Snøskredvarsel for Ofoten mandag 08.06.2020

2
Moderat
Publisert:

I høyfjellet er det fare for naturlig utløste tørre flakskred. Under nysnøgrensen kan regn svekke snødekket og det kan forekomme store naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyfjellet kan det danne seg ustabile fokksnøflak i leområder, og i få områder kan disse løsne naturlig. Økende nedbør kan øke faren for våte flakskred og glideskred. Unngå områder under glidesprekker. Vær observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under.
Opp til rundt 1000 moh er det våt/fuktig grovkornet snø. I lavlandet under 300-400 moh er det lite snø igjen i terrenget. Generelt er det i høyden mye snø for årstiden. Mest snø finnes i østvendte fjellsider.
De vedvarende svake lag av kantkorn i høyfjellet, er nå trolig smelteomvandlet i stor grad. Men det kan ikke utelukkes av de kan være intakt enkelte steder.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til frisk bris fra sørvest om kvelden.
2 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om formiddagen.
Skyet.
Synkende temperatur om kvelden med nysnøgrense rundt 700 moh.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

07.06.2020 kl. 16:30

869 moh

Kaj@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 870moh. N vendt terreng i kystnær strøk. Gravde på en plass med litt tynnere snødekke enn det som er gjennomsnittlig for dette høyde og aspekt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt kl.07.40. viser Fagernesfjellet, og hvor mye smelting som har skjedd den siste uke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 870moh mot ØNØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på 850moh. Viser sør vendt fjellside
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det smelte fort om dagen. Snødekke er så og si helt smelteomvandlet, men en intakt skarelag gjør at våte flak ikke kan utelukkes ennå. Dette problem har "A" på utbredelse på ADAM etter min mening, men str. 3 gir FG2. . . . . Men det generelle inntrykk er FG1. . . . Det har ikke kommet så mye nedbør idag som ble varslet, og der er i tillegg ganske mildt også høyt til fjells. Dermed er varslet skredproblem fokksnø >700moh ikke aktuelt. Tror man må opp i 1500moh for å finne fersk snø. Ingen stor endring ventes under de kommende dager. . . Hvis den varslet nedbør skulle kommer senere enn meldt så kan det bli en kortvarig økning i skredfare. Da relatert til opphopning av vann rundt skarelag. Hvis ikke forventes en ytterligere gradvis stabilisering av snødekke.

Vær

Ikke nedbør 3 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Idag er det overskyet, litt kaldere og det er kommet litt regn. Det bør presiseres at det har hittils idag kommet betraktelig mindre nedbør enn det som ble varslet; bare et par mm på lokal værstasjoner. . . . . De siste dagene har det vært pent oppholdsvær, med varme temperatur.

Skredproblem

Våte flakskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh

Faretegn

Mye vann i snøen

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1500 moh. Snøgrense på 300 moh Våt løssnø Våt Snødekke er smelteomvandlet. Det har vært MYE smelting de siste ukene, men det er fremdeles fin skiføre ovenfor skoggrensen, og mulig å lurer seg ned til ca. 200-300moh. . . . . Det finnes fortsatt en skare lag i snødekke som kan føre til opphopning av vann.

Skredaktivitet

7. jun. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet observert (fra siste 2 døgn). Sikt var noe begrenset.

Snøprofil

7 cm 4F- MF W, 25 cm 4F+/1F MF W, 2 cm K MFcr, 3 cm 4F- MF, 55 cm 4F MF W

ObsID: 238325

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org