Snøskredvarsel for Ofoten onsdag 03.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred. Hold avstand til fjellsider der det er bygd ut skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Etter flere dager med høye temperaturer og kraftig solinnstråling synker nå temperaturen. Dette har en stabiliserende effekt på snødekket, men noen steder kan det fremdeles være mye vann i snøen og her vil det være lett å løse ut skred i bratt terreng. Vær særlig oppmerksom dersom sola titter fram. Vær fremdeles observant på skavlbrudd, glideskred og sørpeskred selv om det blir kaldere. Vær forsiktig i utløpsområder for skred.
Opp til 600 moh er det våt grovkornet snø, men det har minket godt på snøen de siste dagene. I høyden er det er fortsatt mye snø for årstiden. Under 300-500 moh er det lite snø igjen i terrenget.
Det har vært observasjoner på kantkorn i høyden under den ferskeste fokksnøen. Basert på observasjon fra Fagernesfjellet lørdag er dette laget nå smelteomdannet og lite potent.
Søndag ble det observert et ferskt vått løssnøskred ved Steintuva i Narvik. Det er ellers observert mange mindre våte løssnøskred.
Det er mange steder store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det mange glidesprekker.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
0 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Tilskyende.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

01.06.2020 kl. 11:13

1269 moh

VEP (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  VEP Kommentar:  Tøttamassivet øst for Tøttatoppen like etter skredet.

Ulykke/hendelse

Stort skred som genererte tordenaktig lyd. Skredet stanset i «gryta» ovenfor Fagerjord. Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

1. jun 11:13 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst NØ-vendt Skredet startet på 1271 moh og sluttet på 507 moh Brattheng Skred i Tøttamassivet 1. Juni

ObsID: 237749

Ofoten / Narvik

Snø

31.05.2020 kl. 21:29

1221 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Skredhendelse

31. mai 20:30 Vått flakskred 3 - Store Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 1137 moh og sluttet på 863 moh Brattheng Fikk tilsendt bilde. Uklar eksakt når det gikk.

ObsID: 237753

Ofoten / Narvik

Snø

31.05.2020 kl. 14:30

649 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jegu@NVE Kommentar:  Tatt mot sv. Vargfjordtiden og Langvågtuva

Skredaktivitet

31. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 600 moh Ser bare fjellet fra lavlandet og har markert alle himmelretninger da jeg tipper det er samme tendensen rundt om. Ser flere skred som har gått idag itillegg til noen gamle - bla et skavelbrudd som har utløst flakskred.

ObsID: 237637

Ofoten / Narvik

Snø

31.05.2020 kl. 14:15

833 moh

Elise@MET (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Elise@MET Kommentar:  Ser bort på Steintuva. Gikk i skyggesida.

Vær

Ikke nedbør 4 m/s fra V → 30% skyer God temperatur hele dagen

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Fylket/varslingsregion

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mye naturlig utløste små våte løssnøskred. Har hørt det buldre godt i fjellet videre iløpet av dagen, men ikke klart å se hvor skred har gått.

Skredaktivitet

31. mai. 12-18 Våte løssnøskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst

ObsID: 237663

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org