Snøskredvarsel for Ofoten mandag 15.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratt terreng med nysnøflak. Høyt til fjells finnes det svake lag dypt i snødekket som er vanskelig å påvirke, men som kan gi store skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er mulig å løse ut store skred på vedvarende svake lag. De svake lagene ligger dypt i snødekket og er vanskelige å påvirke, men vær forsiktig i overgangen mellom tynt og tykt snødekke. De svake lagene er antagelig mest utbredt i indre strøk og høyt til fjells der tidligere mildvær ikke var like omfattende. Fokksnøflak fra før helgen stabiliseres gradvis, men kan fortsatt være ustabile i skoggrensen og i skyggeområder i høyden. Litt nysnø og vind fortsetter å danne mindre nysnøflak som kan være lette å løse ut. Dette vil være mest utpreget i skjermede formasjoner i toppen av renner og bak rygger, og lettest å løse ut hvis det er pågående pålagring eller der flakene er veldig ferske. Om solen tar tak så må man også regne med fare for mindre, våte løssnøskred i bratt solvendt terreng.
Under tregrensen ligger det ubundet eller lett vindpåvirket snø som er lett fuktet. Over tregrensen er snøen generelt vindpåvirket med myke til harde bærende fokksnøflak. Litt fersk nysnø og/eller tynne nysnøflak ligger over dette igjen. Rygger og utsatte formasjoner kan være avblåst til mildværsskare eller bakken. Det gamle snødekket er smelteomvandlet og isotermt opp til skoggrensen. Mange steder er det mindre snø enn normalt for årstiden og et tynt snødekke.
Et mildvær i slutten av februar ødela vedvarende svake lag opp til nær 1000 moh. Værdata tilsier at vedvarende svake lag av kantkorn fortsatt er et skredproblem over denne høyden. Lagene er nå trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer. Mellom smeltepakken fra slutten av februar og nysnøen fra starten av mars er det observert utvikling av små kantkorn. Per nå er de fortsatt så små og runde at det ikke regnes som et skredproblem, men må følges med på.
Fredag ble det rapportert om drønn i snødekket på Bjørnfjell. Dette skjer i kantkorn nært overflaten der snødekket er tynt.
3 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 14:46

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

Vær

Regn 2 °C Øra (0moh) kl 14:46

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 261299

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 13:41

39 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i områdene. Uforandret skredfare neste døgn: Meldt kaldere vær .

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Andre

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Snø 3 °C Hilleshamn (0moh) kl 13:41 1 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Værobservasjon fra Strætelia (0 moh) kl 13:41 Snø, 2,0 °C. 1 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 261291

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 08:41

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 0 °C Bratli (200moh) kl 08:41

ObsID: 261233

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

15.03.2021 kl. 06:38

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261217

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.03.2021 kl. 09:39

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 1 °C Bratli (200moh) kl 09:39

ObsID: 261073

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

14.03.2021 kl. 03:33

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 261038

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

13.03.2021 kl. 16:33

94 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør 3 °C Bratli (200moh) kl 16:33

ObsID: 260993

Ofoten / Narvik

Snø

13.03.2021 kl. 13:47

395 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  jegu@NVE
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Skredfarevurdering

2 Moderat Idag har det vært gunstige temperaturforhold for stabilisering av fokksnøflak. I området jeg har vært er det svært lite snø for årstiden, men en må være oppmerksom i områder hvor det ligger store ansamlinger av fokksnø. Kjenner ikke til forholdene i høyden med tanke på skredproblem med vvl. Påfyll av nysnø i kombinasjon med vind vil legge opp ustabile nysnøflak i leområder. Gamle fokksnøflak ventes å være stabilisert grunnet gunstige temperaturer lørdag, men høyt til fjells kan disse fremdeles påvirkes av en skiløper. Varslet faregrad er riktig I området jeg var i økte vinden på rundt kl 14 og det ble dårlig sikt med fokk og rokk. Det ble grunnet dette retur og ingen snøprofil.

Faretegn

Ferske sprekker Oppsprekking i fersk fokksnø

Snødekke

Vindpakket myk Fra 400 er det kun øverste 5 cm nysnø som er fuktig. Et dryss løs snø oppå myke fokksnøflak. Knauser er avblåst. Over 400 er terrenget svært avblåst og en må oppsøke søkk for å finne sammenhengende snødekke. Overflata veksler mellom myke og harde fokksnøflak, samt avblåst mildværsskare.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 500 moh Vinden økte på, vanskelig å anslå retning, men basert på historikk fra nærliggende stasjon var det SØ vind. Fokksnøflakene som ble dannet sprakk opp her og der, men milde temperaturer gjør at de stabiliseres raskt.

ObsID: 260958

Ofoten / Narvik

Snø

13.03.2021 kl. 13:07

133 moh

jegu@NVE (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jegu@NVE

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Fuktig snø i skogen, ca 15 cm ubundet (men godt kram). Mildnet igår formiddag.

ObsID: 260949

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

13.03.2021 kl. 09:10

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 260907

Ofoten / Narvik

Snø

12.03.2021 kl. 14:52

714 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Faretegn

Drønn i snøen tydelige drønn i harde fokksnøflak som ligger pålagret over tynn skarelag med utviklet løs og luftig kantkornlag under

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Vindpakket hardt og stedvis tynn skare. Avblåste partier. Lite snø. Ingen løssnø tilgjengelig for vindtransport. Løs og luftig lag med delvis avrundete Kantkorn (1,5/2 mm store korn) under tynn porøs skarelag som over konveks og rygger ligger i overflaten. Tydelige drønn i de harde Fokksnøflakene som er pålagret ved belastning i overgang til brattheng/ Fokksnøflak er tynn.

Vær

-7 °C 8 m/s fra Ø ← 50% skyer Lett skyet og delvis sol

Skredaktivitet

12. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

6 cm P RG, 0,5 cm K MFcr, 4 cm F FCxr 2 mm D, 3 cm K MFcr, 3 cm F+ RGxf, 35 cm P-K MFpc Overgang til et konveks heng hvor snødekket er tynt og overgang snødekket med porøs skare/fokksnøflak

ObsID: 260824

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

12.03.2021 kl. 13:24

moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Ikke nedbør 2 °C Øra (0moh) kl 13:24

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7570 Kvitsandøyra - Fjøsnes,

ObsID: 260809

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

12.03.2021 kl. 05:08

129 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 260680

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org