Snøskredvarsel for Romsdal torsdag 27.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Skred kan løsne naturlig der det finnes vedvarende svake lag høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er i hovedsak knyttet til våte løssnøskred som kan løsne naturlig eller løses ut av skiløpere i bratt terreng. Skredfaren øker utover dagen med stigende temperatur og solinnstråling. I skyggeområder høyt til fjells finnes det fortsatt vedvarende svake lag som ikke er fullstendig smelteomvandlet. Stigende temperaturer kan svekke stabiliteten og føre til at enkelte skred løsner naturlig. Det har, og kan fremdeles gå glideskred. Hold god avstand til områder med glidesprekker. Vær varsom i nærheten av skavler som nå svekkes av varmen.
Snøoverflaten er generelt våt og smelteomvandlet opp til fjelltopphøyde. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet.
På tykt snødekke og i skyggesider i høyden finnes fortsatt lagdelt snø med vedvarende svake lag, men etter lenger tid med mildvær er lagene nå i ferd med å bli smelteomvandlet.
Tirsdag meldes det om at det er lett å løse ut små våte løssnøskred i brattheng med vannmettet snø.
De siste dagene har varmt vær og fravær av nattefrost gitt mye snøsmelting i fjellet. Snøgrensen som kryper oppover ligger på omlag 600 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-5 °C til 8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 2400 moh om kvelden.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Romsdal / RAUMA

Snø

27.05.2021 kl. 13:42

1252 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra 1250 flate. Ikke helt enkelt å trykke ned staven ned da det var noen skarelag , men det gikk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Øst-sørøstover
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fra ca 1250 N-NØ . Staven peker på et sannsynlig gammelt kantkornlag som nå er våt eller veldig våt og godt smelteomvandlet. Går ikke til brudd her. 2 isete skarelag under .
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 10 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Her har skavlene smeltet en del siden sist .
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Det minker med snøen
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 10 av 10 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Her har det gått noen skred / glideskred den siste uken.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Her var inntrykket vanskelig å løse ut str 2 i få heng , eventuelt lett å løse ut str 1 i noen heng. Men kanskje hakke mer høgare oppe og solvendte sider i ettermiddag.

Tester

LBT Fikk ikke noe brudd her.

Faretegn

Ingen faretegn observert Stille og rolig i høyden, og ikke noen flere ferske skred å høre eller se enn de små klumpene på Blåbebba i formiddag.

Skredaktivitet

27. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Ø Ganske små klumper bare

Snødekke

150 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 1400 moh Våt løssnø Våt Det har vært utstråling i natt så snøoverflate var litt crispy å begynne med i dag formiddag, men mjuknet ila noen få timer. Snøen smelter i jevn fart, her i høyden har det forsvunnet cirka 30-40 cm på en uke, mer lengre ned. Lite relevant lagdeling i snøen her, men det er noen skarelag og løsere lag . Likevel va all snø jeg var bort i idag var mer eller mindre smelteomvandlet.

Skredfarevurdering

1 Liten Varmt i dag på torsdag, men det ble en del skyer ila dagen. Litt kjølig vind i høyden også. Lite faretegn her, bortsett fra noen snøklumper som trillet ned på solvendt svaberg. Snøen smelter , men tørker også. Her var det egentlig ikke lagdeling til annen type skred enn våte løssnøskred hvis snøen blir varm og vannmettet nok. Men det ligger en del snømasser på glatte, våte sva som kan glid ned . Men de kan også bare smelte ned der de ligger og ikke glid ned. Inntrykk av fg 1 der jeg gikk , men er nok fortsatt riktigere med fg 2 i indre deler av regionen der mer snø og flere høyere fjell. Blir vel litt stigende når plussgrader om natta til de høgaste toppene. Bra beskrivelse

Snøprofil

Fra ca.1250 N-NØ

ObsID: 274522

Romsdal / RAUMA

Snø

27.05.2021 kl. 10:54

707 moh

Urpu@Romsdal (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Små klumper trillet ned her , men ikke så mye snø igjen .
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Isfjordsfjella
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Urpu@Romsdal Kommentar:  Fin formiddag

Vær

Ikke nedbør 8 °C 1 m/s 30% skyer Pent og varmt , men vært utstråling i natt så snøoverflate av er crispy. Bra med smelting , men også tørking. Snøen minker , men var såvidt skiføre fra 500 og oppover her. Mer seinere.

Faretegn

Ferske skred Det trillet ned noen små klumper østvendt på Blånebba

ObsID: 274490

Romsdal / RAUMA

Snø

24.05.2021 kl. 13:00

1264 moh

linda_medskipaabeina (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  linda_medskipaabeina

Skredaktivitet

24. mai. 0-6 (+02:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. N Ser ut som at det gikk på kantkornlaget for en dag eller to siden. Nokså stort område som slapp, men ikke sammenhengende - kanskje 3-4 skred totalt i det området som kom ned, men ingen større enn str. 2. Det virker som at brudd ikke propagerer i hele sida samtidig.

ObsID: 274271

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org