Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 11.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Snødekket blir igjen vått og ustabilt. Det er en mulighet for at varmen kan trenge ned til svake lag og øke faren for naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nattefrost fører til forbigående stabilisering av snødekket før nedbør som regn og økende temperaturer igjen fører til økt fare for naturlig utløste våte skred. Mye raste nok fra seg i varmen mandag, men etter hvert som varmen og regnet trenger ned til de vedvarende svake lagene kan det løsne større skred av seg selv, men det er foreløpig usikkert om/ når dette vil skje. Det kan være lett for en skikjører å løse ut skred i den fuktige nysnøen.
Sol og høye dagtemperaturer mandag vil fukte opp snøoverflaten før den fryser til med nattefrosten natt til tirsdag. I skyggefulle partier i fjellet vil det likevel fremdeles være tørr snø i overflaten.
De siste ukene er det stedvis observert et lag av kantkorn høyt i snødekket. Utbredelsen er trolig begrenset til få steder, men der hvor laget er tilstede har det mange ugunstige egenskaper slik som at det er svært lett å løse ut skred i det. I høyfjellet, over 800 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
Mandag morgen ble det observert flere naturlig utløste skred , både flakskred og våte løssnøskred i regionen.
Oppholdsvær.
Bris fra øst.
-14 °C til 0 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6-9 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst, endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 14:32

396 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 1 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  jan arild@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV over 400 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Siste snøfall i høyden har gitt pålagring av fersk Fokksnøflak i leområder. I nordvendte sider vil dette fortsatt være noe ustabil men forventes å stabilisere seg raskt. I solvendte sider er det mulig ned naturlig utløst løssnøskred utover dage. Finner ikke kantkornproblematikken i dette området av regionen Fokksnøflak i høyden har stabilisert seg. Fortsatt vil naturlig utløste skred være skredproblem kommende døgn. Mildvær kan også etter hvert påvirke bindinger i snødekket slik at det kan gå naturlig utløste flakskred i det siste snøen som et kommet

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 271905

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 13:21

753 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Vindpakket myk Fuktig Fuktig til våt bundet snø hvor sola får tak, tørr myk fokksnø i skyggesider i høyde over 700 moh

Snøprofil

12 cm 4F RG D, 4 cm F DF D, 50 cm 1F RG D, 30 cm K MFpc Nordvendt heng.

ObsID: 271887

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 12:27

523 moh

jan arild@obskorps (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jan arild@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

12 cm F+/4F PP/DF M-W, 10 cm 1F RG M-W, 9 cm P MFcl W, 3 cm F-4F MF W, 70 cm K- MFpc W

ObsID: 271875

Ofoten / Narvik

Snø

10.05.2021 kl. 07:40

1404 moh

Ole (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ole
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ole Kommentar:  Relativt harde flak av vindtransportert snø

Faretegn

Drønn i snøen Mye drønn fra om lag 1100 m.o.h.

Skredhendelse

10. mai 07:40 (+02:00) Tørt flakskred 3 - Store Fjernutløst S-vendt Kantkornet snø over skarelag 50 cm høy bruddkant Fjernutløst på 150 meters avstand (på vei opp). Hyppige drønn fra om lag 1100 meter over havet. EAWS size: 2-3. Kantkornlaget over skaren, virker å være potent også i sørvendte fjellsider høyt til fjells.

ObsID: 271836

Ofoten / NARVIK

Snø

10.05.2021 kl. 05:46

1223 moh

torjekosmo (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  torjekosmo

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Sola tok godt allerede 0500.

Stort snøfall Område: På dette stedet. Beskrivelse: Ca 15 cm tørr nysnø.

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere skred i underkant av soloppvarmet fjell. Dels forplanting ut fra utløsningspunkt. Skavvel øverst i renne ser ut til å ha løsnet noe. Noen av skredene går nå under observasjon. Flere var gått når vi kom opp. Sannsynligvis i går kveld.

ObsID: 271794

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

09.05.2021 kl. 11:02

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 1 °C Fylkesgrensen (300moh) kl 11:02 2 cm nysnø akkumulert siste 2 døgn.

ObsID: 271751

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2021 kl. 15:33

963 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  tuh@nve
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Ca 40 min gamle spor som har begynt å fyke igjen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Lett til moderat snøfokk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  tuh@nve Kommentar:  Kantkorn over og under skarelag 15 cm ned i snøen er markert med piler. Lett vindpåvirket snø over.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange skytende sprekker i brattheng. Den lengste var på sju meter.

Snødekke

Vindpakket myk Tørr Våt og råtten snø i lavlandet, gradvis tørrere oppover i terrenget. Fin og tørr vintersnø fra skoggrensa. Lett til moderat snøfokk ved obspunkt. Stort sett myk fokksnø i denne fjellsida.

Tester

ECTN12@15cmQ1 God Gikk på kant ved skarelag. Ikke bruddforplantning over hele søylen, skyldes nok at overliggende lag er for mykt ved snøprofilet. Hvis vinden øker vil fokksnøen bli hardere og danne mer sammenhengende flak.

Notater

Utbredelsen av kantkorn i forbindelse med skarelag høyt i snødekket er usikker. Har inntrykk av det kun finnes i isolerte lommer i få heng, men pga få observasjoner er det vanskelig å si sikkert. På obsstedet er laget lett å påvirke og viser mange ugunstige egenskaper: tynt lag, bryter lett og glatt, tydelig krystall (men ikke stor). På steder der vinden har jobbet med snøen og dannet sammenhengende fokksnøflak over laget kan det potensielt gi et meget skjelvent snødekke. Varslet faregrad virker rett, men med vindøkning utover kvelden som danner mer sammenhengende fokksnøflak kan det nok i høyfjellet grense til FG3.

Vær

Bygevær og litt nysnø på morgenen. Lavt skydekke og tåke på toppene.

Snøprofil

På obspunkt er det et lag med kantkorn over og under et tynt skarelag 15 cm ned i snødekket. Det er tydelige kantkorn, men ikke store krystaller. Myk og lett vindpåvirket snø over (Fist - 4F).

ObsID: 271705

Ofoten / Narvik

Snø

08.05.2021 kl. 15:14

876 moh

tuh@nve (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  tuh@nve

Faretegn

Ferske sprekker

ObsID: 271687

Ofoten / D1816(CLA30) Ofoten 2018-2023

Snø

08.05.2021 kl. 12:19

226 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 2 °C Bjerkviklia (200moh) kl 12:19 2 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 271661

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org