Snøskredvarsel for Ofoten mandag 24.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildværgrensen kryper igjen oppover og klarvær vil gi kraftig solinnstråling i solvendte brattheng. Skredfaren varierer i løpet av døgnet og vil øke mot ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling. En skiløper kan løse ut enkelte våte løssnøskred. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag i snødekket. Sannsynligheten for at det løsner skred på eldre vedvarende svake lag er liten, men kan ikke utelukkes helt. Hold avstand til skavler og glidesprekker.
Snøoverflaten var i starten av uken fuktig/våt til fjelltopphøyde. Synkende temperaturer fra torsdag førte deretter til gjenfrysning og bærende skare over ca 600 moh. Hele snødekket er smelteomvandlet og isotermt, med unntak av et par tynne skarelag ned mot bakken. Snøgrensen kryper stadig oppover og ligger på ca. 400 moh. Lavest i indre deler og nordvendte sider. Generelt er det mest snø i øst- og nordvendte leområder.
I enkelte områder høyt til fjells kan det fortsatt finnes områder med vedvarende svake lag ved bakken, men dette er usikkert.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-7 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Østlig frisk bris utsatte seder. Muligens litt regn/sludd i grensetraktene.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-6 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Ofoten / Narvik

Snø

24.05.2021 kl. 14:20

1400 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 1400moh i nordvendt terreng. Se vedlagt profil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Gjenfrosset smelteriller på 1300moh i nordvendt terreng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Solid skarelag ovenfor 800moh. <1cm skipenetrasjon.="">

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Overskyet og kaldere lufttemperatur enn meldt. De siste dagene har ellers vært preget av stor temperatur svingninger med nattefrost etterfulgt av varm dagtemperatur.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh Skare

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V over 500 moh

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten I dag var mer overskyet og kaldere enn værvarsel meldt, dermed har det ikke vært den forventet grad av smelting som skulle tilsi str.2 våte løssnøskred. Kaldere temperatur de siste dagene har hatt en gunsitg effekt på stabilitet. På observasjons tid og sted er det øverste 40cm av snødekke gjenfrosset til et bærende skare og potensiale for våte løssnøskred er totalt fraværende. . . . . . . . . . . . . Det ble ikke observert noe intakt vedvarende svaklag av kantkorn eller begerkrystaller ved bakken heller. Det er mulig at det finnes i område høyt til fjells, men vi er nok forbi den tiden hvor det var største sannsynlighet av skredaktivitet på dette lag. De neste dagene er det meldt lignende temperatur og nattefrost på snaufjellet. Faren for våte løssnøskred kan øker ut på ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling, men det er hovedsakelig mindre skred det er snakk om nå.

Snøprofil

42 cm K MFpc, 17 cm 1F MFcl W, 10 cm I IF, 9 cm 1F MFcl

ObsID: 274269

Ofoten / Narvik

Snø

22.05.2021 kl. 11:49

1114 moh

Kaj@obskorps (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøfordeling i lavlandet- lite snø under 400moh. Bilde tatt på 800moh mot SV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøfordeling i lavlandet- lite snø under 400moh. Bilde tatt på 650moh mot NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Spor til høyre er fra onsdag når snøoverflate var fuktig fortsatt og det var 5-10cm ski penetration. Spor til venstre fra i dag med gjenfrossen snøoverflate og <1cm ski="" penetration.="">
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snøfordeling i N vendt terreng. Bilde tatt på ca. 700moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kaj@obskorps Kommentar:  Snødekke på 1100moh V vendt terreng. Se vedlagt profil.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Kaj@obskorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C 4 m/s fra Ø ← 80% skyer Kaldere lufttemperatur siden torsdag etter en uke med svært varme dager og fravær av nattefrost. Siste døgn har null isoterm synket fra ca. 1300moh ned til ca. 700moh.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh Skare Øverste del av snødekket er gjenfrosset til en bærende skare ovenfor ca. 600moh. Hele snødekke er smelteomvandlet og isoterm, men et par tynn is lag intakt basalt i dekke.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet

Skredfarevurdering

1 Liten Kaldere temperatur siste dagene, og spesielt under det siste døgn har hatt en gunsitg effekt på stabilitet. På observasjons tid og sted er det øverste 15-20cm av snødekke gjenfrosset til et bærende skare og potensiale for våte løssnøskred er totalt fraværende. . . . . . . . . . . . . Det ble ikke observert noe intakt vedvarende svaklag av kantkorn eller begerkrystaller ved bakken heller. Det er mulig at det finnes i område høyt til fjells, men vi er nok forbi den tiden hvor det var største sannsynlighet av skredaktivitet på dette lag. De neste dagene er det meldt lignende temperatur og nattefrost på snaufjellet. Faren for våte løssnøskred kan øker ut på ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling, men det er hovedsakelig mindre skred det er snakk om nå. Tror man kan godt justere ned til FG1 nå snart.

Snøprofil

15 cm P MFcr, 23 cm 1F MFcl, 2 cm I IF, 20 cm 4F MFcl/DHxr -0,8 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 60 cm

ObsID: 274091

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org