Snøskredvarsel for Ofoten fredag 05.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Relativt høye temperaturer og sol bidrar til stor snøsmelting og det fører til at det er mye vann til stede i snøen. Bindinger svekkes og våte flakskred og løssnøskred kan løsne naturlig i bratte heng. Sannsynligheten øker utover dagen når temperaturen stiger. Mest utsatt er de fjellsidene der sola får tak og spesielt rundt bart fjell og i bratte rennesystemer. Vær også forsiktig i potensielle utløpsområder for skred. Det vil også være lett for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Vær også observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under.
Opp til ca.1000 moh er det fuktig/våt grovkornet snø. Høyere opp er det skarelag i overflaten. I høyden er det er fortsatt generelt mye snø for årstiden, mens det mange steder under 300-500 moh. er lite snø igjen i terrenget.
Det har vært observasjoner på kantkorn i høyden under den ferskeste fokksnøen , men tilbakemeldinger sist helg tilsier at dette laget nå er smelteomdannet og lite potent.
Torsdag er det ikke meldt om ferske skred, men tidligere i uken og i pinsen gikk det en del skred.
Det er mange steder store skavler. I områder med mye svaberg (som Skjomen og Efjorden) finnes det glidesprekker.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
1 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
2 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

04.06.2020 kl. 13:47

960 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mye snø igjen for årstid. Sonde er 3m lang.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fin skiføre!
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelte omvandlet høyt til fjells.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelte omvandlet høyt til fjells.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ingen fersk (siste 2 døgn) skredaktivitet observert idag. Men spor etter flere str.1-2 våte løssnø skred som er litt eldre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 7 °C 2 m/s Mildt. Et par mm med nedbør under natt til torsdag, men oppholdsvær nå. Relativt vindstille her i nord vendt fjellside.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig med tekst på varsom. Det smelte fort i fjellet nå, men det er fortsatt skiføre så og si overalt ovenfor skoggrensen. Nattefrost under natt til onsdag (fra ca. 1000moh og oppover) har nok hatt en gunstig effekt på snø stabilitet. . . . . . Varme dager og mer smelting gjør at det finnes mye vann i snødekke. Våte flak kan fremdeles ikke utelukkes da det finnes en intakt skarelag so kan gi opphopning av vann på oversiden. Dette typ av skred er ikke enkelt å forutse... Uendret de nærmeste dagene Varslet faregrad er riktig

Snødekke

340 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 2000 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Meget våt Det er nå lite snø igjen under 300-400moh etter mye høy temperatur og kraftig snø smelting siste 2 uke. Snødekke består hovedsakelig av våt til meget våt, grovkornet smelteomvandlet snø. . . . Natt til onsdag var det litt kaldere temperaturer, og den øverste del av snødekke fikk fryse litt i noen timer- dette hadde gunstig effekt på snø stabilitet og samtidig skapt ganske fin vår skiføre. . . . . Det ble ikke observert noen vedvarende svaklag idag (man må trolig høyere til fjells for å finne disse, hvis de ikke er allerede helt ødelagt der oppe og). Det kan enkelt steder i høyden være intakt skarelag ca. 60-100cm fra overflate, som er ikke helt smeltet bort ennå.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det kan enkelt steder i høyden være intakt skarelag ca. 60-100cm fra overflate, som er ikke helt smeltet bort ennå. Der hvor dette er tilstede er det fortsatt mulig å ser opphopning av vann og naturlig utløste våteflakskred (slik som i mørkholla for 4-5 dager siden).

Skredaktivitet

4. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk (siste 2 døgn) skredaktivitet observert idag. Men spor etter flere str.1-2 våte løssnø skred som er litt eldre.

Snøprofil

10 cm F+ MFcl 0 mm/0 mm V, 60 cm 4F-/1F+ MFcl 0 mm/0 mm V, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 30 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm W

ObsID: 238025

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org