Ingen, 6,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 233681

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

03.05.2020 kl. 14:01

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stabil tempratur.Fint vær. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder regn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 3 °C Skoglund-Øse (200moh) kl 14:02 Værobservasjon fra Skoglund-øse (200 moh) kl 14:03 Ingen, 3,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse, Ingen endring

ObsID: 233584

Ofoten / Narvik

Snø

03.05.2020 kl. 12:25

879 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  4cm fuktig nysnø fra siste døgn
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot øra: SSØ vendt heng på 1000moh. Svært mye snø for dette årstid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt stabil forhold. Det har kommet litt nysnø siste døgn, men lite, og uten vind og med god binding til det gammel snødekke. Det har vært så og si vindstille siste døgn, og fokksnø problemen virker å ha stabilisert seg. . . . . . Den tidligere observert kantkorn virker å bare være tilstede i de område med tynn snødekke høyt til fjells (nær rygg og stein formasjoner som har vært utsatt for vind). Dvs. få steder i regionen . . . . . . Problemen med glideskred er såklart vanskelig å utelukke på dette årstid, med pågående mildvær er det bare spørsmål om når tid det slepper. Men dette problem er bare aktuelt i de område hvor snøen ligger opp på svaberg (f.eks erfjord og skjomen) Nedbør imorgen vil kunne skaper problem med tørr flakskred ovenfor mildværsgrensen (men det forventes at nysnøen vil binde seg relativ greit til dagens overflate), og øker sannsynlighet for naturlig utløst våteløs og våteflak skred i lavlandet

Skredproblem

Våte flakskred Vann ved bakken/smelting fra bakken Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh Glideskred problem. Aktuelt der bakken består av svaberg.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C 0 m/s 80% skyer Mildt (nullisoterm er rundt 850moh i kystnær strøk). Helt vindstille. Litt nedbør siste døgn, som fuktig snø fra 600moh og oppover.

Tester

ECTN21@17cm

Snødekke

250 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Annet Fuktig Litt fuktig nysnø opp på tynn MFcr, fortsatt tørr snø under skare på snaufjellet. Kantkorn bare tilstede der snødekke et relativt tynn.

Skredaktivitet

3. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

4 cm 4F DF M, 6 cm 1F RG D, 7 cm 4F+ DF D, 3 cm K MFcr, 8 cm 4F+/1F DF D, 72 cm 1F+ RG D 0 °C @ 0 cm, -1,9 °C @ 10 cm, -2,9 °C @ 20 cm, -3,2 °C @ 30 cm, -3,1 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -2,8 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 90 cm, -2 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 233580

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

02.05.2020 kl. 13:48

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Bratt tereng fokkskavel i høyden . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Bratt tereng fokkskavel i høyden .

Vær

Ikke nedbør 4 °C Skoglund-øse (200moh) kl 13:50 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse, Bratt terreng. Fokkskavel i høyden

ObsID: 233487

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2020 kl. 19:05

808 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Læigastind tatt fra ca. 700moh på Vassdalsfjellet mot N.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Bukkefjellet med Rivtind tatt fra ca. 700moh på Vassdalsfjellet mot Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tynt lag (ca. 0,5cm) med overflaterim. Bilde tatt på ca. 800moh i slak, nordvedt helning.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av freseskavler på ca. 750moh på Vassdalsfjellet. Tatt mot V.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Generelt veldig stabile forhold. Det ble transportert noe snø tidligere i uken etter snøfall forrige helg, dette på vind fra øst/nordøst. Denne snøen har stabilisert seg. Generelt godt bundet snødekke. Det har vært klarvær og sol gjennom uken, også i dag, men også nedkjølning fra kaldere vinder dra Ø/Nø pg generelt ikke veldig høye temperaturer, som samlet begrenser faren for våte løssnøskred. Vurderes til liten skredfare. Vedvarende situasjon neste par dagene. Over helgen meldt en del nedbør som kan komme som snø i høyere fjellområde og noe vind. Kan gi fokksnø i høyden og fukting av snødekket lavere ned på fjellet, som kan medføre en økning av FG.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V under 600 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 0 m/s 15% skyer Overskyet på dagen og noe høyere temperaturer enn de siste dagene, men skyet fra på ettermiddagen. Ingen nedbør og vindstille.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 600 moh Annet Fuktig Det har blåst noe fra Ø/Nø siste uken som har flyttet på den snøen som kom forrige helg. Klarvær og sol hele uken som har medført oppvarming av snødekket, særlig i bratte helninger mot S og V og i lavere høyder. I dag var snøoverflaten opptil ca. 6-700moh fuktig og myk i alle himmelretninger, men over dette var det i nord og østvendte sider og på flatene, tørr snøoverflate og blandibg av hard fokksnø og avblåst skare. Det ble her også observert overflaterim og freseskavler etter vind fra Ø/Nø.

Skredaktivitet

1. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F SH 2 mm D, 2 cm K MFcr D, 0,6 cm F FC 0 mm D, 2 cm K MFcr D, 5 cm 4F RG 1 mm D, 12 cm 1F/P- RG/FCxr 1 mm/1 mm D, 15 cm K RG 0 mm D, 25 cm P/P-K RG/FCxr 1 mm/1 mm D, 2 cm K MFcr D, 5 cm P RG/FCxr 1 mm/1 mm D, 4 cm 4F MF/FCxr 3 mm D, 30 cm P RG/FCxr 2 mm/2 mm D -1,6 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 50 cm, -2 °C @ 60 cm, -1,7 °C @ 70 cm, -1,4 °C @ 80 cm Profil tatt på ca. 800moh på Vassdalsfjellet i slak nordvendt helning.

ObsID: 233403

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2020 kl. 14:10

678 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange glidesprekker og noen skred

ObsID: 233382

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

01.05.2020 kl. 13:45

39 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 5 °C Hilleshamn-stræte (100moh) kl 13:45 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 233378

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

01.05.2020 kl. 13:37

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 1 °C Skoglund-øse (200moh) kl 13:38 Værobservasjon fra Skoglund -øse (200 moh) kl 13:40 Ingen, 1,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Skoglund-øse (200 moh) kl 13:42 Ingen, 1,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Værobservasjon fra Skoglund -øse (200 moh) kl 13:43 Ingen, 1,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

ObsID: 233375

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2020 kl. 12:48

665 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Stor toppskavel på de fleste fjellene her inonrådet

ObsID: 233365

Ofoten / Narvik

Snø

01.05.2020 kl. 12:05

601 moh

Markus (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus Kommentar:  Fersk fokksnøflak i liten leheng mot NW
ObsID: 233352

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org