Snøskredvarsel for Ofoten mandag 25.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i soleksponert bratt terreng. Det er fare for store naturlig utløste skred pga. økende temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er gradvis avtagende etter flere dager med kraftig sol og høye temperaturer. Men det er fortsatt lett for en skiløper å løse ut skred i den våte snøen i bratte heng. Størst fare er det utover dagen når sola har stått på en stund. Høyt til fjells er det et aktivt lag med kantkorn som kan gi store naturlig utløste skred når temperaturen er høy. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Solvendt terreng har fuktig/våt snø. I skyggevendt terreng er det fortsatt tørrsnø og flakdannelse. Klarvær og utstråling nattestid gjør at snødekket fryser til. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
Fredag er det observasjoner på kantkorn i fokksnøen har forrige. Laget er aktivt og kan lett påvirkes.
Fredag er det observert store naturlige utløste skred pga. kantkorn i området rundt Stetinden, Efjorden. Det er har også gått mange, middels store våte løssnø skred i regionen. Lørdag ble det løst ut et tørt flakskred av skiløpere, men dette høyt til fjells på 1500 moh.
Det er svært mye snø for årstiden i Ofoten, og det er store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det mange glidesprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-2 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-1 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

25.05.2020 kl. 10:47

774 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  167cm snødekke her på 770moh i NNØ vendt heng i kystnær strøk. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Våt MF på 700moh. Råtten enkelt plasser
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på ca. 580moh viser nord vendt side på Dronninga.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Våt MF på 700moh. Råtten enkelt plasser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 450moh. Mye smelting de siste dagene! Men fortsatt mye snø igjen for årstid.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 1500 moh Vanskelig å tidsfeste disse skred.

Vær

Ikke nedbør 8 °C 2 m/s 90% skyer Mildt. Ingen nattefrost. Mindre vind idag. Litt mer overskyet.

Snøprofil

31 cm 4F+/1F MF 0 mm/0 mm W, 5 cm 4F+ MF 0 mm/0 mm V, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F- MF/FCxr 0 mm/0 mm W, 126 cm 1F MF 0 mm/0 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 100 cm, 0 °C @ 150 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Tester

LBT@40cmQ2 Meget hardt slag for å få resultat

ECTX

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1400 moh og 200 moh Dette skredproblem kan også være tilstede litt høyere til fjells enn hva som er publisert på varsom etter min mening. Det er nok samme utbredelse og egenskaper som glideskred problemen.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh De siste dagene har det blitt observert flere naturlig utløst flakskred i nordvendt terreng fra ca. 1000moh og oppover (I nærheten av Stetind, Sepmolvarri og Rombakstøtta). Det er bare blitt gjort 1x bruddkantsprofil, men det er ikke utenkelig at disse skredene har gått på samme svaklag....

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 200 moh

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mildt høyt til fjells og ingen nattefrost under ca. 1400moh (basert på data fra vær stasjoner)

Snødekke

167 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Våt løssnø Våt Snødekke smelteomvandlet og isoterm på obssted. Men likevel ikke helt homogent: litt opphopning av vann ovenfor skare 35cm fra overflate og litt mykere MF (tidligere FC) rett under skare.

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig med FG og tekst som er publisert på varsom. Våren meldt sin ankomst på alvor forrige uke, og siden det har det holdt seg mildt døgnet rundt. Dette har ført til mange naturlig utløst skred av både løs og flak art. Problem med kantkorn er ikke nøye kartlagt, men en del naturlig utløst flak rundt 1000moh tyder på at problemen er noe som skal tas stilling til om man planlegger tur høyt til fjells. Fokksnø problemen som var årsak til skikjører utløst skred på lørdag på Frostisen har nok roet seg med minkende vind og mild temperaturer. Gradvis stabilisering av snødekke ventes under de kommende dagene, når dreneringskanaler blir godt etablert i snødekke og den MFcr blir totalt smelteomvandlet.

ObsID: 236923

Ofoten / Narvik

Snø

25.05.2020 kl. 08:34

726 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hvitblikk

Vær

Litt sol og forbigående bygevær på morgenen. Som meldt.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Store glidesprekker flere plassser i fjellet.

Snødekke

Våt Mye vannføring i snøen. Påfroset fra ca 700 MOH og oppover iløpet av natten

ObsID: 236887

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 18:24

1088 moh

ErikEB (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ErikEB
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ErikEB
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst N. Over 1000 moh Observert fra Øyjord. Tydelig bruddkant under hele berget. Mulig utløst av skavelbrudd. Vet ikke om det har gått i dag eller tidligere.

ObsID: 236841

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 14:12

807 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Noe vanskelig å tyde krystallformer, da vann/fukt renner ned langs profilkanten og påvirker muligens, sammen med lufttemperatur, på hvordan krystallene fremstår i lupen. På bildet kan man se vannopphopning rundt skarelag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Se tidligere innlevert observasjon under tur i dag.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Svært lett å løse ut N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 100 moh

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Langs toppryggen på Vassdalsfjellet ble det observert drønn (snøen er våt her og det er mer enn dump lyd med påfølgende «søkk» i snøen). Da først og fremst nær mindre høyder. Det virker å være et ganske overflatenært skarelag som bryter, mulig kantet snø unde.

Snødekke

Se tidligere innlevert observasjon under tur i dag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Høyere temperaturer og generelt varmt vær med mye sol de siste dagene, gjør at våte løssnøskred er ganske utbredt og glideskred også er å vente i «glattere» fjellsider. Det er også observert kantkornlag innad i fokksnø), med naturlig utløste skred som har gått på dette laget (jeg har ikke selv observert dette. Vurderes til betydelig skredfare, men med sannsynligvis en del variasjon i regionen i forhold til høyde over havet og innland/kystnært etc. Det varme været har vart i noen dager nå, og vil sannsynligvis få en mer stabil situasjon over helgen. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

5 cm 4F MF 1 mm W, 33 cm P-/1F+ RG 0 mm/0 mm M, 3 cm K MFcr M, 3 cm 1F+ FCxr/MF 0 mm/1 mm M, 55 cm P-K/P RG 0 mm M Tatt i slakt hellende nordvestvendt skråning på ca. 800moh på Vassdalsfjellet.

ObsID: 236832

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 12:50

805 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Marius@obskorps

Snøprofil

Tatt i slakt hellende nordvendt side. Det er fra væt (øverste 5-10cm) til fuktig gjennom hele profilet. Under topplag bestående av grovkornet snø, er det i all hovedsak finkornet snø rundt 1f- til p-K i hardhet, avbrutt av et skarelag ca 40cm under overflaten som har rester etter det som ser ut å ha vær avrundete kantkorn (FCxr). Det er uvanlig mye snø på stedet (over 240cm), anslagvis basert på erfaringer fra tidligere vintre, godt over dobbelt så mye som det bruker å være på denne tiden.

ObsID: 236829

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 12:02

623 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Skare på litt over 600moh NV-vendt helning Vassdalsfjellet.

Snødekke

Smelt/frys-skare på litt over 600moh i NV-vendt helning.

ObsID: 236821

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 11:54

576 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Nordsiden av Vassdalsfjellet fra Læigasvatn. Tattmot SV.

Snødekke

Nordsiden av Vassdalsfjellet.

ObsID: 236820

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 11:50

576 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Læigastind. Tatt mot N-Nv.

Snødekke

Soloppvarming av snødekke. Flakskred synlig i sydsiden av Læigastinden. Trolig ikke fra i dag.

ObsID: 236819

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 11:30

792 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 6 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Ikke nedbør 12 m/s fra SØ ↖ 10% skyer Oppholdsvær. Mildt. Ingen nattefrost

Faretegn

Mye vann i snøen Varm temp høyt til fjells og ingen nattefrost

Skredhendelse

24. mai 12:41 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 1161 moh og sluttet på 544 moh 50 cm høy og 250 m bred bruddkant Brattheng Usikker når det gikk, og om det faktisk var våtflak eller om det gikk før det ble smelteomvandlet på dette høyde

Snødekke

Ikke snøfokk Våt Kraftig smelting på gang. Men snøen var litt mer bærende og ga bedre skiføre idag sammenlignet med i går (antakeligvis er det begynte å blir etablert dreneringskanal i snø).

ObsID: 236824

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2020 kl. 11:15

603 moh

Marius@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Bilde fea rett under Loapmi. Tatt mot V.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Snøoverflate på ca. 650moh. Tatt rett under Loapmi.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Marius@obskorps Kommentar:  Sydsiden av Vassdalsfjellet. Tatt mot N. Usikkert om noen av skredene er gått i dag, ser litt eldre ut, men det kommer mindre rutsjer fra under berget og hengskavelen med jevne mellomrom.

Vær

Ikke nedbør 7 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Nesten skyfri himmel og varmt. Vind fra SØ.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Våt løssnø Våt Varmt vær og våt, grovkornet snø i overflaten. Under tregrensen er snøen «råtten» og tildels litt vanskelig å gå i. Over og på flaten under sydsiden av Vassdalsfjellet bærer snøen godt, men overflaten består av grovkornet veldig fuktig til våt snø. Markert solopvvarming i sysidene særlig. Vinden føles også relativt varm.

ObsID: 236815

Ofoten / Narvik

Snø

23.05.2020 kl. 15:15

13 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snø som ligger på vann er fra skred som gikk i den åpenbare skredbane i venstre halvdelen av bilde

Skredhendelse

23. mai 12:46 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 783 moh og sluttet på 13 moh Brattheng Observert fra avstand. Gikk mens vi var på tur.

ObsID: 236699

Ofoten / Narvik

Snø

23.05.2020 kl. 13:10

1523 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bruddkant (med staver for referanse)
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Samme liten flak observert fra avstand. (bilde viser NV side nær toppen av Frostisen)
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 4 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kommentar:  Samme liten flak observert fra avstand. (bilde viser NV side nær toppen av Frostisen)

Skredhendelse

23. mai 13:10 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst NV-vendt Skredet startet på 1506 moh og sluttet på 1499 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 40 cm høy og 40 m bred bruddkant Leområder Liten leheng som ikke vises på bratthetskart. Str.1,5 hardt flak. . . Bruddkant høyde varierte fra 15-60cm Utløst av skikjører som kjørte av flak og var uskadd. Svaklag var tørr DF, 4F- i hardhet. Selve flak var fuktig, 1F RG.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 236698

Ofoten / Narvik

Snø

23.05.2020 kl. 12:00

1518 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm

Vær

Ikke nedbør 19 m/s fra SØ ↖ 20% skyer Sterk vind fra sørøst. Veldig mildt (temperatur ikke målt, men kjennes som plussgrader).

Faretegn

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Annet Fuktig Snødekke råtten og smelteomvandlet opp til ca.1000moh. Overflate fuktig på dette høyde, og skiene synke inn ca.2-3cm (men det er bare de øverste desimeter som er fuktig- gammel snødekke er fortsatt tørr).

ObsID: 236696

Ofoten / Meraftestinden

Snø

22.05.2020 kl. 23:00

1128 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Vær

3 °C 18 m/s fra S ↑ 3 deg @1348m kl. 23:20

Snødekke

Lett snøfokk Snøgrense på 215 moh Annet 200 - 400m (NØ asp): breakable crust. 400m - ca. 600 m (N asp): Supportive crust. Over 600 m (N asp): dry, windpacked snow. Hard MFc on solar asp. over 1200 m noted. Surface freezing despite positive temperatures due to clear sky and radiation cooling.

ObsID: 236650

Ofoten / Narvik

Snø

22.05.2020 kl. 21:13

229 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  PeterSchön@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  PeterSchön@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  PeterSchön@obskorps

Skredaktivitet

23. mai. I løpet av dagen Glideskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst S

ObsID: 236608

Ofoten / Gagnesaksla

Snø

22.05.2020 kl. 20:50

774 moh

PeterSchön@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

22. mai. 18-24 Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø

ObsID: 236645

Ofoten / Narvik

Snø

22.05.2020 kl. 17:56

734 moh

Hvitblikk (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk Kommentar:  Bruddkant kan sees i skyggen
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Hvitblikk Kommentar:  Øverste bruddkant er under øverste klippe. Usikker om alle brudkantene er fra samme skredet. Øverste raset har løsnet fra svaberget en plass. Men har en tynnere bruddkant ennå lengre opp som kan ha forårsaket at det også har løsnet i andre lag lenger ned. Tynn bruddkant helt øverst. Forutenom der det har løsnet helt ned til berget. Tørt flakskred. Tatt med seg store deler v snøen lenger ned. Strl 3-4 naturlig utløst. Det vedvarende svakelaget? Øverste skredet løsnet på ca 750. Tør snø i samme eksponering ned til 600.
ObsID: 236603

Ofoten / Narvik

Snø

22.05.2020 kl. 12:40

674 moh

Bergbjørn (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bergbjørn

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ, Ø. Over 400 moh

Vær

7 °C Pent vær, kjølig bris

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange sigesprekker ned på svaberg

Skredhendelse

22. mai 10:00 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst NØ-vendt Svaberg

Snødekke

Snøgrense på 200 moh Skare Våt

ObsID: 236565

Ofoten / Narvik

Snø

22.05.2020 kl. 10:00

623 moh

KRPE (Ukjent)

Skredhendelse

21. mai 14:00 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst Skredet startet på 931 moh og sluttet på 651 moh Brattheng Observerte dette fra andre siden av dalen. Flakskred i sydvendt aspekt. Gikk nok i går.

ObsID: 236599

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org