Snøskredvarsel for Ofoten lørdag 09.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng som har samlet fokksnø. Vær forsiktig i områder med skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Roligere vær med svak vind, litt stigende temperaturer og bare et lite påfyll av ny nedbør. Dette er gunstig for fortsatt stabilisering av fokksnøflakene i høyden. I lavereliggende områder kan litt stigende temperaturer og eventuelt solinnstråling gi noen naturlig utløste våte løssnsøskred. Høyt til fjells har ligger det et vedvarende svakt lag av overflaterim som lett kan løses ut. Har trolig liten utbredelse, men skredene kan bli store. Vær observant der det har bygd seg ut skavler.
Starten av uka frem til torsdag var preget av bygevær og sterk vind fra vestlig sektor som har ført til transport av nysnø inn i leområder på fjellet. I lavlandet har nedbøren til dels kommet som regn. Nullisotermen har vært synkende fra ca 600 moh på tirsdag og ned til havnivå torsdag. Under nysnøen er snødekket smelteomvandlet og homogent opp til ca.700 moh.
I høyden finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn i noen få områder der snødekket er tynt. Det har ikke vært observert skredaktivitet på dette laget. Et tynt lag med overflaterim har gjemt seg høyt til fjells og kan lett løses ut.
Fredag ettermiddag ble det løst ut et stort flakskred høyt til fjells pga. nedføyket overflaterim.
Det er mye snø for årstiden i regionen, og det er store skavler. I områder med svaberg er det mange glidesprekker.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh natt til fredag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Av og til sørvestlig frisk bris i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

09.05.2020 kl. 18:54

798 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Lite våttløssnøskred i sydvendt side på ca. 400moh. Utløst på kjøring ned av fjellet. Bilde tatt mot N.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Bukkefjellet tatt fra ca. 700moh på Vassdalsfjellet mot Ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 720moh på Vassdalsfjellet mot N. Læigastinden i bakgrunnen og freseskavler fremme.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Loapmi tatt på ca. 750moh fra Vassdalsfjellet. Tydelige vinddyner etter vind fra NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Tørr og stort sett ubunden snø fra NØ-vendt skråning på ca. 800moh på Vassdalsfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av avblåst skare på ca. 820moh på Vassdalsfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av mykt flak (4F og ca. 20cm) fra håndtest på ca. 700moh i N-vendt side på avassdaøsfjellet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde av Vassdalsfjellet tatt fra. Ca. 550moh mot NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Stort sett mye løs og lite bundet snø i nordsiden av Vassdalsfjellet. Tatt på ca. 600moh mot Nv. Læigasvannet i bakgrunnen.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små SØ, S, SV, V under 500 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 500 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Stort sett stabile forhold. En god del nysnø fra siste dagers snøfall, særlig i høyden, men denne er ubunden eller myke flak og binder godt til gammelt snødekke. Mulig med mindre våte løssnøskred inkavere høyder, særlig i sørlig og vestlig sektor. Ingen faretegn observert og vurderes til moderat skredfare. Det meldes mer nedbør som snø i høyden i alle fall og vind opptil kuling styrke på de høyeste toppene, men vurderer at FG vil holde seg på moderat de neste dagene. Varslet faregrad er riktig Tror grensen for farlig lagdeling på fokksnø går litt høyere enn varslet.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

-1,5 °C 8 m/s fra V → 80% skyer Det har vært fra delvis skyet til overskyet vær i dag. På slutten av turen i dag skyet det over etter en lengre periode med mye blå himmel og sol. Noen veldig spredte byger med litt hagl og snø.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Annet Det har vært ganske kjølig og kommet en del snø de siste dagene, også helt ned i lavlandet og snøen ble liggende ned til ca. 50moh. Varmere i dag og en del sol og nysnøen begynte raskt og smelte/omdannes. Under ca. 500moh består snødekket i all hovedsak av grovkornet snø og oppleves som «råtten». Dette gjelder i alle fall i sørlig og vestlig sektor, i nord går denne grensen trolig en del lavere. Det ble observert tørr ubunden snø på nordsiden av Vassdalsfjellet og ned til Læigasvannet på rett under 600moh. Det er en del nysnø over ca. 500moh, opptil ca. 30cm, som er fuktig og bundet i sørlig sektor, men tørr i nordlig sektor over i alle fall 600moh. Det er en del vindtegn fra vind fra vest/nordvest og på toppryggen av Vassdalsfjellet var det enkelte steder avblåst ned til skare, men for det meste oppleves snøen som tørr og ubunden til løse flak i nord og øst i høyden.

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Ett (1). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. S. Under 400 moh Det ble utløst et lite vått løssnøskred på ca. 400moh i skogen på kjøring ned etter tur. Snøen under ca. 500moh er «råtten» og består i all hovedsak av grovkornet og fuktig til våt snø. Det er mulig at grensen for dette går noe lavere i nordvendt sektor.

ObsID: 234154

Ofoten / Narvik

Snø

09.05.2020 kl. 13:25

1041 moh

KRPE (Ukjent)

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø

ObsID: 234157

Ofoten / Narvik

Snø

09.05.2020 kl. 12:21

460 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Østvendte heng fylles nå opp med snø. Kraftig snøfokk på toppene.

Vær

Ikke nedbør 0 °C 10 m/s fra V → 70% skyer

ObsID: 234120

Ofoten / Narvik

Snø

09.05.2020 kl. 12:08

1016 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  5-7cm lett nysnø fra natt til lørdag
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  3timer gammel spor- med litt inblåst snø.

Faretegn

Drønn i snøen X2

Vær

Ikke nedbør -2 °C 4 m/s fra SV ↗ 75% skyer

Snødekke

Lett snøfokk 6 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca. 5-7cm nysnø under natt til idag.. Lett og løs. Relativt jevnt fordelt i terreng- kanskje litt mer i Ø vendt terreng.

ObsID: 234119

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2020 kl. 16:07

1236 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bruddflate (SH på MFcr) synlig på venstre side av bilde
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Svært varierende mtp. vann innhold. Bratt solvendte aspekter er fuktig de øverste 5cm, mens slakkere terreng og skygget område er fremdeles tørr. Åpenbare overflate rim på skare 30-60cm fra overflate

Tester

ECTPV@35cm Isolert med en ski, så den ble kanskje kilet ut....

Snøprofil

18 cm 4F DF, 15 cm 1F RG, 0,5 cm F SH, 1,5 cm P MFcr, 35 cm 1F RG 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 234058

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

08.05.2020 kl. 14:14

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Bratt terreng. Vekslende tempraturer. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værprognose..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Vær

Ikke nedbør 1 °C Skoglund Øse (200moh) kl 14:15 0 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse, Vekslende tempraturer.Samme værprognose

ObsID: 234048

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2020 kl. 13:56

1555 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  SH8mm. (Samme som ble observert på Rivtind 28.04)
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett: 

Skredhendelse

8. mai 13:50 Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst Ø-vendt Skredet startet på 1538 moh og sluttet på 1220 moh Nedsnødd eller nedføyket overflaterim 40 cm høy og 500 m bred bruddkant Skål Fjernutløst da vi stå på toppen. Gikk på nedføyket SH

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Litt diffuse utbredelse! Dette problem har ikke blitt observert andre steder (i kystnærstrøk) de siste ukene. Men 4-5x drønn og kjapp profil gravde i både V og Ø vendt terreng (på ca.1540moh og 1200moh respektive) viser at dette skredproblem er tilstede, ihvertfall her i indre strøk.

Faretegn

Drønn i snøen X4-5 stk.

Ferske skred Str. 3 fjernutlst i øst vendt fjellside

Vær

Ikke nedbør 0 m/s 50% skyer Oppholdsvær. Tynn skydekke. Sterk solinnstråling. Vindstille

Snødekke

Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Sol vendt aspekter er sol påvirket, også i høyden opptil 1550moh.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 234047

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2020 kl. 08:40

66 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

7 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr nysnø på veien

ObsID: 234009

Ofoten / Narvik

Snø

07.05.2020 kl. 19:27

1000 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Ca 650 moh nordvendt.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Et glimt av sol her, ellers stort sett overskyet i dag.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -5,8 °C 9 m/s fra SV ↗

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr Over tregrensa er det myk fokksnø som dominerer. På utsatte steder (særlig vestvendt terreng) er det avblåst ned til skare/bakken. Etter bygevær og sterk vind fra V-SV de siste dagene har det vært mye vindtransport. I nordvendt leområde er det tydelig sjiktovergang i fokksnøen, men det er gunstig temp for rask stabilisering. På 400 moh er det et par cm tørr nysnø med grovkorna våt snø under.

ObsID: 233959

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

07.05.2020 kl. 14:11

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet. EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 14:12 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Skoglund - Øse,

ObsID: 233944

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.05.2020 kl. 14:37

226 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye snø i fjellet . EV6 Skoglund - Øse er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ikke mulig å se pga lavt skydekke.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Vær

Regn 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 14:37 0 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 233846

Ofoten / D1816(55220) Ofoten 2018-2023

Snø

06.05.2020 kl. 10:08

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 233809

Ofoten / Narvik

Snø

06.05.2020 kl. 08:19

651 moh

tuh@nve (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve

Vær

Ikke nedbør -1 °C 100% skyer Oppholdsvær og ganske fint vær på morgenen, men er meldt nedbør utover dagen.

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Litt tørr løssnø og lett snøfokk på obspunkt (650 moh). På morgenen var det 1 cm fuktig nysnø på 100 moh.

ObsID: 233802

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org