Snøskredvarsel for Sunnmøre lørdag 22.01.2022

3
Betydelig
Publisert:

Mildvær øker skredfaren. Store naturlig utløste våte skred ventes, også over skoggrensen. Høyt til fjells finns det ustabil fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren øker i takt med mildværet. I lavlandet ventes naturlig utløste våte skred. Over skoggrensen og opptil ca 1300 moh ventes store våte flakskred i områder som har samlet mye snø de siste dagene. Over mildværsgrensen vil fokksnø gradvis stabiliseres, men i enkelte heng kan en skiløper fortsatt løse ut store skred.
I områder med sammenhengende snødekke består snøoverflaten hovedsakelig av fokksnø med varierende hardhet. Vindutsatt terreng er avblåst til bakken eller skare. Det gamle snødekket antas å være generelt stabilt etter mildvær og gjenfrysing.
Det ble meldt om 13 cm nysnø i Stranda onsdag, og torsdag 25 cm nysnø ved Ørsta og mye vindtransportert snø i leheng.
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Nedbør som regn opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Bris fra nordvest.
-9 °C til -1 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3-5 mm nedbør i døgnet.
Nedbør som regn opp til 1400 moh om formiddagen.
Bris fra sørvest, endring til liten kuling fra sørvest om kvelden.
-5 °C til 1 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Sunnmøre / D9400(CKA10) 9400 Sunnmøre 2020 - 2023

Snø

21.01.2022 kl. 15:10

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lite snø I fjellsidene, gunstig vindretning, Lite nedbør . Økende skredfare neste døgn: Lite snø I fjellsidene og Lite skavler..

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Vær

Regn 3 °C Solevåg (0moh) kl 15:11 25 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

ObsID: 286591

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

21.01.2022 kl. 11:52

308 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

21. jan 11:58 - 20. jan 11:58 Tørre løssnøskred Naturlig utløst S. Mellom 1400 moh og 1300 moh Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad, Korrigering, denne strekningen der er observert skred siste døgnet, ikkje Eidsdal-Geiranger.

ObsID: 286530

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

21.01.2022 kl. 11:52

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værhendelse pågår fortsatt. Lokalt kraftig snøfall og en del vind. Det er ventet temperaturstigning med regn. . FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vi antar fortsastt økende skredfare i takt med pågående værhendelse. Det ventes temperaturstigning og en del regn fremover..

Skredaktivitet

21. jan 11:58 - 20. jan 11:58 Tørre løssnøskred Naturlig utløst S. Mellom 1400 moh og 1300 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Ikkje nådd veg

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 286531

Sunnmøre / STRANDA

Snø

21.01.2022 kl. 10:45

838 moh

calle@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  calle@obskorps Kommentar:  Snön som faller nu
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  calle@obskorps Kommentar:  Nysnö sista dagen målt igår kveld hemma på 260moh. Kommt cirka 10cm till inatt
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  calle@obskorps Kommentar:  Lavt skydekke å snöfall
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  calle@obskorps Kommentar:  Blir snöball av nysnö på 700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  calle@obskorps Kommentar:  Nysnö under natten ligger kvar upp till 7-900 moh i alla fall. Tyder på lite eller ingen vind sista timmar
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  calle@obskorps Kommentar:  Dette ser ut som nog samme lag som CT @ 20cm. Ganska bratt i denne lilla hengdrivan på cirka en meter som jag gick under och sen øver

Notater

Denna obs Samlad vurdering av det jag sett upp till ca 800moh och sista 24h. Inte gått lenger upp idag pga dålig sikt.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har varit lite vind inatt her runt Stranda upp till fjells och er ingen særskild vind nu. Det har snøat några centimeter men inte nog att ha allt før mycket att si, den er fuktig og binder seg vel med underlaget. Lite vind och ganska høg tempratur upp till fjells så stabiliserar sig ting fort nu, det er en gradvis tempraturøkning och inte en kraftig tempratur økning samt inte meldt så mycket nedbør, tror snøn kan tillpassa sig detta utan någon skredcyklus. Det er nog en høy 2, lav 3. Tror gradvis økande tempratur och rolig nedbør inte kommer vara før stor påfrestning på snødekket utan kanske agera stabiliserande. Kanske noen våte flakskred og løssnø skred der det er veldig bratt men i hovudsak Varslet faregrad er for høy Uppfattar tempratur och lite vind har stabiliserat och stabiliserar framøver snødekket då det inte verkar vara en rask tempratur økning utan en gradvid fram till imorgon kveld och inte allt før mycket nedbør. Måndag kan bli en annan historia..

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Väldigt begränsad sikt över tregrensa dock

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 200 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S Nysnö lag närmast skare @ 80cm som he begynt kantingpå PP, sikkert ved stormens begynnelse med hög temp gradient og fuktig MF under skären, men dette er nå igjen på vei mot rundning. Samme som Björnar observert?

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Basert på tester og temperatur så är det stabiliserande fort.

Tester

ECTN11@20cmQ3 Middels Fick ECTN på alla lag som gick på de andre testerna, ingen fortplantnings evne alls i nån av de andra, trots gentagande hard klapping. Kun øverste kom ut med brudd øver hela søyla nær jag brøt ut hela søyla med spaden bakifrån.

CTH24@80cmQ3 Middels Ujevn bruddflate og vanskelig å få ut. Samme som LBT, Nedføyka nysnølag som he begynt å kanta men nå på vei mot rundning. "Danset" ikke på rasteplate, klumpa liksom ihop sig.

CTM11@30cmQ3 Middels Brøt ikke helt planar denne heller, ujevn bruddflate. Nedføyka nysnølag

CTE7@20cmQ3 Middels Brøt ikke helt planar, ujevn bruddflate. Nedføyka nysnølag

LBT@80cmQ3

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flak som sprack mellan skispora.

Vær

Snø -1 °C 3 m/s fra V → 100% skyer Det har varit mindre vind under natten och kommit ytterligare 10cm nysnö, uppå de 33cm jag målade igår kväll. Från skoggrense ned till i hvertfall 200moh är det nu brukbart skiföre. Hög temp har nog stabiliserat det mesta upp till skoggrense mtp vind sista dagar. Snöar ganska bra fortfarande men är nedbrytande redan i luften pga temp.

Snødekke

Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnö fra natten ligger kvar på de steder det var avblåst igår över tregrensa, så lite till ingen vind inatt å relativt hög temp. Nysnö fra inatt är fuktig på 700moh. Får mig att tänka att det mesta fokksnö upp till 900 nog har stabiliserat sig de flesta steder å om det ska gå måste det nog va ganska så brant och høg tillegsbelastning , 35 grader+. Igår såg jag att mycket av den nya snøn upp till tregrensa ligger på fuktig MF snø och bundit sig gott till den.

Snøprofil

15 cm F DF 4 mm M, 30 cm 4F RG 0 mm M, 34 cm 1F RG 0 mm D-M Går fra lidt moist i øvre del til dry i nedre del, 1 cm PP/FCxr 2 mm D, 3 cm K MFcr D, 4 cm 4F MF W, 10 cm K MFcr D -1,2 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5,6 °C @ 40 cm, -4,1 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm 4 tester knyttet til snøprofilen Leheng mot øst, cirka 20grader

ObsID: 286535

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

21.01.2022 kl. 10:36

542 moh

DagErik@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  DagErik@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  DagErik@rkh-skredgruppe

Vær

0 °C 5 m/s fra V → 100% skyer

Snødekke

20 cm nysnø Snøgrense på 2 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 286490

Sunnmøre / Volda

Snø

21.01.2022 kl. 07:36

110 moh

Stig Løland@obskorps (****)

Vær

Snø -1 °C 100% skyer 25 cm nysnø sidan midt på dagen onsdag. Ca 5 av dei i natt. Snør fortsatt her no.

ObsID: 286457

Sunnmøre / D9400(CKA10) 9400 Sunnmøre 2020 - 2023

Snø

20.01.2022 kl. 19:31

moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Små snømengder . Uforandret skredfare neste døgn: Lite nedbør meldt,uforandret temperatur .

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -1 °C Vartdal (0moh) kl 19:32 20 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 3 døgn.

ObsID: 286395

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.01.2022 kl. 15:11

676 moh

Bjørnar@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Ferskt flak lett belastning
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Middels. Kan bli spennande med smeltevatn og auka belastning på dette.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske store flak i alt aust. Varierande hardheit. Kan ikkje utelukke naturleg egentlig med så mykje snøtransport. Str3 Mildværet blir spennande. Litt meir lagdeling i snøven no enn før Gyda. Men ser ut som mildværet får roe ned ting før regnet kjem. Vil ikkje utelukke str4 i få heng naturleg frå laurdag av. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 4 - Svært store NØ, Ø, SØ, S mellom 1400 moh og 700 moh Antydning til begyndande kant på denne høgda. Kan tenkast at der ein har varm skare under svært mykje kald innblåst snø kan dette vere noko. Helst når mildværet når høgda Laurdag og regnet søndag. Brotet skjer i eit lite sjikt innad i laget. Snøven mot skaren trur eg sit.Sjå snøprofil

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh

Tester

LBT@80cmQ2 Middels, noko litt kanta nysnø

LBT@25cmQ2 Lett

Snøprofil

5 cm F PP D, 20 cm 4F DF, 1 cm F PP Hele laget Nedføyka nysnø med ferskt mjukt flak oppå seg, 15 cm 1F RG, 10 cm 1F RG, 30 cm P/1F RG D, 4 cm F/F DF/RGxf D Nedre del, 3 cm 4F DF/RG Sit godt fast i skaren her. Men gjorde ikkje d et par meter til sida., 3 cm K MFcr D, 5 cm 4F/1F MF M, 15 cm 1F MF M -6,4 °C @ 0,1 cm, -6,3 °C @ 10 cm, -6,8 °C @ 20 cm, -7,2 °C @ 30 cm, -7 °C @ 40 cm, -6,3 °C @ 50 cm, -5,1 °C @ 60 cm, -2,8 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm Svak helling. Har føyka inn godt over 1 m her sida søndag.

ObsID: 286375

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.01.2022 kl. 13:27

654 moh

Bjørnar@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Litt lenger nede inskoggrensa men hovedsakleg 1 døgn gammal P 1f fokksnø. Den hadde satt seg. Så kun den heilt ferske som er hovedproblem.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  Ved 600
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps Kommentar:  675 fersk liten skavl som har knekt av rask oppbygging.
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjørnar@Obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Lagt seg i SØ & Ø

Vær

Snø -6 °C fra NV ↘ Bygevær med blått gløtt

Snødekke

Lett snøfokk 25 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Avblåst mot skare på vindutsett terreng. Veldig mykje snø i leområder. Den ferskaste fokksnøeb er fin køyresnø. Men ujamt over skogggrensa pga eldre fokksnø under.

ObsID: 286342

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

20.01.2022 kl. 12:03

308 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

20. jan 12:13 - 19. jan 12:13 Tørre løssnøskred Naturlig utløst S. Mellom 1400 moh og 1300 moh Gjelder Fv655 Fivelstad - Skylstad, Korrigering, denne strekningen der er observert skred siste døgnet, ikkje Eidsdal-Geiranger.

ObsID: 286297

Sunnmøre / D1502(MRFK7) 1502 Indre Sunnmøre 2020-2025

Snø

20.01.2022 kl. 12:03

474 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Værhendelse pågår fortsatt. Lokalt kraftig snøfall og vind.. FV63 Geiranger - Eidsdal er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vi antar fortsastt økende skredfare i takt med pågående værhendelse. .

Skredaktivitet

20. jan 12:13 - 19. jan 12:13 Tørre løssnøskred Naturlig utløst S. Mellom 1400 moh og 1300 moh Gjelder Fv63 Geiranger - Eidsdal, Ikkje nådd veg

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 286298

Sunnmøre / ØRSTA

Snø

20.01.2022 kl. 09:00

839 moh

Sigbjørn.Grøthornetsvenner (Ukjent)

Skredhendelse

20. jan 09:00 Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 852 moh og sluttet på 501 moh I renne eller forsenkning Vanlig kjent skred heile vinteren.

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Synest eg såg någe så gjekk i 9 tida i dag morges. Seinare idag så såg eg at det hadde fått skred og var med det sikker i min observasjon.

ObsID: 286391

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org