Snøskredvarsel for Ofoten tirsdag 18.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Regn på våt snøoverflate kan gi naturlig utløste skred. Område uten nedbør vil ha mer stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Oppdatert kl 19:10. Det vil bli et skifte i været fra de siste dagene. Nedbør som regn kan sette fart på den allerede løse og våte snøen i overflaten. Mindre naturlig utløste skred ventes. I områder uten særlig nedbør vil snødekket drenerer fukten fra de siste dagene og sette seg som en stabil masse. Skredfaren vil være lav i disse områdene.
Snøoverflaten er fuktig/våt helt til topps. Det er mildt i regionen, samt fravær av nattefrost og utstråling på grunn av overskyet vær. Snøgrensen kryper stadig oppover. Det er store variasjoner i hvor snøgrensen ligger i regionen, alt fra 50 moh til 400 moh. Lavest i indre deler og nordvendte sider. Generelt er det mest snø i østvendte leområder.
I høyfjellet, over 900 moh, er det også vedvarende svake lag av kantkorn lenger ned i snødekket. Laget ligger under opptil flere lag med is, og er generelt svært vanskelig å påvirke.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst.
1 °C til 6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Perioder med stiv kuling først på dagen. Litt lavere temperatur utover ettermiddagen. Mest nedbør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

17.05.2021 kl. 15:00

936 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Fin vår stemning på fjellet i dag med en snødekke som begynner å bli litt bedre drenert.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteriller på ca. 900moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Sørvendt side av Fagernesfjellet: snøgrensen er på ca. 500moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 900moh. Se vedlagt profil.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 6 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Flere middelsstore våte løssnøskred observert i bratt terreng under Litletind. Fra de siste dagene.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Stor våte løssnøskred observert i bratt terreng under Litletind. Fra de siste dagene.

Snøprofil

30 cm 4F MFcl 1 mm/2 mm W, 70 cm 1F MFcl 3 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 100 cm

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Snødekke er preget av mildvær og fravær av nattefrost de siste dagene. Øverste 20-30cm av snødekke var litt mykere litt mer finkornet (relativt sett) smelteomvandlet snø, under dette var det mer grovkornet smelteomvandlet snødekke så langt ned jeg gravde (en meter). Isoterm snødekke.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Vær

Ikke nedbør 7 °C 10% skyer Barisføre igjen i dag. Meget varmt temperatur også i høyden. Ingen nattefrost på flere dager.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfare er relatert til mildvær og ingen nattefrost. Det ble ikke observert lagdeling av betydning i dag, og det øverste meter av snødekke var isoterm. Skredfarevurdering og snødekke historikk som er publisert på varsom stemmer generelt godt med dagens observasjoner. Eneste som jeg synes er rart er valg av skredproblem "kantkorn over skarelag"- hvis dette er i referanse til næroverflate kantkorn dannet i slutten av april så tror jeg at laget er smelteomvandlet etter de siste 5 dager med varm temperatur. Det finnes nok område med kantkorn ved bakken, men skredaktivitet på dette lag er forbundet med stor grad av usikkerhet. Det ble observert DH forrige torsdag på 1100moh- men skredaktivitet er nok avhengig av at det er glatt berg under for evt. flak å sklir på. En trend mot stabilisering når snødekke etterhvert får bedre drenering egenskaper. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 500 moh Flere middelsstore og en store våte løssnøskred observert i bratt terreng under Litletind. Fra de siste dagene.

ObsID: 272576

Ofoten / Narvik

Snø

17.05.2021 kl. 11:36

408 moh

OHA (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OHA
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  OHA

Vær

Ikke nedbør 6 °C

Faretegn

Ferske skred

Skredaktivitet

17. mai. I løpet av dagen (+02:00) Skavl Ett (1)

ObsID: 272565

Ofoten / Narvik

Snø

16.05.2021 kl. 13:08

1023 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteriller på 1100moh (observert helt til topps av fjellene).

Vær

Ikke nedbør Barisføre høyt til fjells. Målte ikke, men tipper det var minst 5+ på toppen av Vomtind (1494moh). Ingen nattefrost igjen i dag.

Snødekke

Våt løssnø Meget våt

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildvær høyt til fjells i mange dager og fravær av nattefrost har ført til mye smelteomvandling i den øvre delen av snødekke. Eventuelle svaklag med næroverflate kantkorn dannet i slutten av april forventes å ha blitt smelteomvandlet de også. Men naturlig utløste våte løssnøskred, skavlbrudd og enkelte glideskred kan fortsatt forekommer.

ObsID: 272559

Ofoten / Narvik

Snø

15.05.2021 kl. 14:16

1726 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Smelteriller på 1680moh
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Observert 2x str.2 våteflak i bratt sørvendt fjellside som ser ut til å være et par dager gammel.

Vær

Mildt helt til topps. Ingen ordentlig nattefrost.

Snødekke

Smelteomvandlet helt til topps. Rikelig med smelteriller i alle aspekter også opp til 1773 moh.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere naturlig utløste våte løssnø skred i brattheng- alle himmelretninger.

Skredaktivitet

12. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst SØ, S, SV. Mellom 1300 moh og 900 moh Observert også 2x str.2 våteflak i bratt sørvendt fjellside som ser ut til å være et par dager gammel.

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Observerte mange våte løssnøskred i brattheng på alle himmelretning, både naturlig utløste og svært lett å løse ut.

ObsID: 272396

Ofoten / Narvik

Snø

15.05.2021 kl. 12:00

478 moh

Markus (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Markus Kommentar:  Skavlbrudd som har startet et mindre skred til høyre. Så et str. 1,5 flakskred til venstre. Vet ikke når de har gått, bruddkanten så litt solbakt ut så tror ikke det var idag.

Vær

3 m/s Varmt og vindstille.

Skredaktivitet

15. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst N, NØ

ObsID: 272408

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org