Snøskredvarsel for Salten mandag 03.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der et vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Et nyutviklet kantkornlag høyt i snødekke er observert i naboregionen og det er grunn til å tro at det også er tilstede i Salten. I enkelte områder kan det være mulig å påvirke dette laget av en enkelt skiløper og skred kan bli store. Det er stor usikkerhet rundt utbredelsen av problemet, men faretegn som drønn tyder på et aktivt vedvarende svakt lag. Det ligger en del løs ubunden snø i fjellet fra snøbyger de siste dagene. Dreiende vindretning i dag kan gi fokksnø i vestvendte leområder høyt til fjells. Dette er avhengig av vindstyrke og hvor det finnes mest løssnø tilgjengelig for vindtransport. Temperaturstigning og solinnstråling gjør at våte skred kan løsne av seg selv. Mest løssnøskred men enkelte våte flakskred kan ikke utelukkes.
Bygevær det siste uke har gitt store lokale variasjoner i nedbørsmengde. Natt til søndag kom det 10cm nysnø ned til havnivå under relativt rolige vindforhold. Mildvær og regn tidligere i april har ført til smelteomvandling av det gamle snødekke høyt til fjells.
Det finnes observasjoner fra naboregion om et nyutviklet lag med kantkorn høyt i snødekke ovenfor ca. 600moh. Det er stor usikkerhet rundt utbredelsen av problemet i Salten. Dypere i snødekke finnes et gammelt vedvarende svakt lag av kantkorn, særlig mot de høyest fjelltoppene i indrestrøk. Dette lag ligger godt beskyttet av opptil flere lag med is og vil være svært vanskelig å påvirke, men det kan aktiveres ut på våren når/hvis det blir varmere og bindingene i de overliggende lagene svekkes.
På søndag ettermiddag er det meldt inn en små skred i nordvendt renne formasjon ved Børvasstindan, utløst av skikjørere. Det svake lag var inn i dagsferske fokksnø.
På søndag formiddag er det pågående snøbyger til havnivå nær Fauske.
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest.
-15 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-17 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Salten / FAUSKE

Snø

03.05.2021 kl. 12:48

933 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  De to lagene som går i brudd samtidig. Det øverste bruddet går primært i sprøhagl PPgp, det nederste i begynnende kantkorn RGxf.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Begynnende kantkorn, RGxf.

Snøprofil

Rask spadeprøve i fokksnøen i sørhelning nær toppen av Kvalhornet, ca 950 moh. Bryter i nedføyket sprøhagl og begynnende kantkorn *over* skarelag ved moderat belastning. Q2.

ObsID: 271087

Salten / BODØ

Snø

03.05.2021 kl. 12:24

946 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Gravepunkt, i N-vendt side på 950 m.o.h., nær toppen av Kvalhornet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn på begge sider av skarelag. Bruddet ved ECT følger primært i kantkorn under skaren, som er mer fasettert og utviklet enn kantkorn over skaren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn under skarelag som går i brudd på ECT.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Kantkorn dypere i profilen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Bruddflaten etter ECT. Bruddet følger primært kantkorn under skare også stedvis i kantkorn over det samme skarelaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Spadetest. Brudd i kantkorn under skare etter moderat press, STM.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Ikke observert annen skredaktivitet enn slike små (str 1) løssnøskred i SØ- og Ø-vendte heng. Disse kan være fra i går. Også noen beskjedne skavlbrudd her og der.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke på rundt 600 m.o.h., rundt grensen mellom tørr snø og smeltefrys-dekke. Kistrandryggen i bakgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Myk fokksnø ned fra Kvalhornet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Begynnende lenker med fasetterte krystaller under skaren også under tregrensen, der snødekket er (svært) tynt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Snødekke, Eitråskartind.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mange lagdelinger i snøen nå, og store variasjoner i snøen mellom høyder, sol/skygge, natt/dag, lo/le. Kantkorn finnes i flere høyder og himmelretninger men er på denne turen ikke observert i kombinasjon med et spesielt ugunstig overliggende flak. Testene (i henholdsvis N- og S-vendte sider) viser grei stabilitet og ingen forplantning. Samtidig er det kaldt i høyfjellet -- kantkorn har gode kår og fokksnøen kan trenge litt mer tid på å stabilisere seg. En kald bris i høyfjellet bidrar til å dempe effekten fra solen og faren for våte skred over 600 m.o.h. Fokksnø avtar som skredproblem. Kantkorn har en god natt i vente, med forventet kulde og klarvær. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S

Tester

ECTN22@36cmQ2 God Bruddflaten går gjennom kantkornlagene på begge sidene av skaren, men primært i kantkorn under skare.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Myk og tørr fokksnø over ca. 600 m.o.h., stedvis hard is/skare. Under 600 m.o.h. et aktivt smeltefrys-dekke som varierer gjennom døgnet. Hardt på morgenen, mykt og fuktig+ midt på dagen. Smeltefrys-såle på alle høyder. Relativt lite snø tilgjengelig for vindtransport.

Vær

Ikke nedbør -6,3 °C 2 m/s fra SØ ↖ 40% skyer Delvis skyet. Kaldt vinddrag i høyden, men glimtvis godt og varmt når solen dukker frem i kombinasjon med le.

Snøprofil

1 cm F-4F DF/SH 2 mm D, 16 cm 4F/4F- RG 2 mm D, 8 cm 1F+ RG 2 mm D, 1,5 cm I IF, 6 cm P MF D, 1,5 cm 4F-1F FCxr 2 mm D, 1 cm I MFcr, 2 cm F FC 2 mm D, 20 cm P-K MF D, 3 cm F-4F FC 2 mm D, 4 cm K MF D, 2 cm I IF, 44 cm K MF, 10 cm K-I MF -5,6 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -4,5 °C @ 20 cm, -4 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3,1 °C @ 70 cm, -2,3 °C @ 90 cm, -1,7 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravepunkt forsøkt etablert i nordvendt terreng i høyfjellet, med både tynt snødekke og fersk(ere) fokksnø. 120 cm ble det tynneste jeg fant på denne høyden. Separat gravepunkt på samme høyde, men i sørvendt terreng, se egen registrering.

ObsID: 271080

Salten / FAUSKE

Snø

03.05.2021 kl. 11:17

963 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps

Snødekke

Snødekke på omkringliggende fjell. Observert fra Kvalhornet,

ObsID: 271069

Salten / BODØ

Snø

02.05.2021 kl. 15:49

625 moh

Politiops (Ukjent)

Skredhendelse

2. mai 15:49 Skredet startet på 889 moh

ObsID: 270969

Salten / BODØ

Snø

02.05.2021 kl. 15:13

987 moh

André@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  André@obskorps

Skredhendelse

2. mai 15:13 Tørt flakskred 1 - Små Personutløst N-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 10 cm høy og 10 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Raketten Skuff eller flakskred. Løsnet med skicutt ca 10m.

Ulykke/hendelse

Muling kneskade i møte med sluff Snø Annet Topptur

ObsID: 270960

Salten / BODØ

Snø

02.05.2021 kl. 15:00

986 moh

Hilmo (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hilmo
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Hilmo

Skredhendelse

2. mai 15:47 Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 984 moh og sluttet på 834 moh Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø 10 cm høy og 40 m bred bruddkant Brattheng

Ulykke/hendelse

Utløst av skikjører. Svært lite vindpåvirket nysnø, dårlig bundet til skarelag. Snø Påvirket ingenting Topptur

ObsID: 270998

Salten / FAUSKE

Snø

02.05.2021 kl. 07:51

6 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Valnesfjord nå. Flere cm med nysnø også ved havnivå.

Vær

Faretegn

Rask temperaturstigning Særlig aktuelt der solen titter frem og tar tak.

Stort snøfall Bare 10 cm ved havnivå i løpet av natten, antagelig mer i fjellet.

ObsID: 270892

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org