Snøskredvarsel for Salten torsdag 01.04.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold pga. snøbyger og fokksnøflak i fjellet. Store lokale forskjeller ventes. Vedvarende svake lag gjør situasjonen ekstra utfordrende.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinteren kommer i retur over skoggrensen de neste dagene. Skredfaren vil være knyttet til fersk fokksnø som kommer med bygevær fra nordvest. Det vil trolig være store lokal forskjeller i nedbørmengdene. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme. Fra tidligere er det et vedvarende svakt lag av enten kantkorn eller overflaterim. Dette vil nå på nytt være problematisk når det dannes nye fokksnøflak over dette laget. Vær oppmerksom på drønnelyder fra snødekket. I lavlandet under nysnøgrensen vil skredfaren være lav.
Under skoggrensen er det sparsomt med snø for årstiden og det meste er grovkornet våt snø. I høyfjellet er det greit med snø, men noe ujevnt fordelt. Forrige ukes kraftige vinder har lagt opp store mengder fokksnø i leområder. Temperaturen svinger stadig opp og ned, og grensen for tørrsnø varierer veldig fra dag til dag.
Under den ferske fokksnøen er det et vedvarende svakt lag av enten kantkorn eller overflaterim. Laget kan påvirkes og har trolig vært medvirkende i flere naturlig utløste skred den siste tiden. Over 800 moh og i indre strøk, er det fremdeles intakte vedvarende svake lag dypt i snødekket. Men de er generelt veldig vanskelig å påvirke.
Det er kun flekkvis med snø i lavlandet.
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

01.04.2021 kl. 09:43

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 265031

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

01.04.2021 kl. 09:43

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 265178

Salten / FAUSKE

Snø

31.03.2021 kl. 11:45

1 moh

Krille (**)

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mange små (fuktige?) løssnøskred (str 1) i fjellsiden fra Kistrandtind til Nordre Nattmålstuva, ca 5 st. Alle under 600moh. Et flakskred like under toppen av Kvalhornet også. Observert med kikkert fra andre siden vannet.

ObsID: 264895

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

31.03.2021 kl. 11:03

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264880

Salten / BODØ

Snø

30.03.2021 kl. 16:52

41 moh

idab@svv (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  idab@svv Kommentar:  Snøgrense lavere i terreng enn imorse. Anslått ca. 200-300 moh.

Vær

Ikke nedbør 5,6 °C 99% skyer

ObsID: 264789

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

30.03.2021 kl. 03:27

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 264659

Salten / D9502(CLA30) Salten 2020-2025

Snø

29.03.2021 kl. 06:59

318 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 264522

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org