Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 18.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte leheng, det er lett å løse ut skred i ferske fokksnøflak. Sol kan løse ut skred i fersk snø naturlig, vær obs på hva du har over deg.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø og sterk vind vill bygge ferske fokksnøflak i leheng. Disse vil være lette å løse ut og kan gå overraskende langt dersom fokksnøen ligger på glatt skare. Hvis sola kikker frem og varmer fersk snø vil det kunne gå små til middels store tørre løse skred naturlig. Enkelte små til middels store fokksnøflak kan og gå naturlig der det er lastet inn mest, og sola får stå skikkelig på en stund. Dette problem vil være mest utpreget der det ligger snø som får se sol for første gang.
Det har kommet et velkomment lite påfyll av snø i regionen sammen med vind fra NV sektor som lagt myke fokksnøflak i leheng og stivet opp snøoverflata i lo. Generelt er det tynt snødekke i regionen, rygger og topper er avblåst. Solvendte heng har mange plasser solskare både under og på den ferske snøen.
Det var kraftig mildvær i slutten av februar. Dette har dannet tykk bærende skare over dype svake lag under ca 1200 moh og lavere til fjells har de blitt helt gjennomfuktet og omdanna til smelteformer. Over 1200 moh kan svake lag dypt i snødekket fortsatt være et problem i noen heng.
På lørdag ble det observert et naturlig utløst flakskred i SØ side på Middagstinden.
Det henger store skavler fra mange rygger og egger, fremfor alt mot øst.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-11 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord., endring til bris fra nordøst om kvelden.
-9 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

16.03.2021 kl. 16:30

704 moh

ThomasN (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ThomasN

Vær

Snø 0 °C 4 m/s Lett snødrev og byger fra nordvest.

Skredfarevurdering

Mye løs snø tilgjengelig for vindtransport i høyden. Dreiende vindretning vil kunne gi skredproblem i flere himmelretninger.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Små løssnøskred. Trolig fra siste 24t

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr ubunden snø over 800m. Fuktigere jo lenger ned i skogne en kommer. Dårlig binding til gammelt hardt snødekke

ObsID: 262463

Romsdal / RAUMA

Snø

16.03.2021 kl. 15:04

946 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Ferske skred i sørvestvendt bratt fjellside
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Vær obs på steiner i nysnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot Molde
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Lite vind i nysnøen
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 10 Av:  Tester Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca. 960 østvendt
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Såvidt bunden mjuk snø.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Nysnø, litt fokksnø og gammel skare . Ganske typisk lagdeling her.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot vest/sørvest
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Det kom fortsatt litt snø i dag tidlig , og lette byger vest i regionen på ettermiddagen også , men stort sett grei sikt og nokså klart vær der jeg gikk i dag på tirsdag. Nysnøen er komt med lite vind her. Kram under tregrensa og der sola fikk tak , men tørr overflate generelt sett. Brudd i øverste snøen gikk stort sett rett over skare eller hard fokksnø . Inntrykk av fg 2 med mulig str2 skred , mest aktuelt med løssnøskred da snøen var så lite bunden. Men det vinden har tatt mer så kan en finne mjuke bundne flak. Stigende med mer nedbør, plussgrader og vind , men ikke sikkert det blir fg3. Varslet faregrad er riktig Bra beskrivelse

Faretegn

Ferske skred Ser det har gått noen løssnøskred pga solvarme

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnøen er komt med forholdsvis lite vind , og hvis ny vind nå , så er det en del tilgjengelig snø for vinden å flytte på. Nysnøen er kram i skogen og solvendt i høyden , men overflate var stort sett tørr. Det er fortsatt ganske lite snø i regionen som helhet, men nysnøen dekker en del bare flekker, rabber, stein og kratt så overflate ser pent og pyntelig ut.

Tester

LBT@70cmQ2 Svakt lag mellom fokksnø og gammel smelteomvandlet , går i brudd med ekstra stor tilleggslast

LBT@26cmQ3 Nysnøen sklir på underliggende vindpolert fokksnø , men ikke lett

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh Problemet kan nok finnes i de fleste himmelretninger. I dag var nysnøen stort sett ubunden , så mer aktuelt med løssnøskred . Men også mjuke flak der vinden hadde påvirket mest (på ryggen).

Skredaktivitet

16. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). Naturlig utløst SV Ser det har gått noen ferske løssnøskred på sørvestvendt bratt fjellside

Snøprofil

20 cm F-/F+ PP D-M, 6 cm F+/F DF/PP Nedre del Svikter mot fokksnøen under., 2 cm 1F RG D, 3 cm 4F RG/RGxf D, 40 cm 1F/4F+ RG D Svikter nederst m ekstra stor tilleggslast, 15 cm P MFcr D, 80 cm MF Gravde ikke. Fra ca. 960 østvendt

ObsID: 262448

Romsdal / RAUMA

Snø

16.03.2021 kl. 13:03

507 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot øst

Vær

Ikke nedbør -1 °C 1 m/s 50% skyer Det var snøbyger i dag morges, nå i ettermiddag klarner det opp. Kan ikke se tydelig føyk , men lave skyer eller tåke langs fjellsidene. Det ligger ca.10 cm kram nysnø på 300, rundt 20 cm her ved tregrensa. Fuktig mot gamlesnøen og gode bindinger her. Sola varmer.

ObsID: 262425

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org