Snøskredvarsel for Ofoten søndag 07.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Først del av dagen er det fortsatt varmt og fare for enkelte våte skred. Fra ettermiddagen kan det danne seg fokksnøflak i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Første del av dagen er det fortsatt høye temperaturer og snøsmelting, men utover dagen synker temperaturen og nedbøren tiltar. Snøsmelting bremses noe av de synkende temperaturene, men det kan likevel forekomme enkelte glideskred og våte flakskred pga. regn på snødekket som vil svekke bindingene og føre til opphoping av vann. I høyden kan danne enkelte fokksnø i leområder. Unngå områder under glidesprekker.
Opp til rundt 1000 moh er det våt/fuktig grovkornet snø. I lavlandet under 300-400 moh er det lite snø igjen i terrenget. Generelt er det i høyden mye snø for årstiden. Mest snø finnes i østvendte fjellsider.
De vedvarende svake lag av kantkorn i høyfjellet, er nå trolig smelteomvandlet i stor grad. Men det kan ikke utelukkes av de kan være intakt enkelte steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
2 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
2 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om formiddagen.
Skyet.
Synkende temperatur om kvelden med nysnøgrense rundt 700 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

07.06.2020 kl. 16:30

869 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 870moh. N vendt terreng i kystnær strøk. Gravde på en plass med litt tynnere snødekke enn det som er gjennomsnittlig for dette høyde og aspekt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt kl.07.40. viser Fagernesfjellet, og hvor mye smelting som har skjedd den siste uke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 870moh mot ØNØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 850moh. Viser sør vendt fjellside
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Det smelte fort om dagen. Snødekke er så og si helt smelteomvandlet, men en intakt skarelag gjør at våte flak ikke kan utelukkes ennå. Dette problem har "A" på utbredelse på ADAM etter min mening, men str. 3 gir FG2. . . . . Men det generelle inntrykk er FG1. . . . Det har ikke kommet så mye nedbør idag som ble varslet, og der er i tillegg ganske mildt også høyt til fjells. Dermed er varslet skredproblem fokksnø >700moh ikke aktuelt. Tror man må opp i 1500moh for å finne fersk snø. Ingen stor endring ventes under de kommende dager. . . Hvis den varslet nedbør skulle kommer senere enn meldt så kan det bli en kortvarig økning i skredfare. Da relatert til opphopning av vann rundt skarelag. Hvis ikke forventes en ytterligere gradvis stabilisering av snødekke.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1500 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Våt Snødekke er smelteomvandlet. Det har vært MYE smelting de siste ukene, men det er fremdeles fin skiføre ovenfor skoggrensen, og mulig å lurer seg ned til ca. 200-300moh. . . . . Det finnes fortsatt en skare lag i snødekke som kan føre til opphopning av vann.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Idag er det overskyet, litt kaldere og det er kommet litt regn. Det bør presiseres at det har hittils idag kommet betraktelig mindre nedbør enn det som ble varslet; bare et par mm på lokal værstasjoner. . . . . De siste dagene har det vært pent oppholdsvær, med varme temperatur.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Skredaktivitet

7. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet observert (fra siste 2 døgn). Sikt var noe begrenset.

Snøprofil

7 cm 4F- MF W, 25 cm 4F+/1F MF W, 2 cm K MFcr, 3 cm 4F- MF, 55 cm 4F MF W

ObsID: 238325

Ofoten / Narvik

Snø

04.06.2020 kl. 13:47

960 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Mye snø igjen for årstid. Sonde er 3m lang.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fin skiføre!
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelte omvandlet høyt til fjells.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelte omvandlet høyt til fjells.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Ingen fersk (siste 2 døgn) skredaktivitet observert idag. Men spor etter flere str.1-2 våte løssnø skred som er litt eldre.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Enig med tekst på varsom. Det smelte fort i fjellet nå, men det er fortsatt skiføre så og si overalt ovenfor skoggrensen. Nattefrost under natt til onsdag (fra ca. 1000moh og oppover) har nok hatt en gunstig effekt på snø stabilitet. . . . . . Varme dager og mer smelting gjør at det finnes mye vann i snødekke. Våte flak kan fremdeles ikke utelukkes da det finnes en intakt skarelag so kan gi opphopning av vann på oversiden. Dette typ av skred er ikke enkelt å forutse... Uendret de nærmeste dagene Varslet faregrad er riktig

Snødekke

340 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 2000 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Meget våt Det er nå lite snø igjen under 300-400moh etter mye høy temperatur og kraftig snø smelting siste 2 uke. Snødekke består hovedsakelig av våt til meget våt, grovkornet smelteomvandlet snø. . . . Natt til onsdag var det litt kaldere temperaturer, og den øverste del av snødekke fikk fryse litt i noen timer- dette hadde gunstig effekt på snø stabilitet og samtidig skapt ganske fin vår skiføre. . . . . Det ble ikke observert noen vedvarende svaklag idag (man må trolig høyere til fjells for å finne disse, hvis de ikke er allerede helt ødelagt der oppe og). Det kan enkelt steder i høyden være intakt skarelag ca. 60-100cm fra overflate, som er ikke helt smeltet bort ennå.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 2 m/s Mildt. Et par mm med nedbør under natt til torsdag, men oppholdsvær nå. Relativt vindstille her i nord vendt fjellside.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Det kan enkelt steder i høyden være intakt skarelag ca. 60-100cm fra overflate, som er ikke helt smeltet bort ennå. Der hvor dette er tilstede er det fortsatt mulig å ser opphopning av vann og naturlig utløste våteflakskred (slik som i mørkholla for 4-5 dager siden).

Skredaktivitet

4. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk (siste 2 døgn) skredaktivitet observert idag. Men spor etter flere str.1-2 våte løssnø skred som er litt eldre.

Snøprofil

10 cm F+ MFcl 0 mm/0 mm V, 60 cm 4F-/1F+ MFcl 0 mm/0 mm V, 3 cm K MFcr 0 mm/0 mm, 30 cm 1F MFpc 0 mm/0 mm W

ObsID: 238025

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org