Snøskredvarsel for Svartisen søndag 24.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for store naturlig utløste skred pga. økende temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Tilskyende vær gjør at soloppvarmingen avtar, men det er fortsatt høy dagtemperatur. Det er svært lett for en skiløper å løse ut skred i den våte snøen i bratte heng og naturlig utløste skred forventes. Høyt til fjells er det et aktivt lag med kantkorn som kan gi store naturlig utløste skred når temperaturen er høy. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
Snødekket over skoggrensen varierer med høyde og eksponering. Solvendt terreng har fuktig/våt snø. I skyggevendt terreng er det fortsatt tørrsnø og flakdannelse. Klarvær og utstråling nattestid gjør at snødekket fryser til. Under skoggrensen er snøen meget våt, og det har minket godt på snøen i solvendte sider.
Observasjoner viser at det er dannet kantkorn ifm skarelag under siste ukes fokksnø, og det kan være lett å løse ut skred i dette laget. Det har gått flere store skred med god evne til bruddforplantning som tyder på at dette laget er aktivt. I høyden i indre deler av regionen finnes det et vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet tidligere i vinter. Observasjoner tyder imidlertid på at dette ikke er mulig å påvirke da det ligger beskyttet av skarelag dypt i snødekket.
Helen uken har det gått mange våte skred i solsidene.
Det er svært mye snø for årstiden, og det er store skavler mange steder. I områder med svaberg er det mange glidesprekker.
1 mm i døgnet, opp mot 8 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-1 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

24.05.2020 kl. 11:47

1077 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Mange naturlig utløste våte løssnøskred fra siste dagers varme vær ( tror alle er eldre enn 24t)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små S, SV, V over 400 moh Om sola titter frem, vil økt solinnstråling gjøre at bindinger svekkes og det vil gå naturlig utløste skred. Skredfare vil øke i takt med temperatur og solskinn

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør 8 °C fra S ↑ 100% skyer Vind fra S-sektor. Tilskyende utover dagen, tåke som kom og gikk fra ca 900moh og opp

Skredfarevurdering

3 Betydelig Idag med overskyet vær ser det ut som om skredaktivitet avtok noe. Ingen fersk aktivitet observert. (Pga liten solinnstråling) tynt stabiliserende skarelag fra 1000moh. Fikk med stor tilleggslast i LBT brudd i et vedvarende svakt lag med kant under skare, her lå dette laget godt beskyttet, og var vanskelig p påvirke. Stor temperatur forskjell i snøprofil, (varmt på toppen, kaldere dypt ned) Skredfare vil avta med overskyet vær og lavere temperaturer. Har veldig få observasjoner med snøprofil til bakken, men der hvor jeg har klart å grav helt ned, så har vi kantkorn (godt utviklet) ved bakken. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra med dagens observasjoner

Skredaktivitet

24. mai. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. S, SV. Over 500 moh Observert mange 2-3 dager gamle naturlig utløste skred. Kunne ikke se fersk skredaktivitet, da det var begrenset sikt i dag

Snødekke

190 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig Fra parkering og opp til ca 600moh er de øverste 30-40cm løs fuktig snø (ubundet) ca 10 cm innsynkning ski, og i skrått terreng sklir de øverste cm lett ut. Fra 600 og opp var snøoverflaten mye fastere men fortsatt fuktig, (innsynking mye mindre ca3-5cm) Møtte på frys/smelt skare lag på ca 1000moh, så det virket som om mildværsgrense idag var på denne høyden.(indre deler, lokale temperatur forskjeller) Det ser ut som vi i sørlig del av regionen må opp til høyde over ca 1000moh for å finne fotsatt tørr snø i snøpakken. På obstur onsdag 20.05 (https://www.regobs.no//Registration/236356) gravde jeg profil til bakken, der var hele pakken fuktet til bakken, men det fantes fortsatt et lag med delvis smelteomvandlet fokksnø. (antar dette laget nok kan ha blitt omvandlet med varmværet som kom torsdag og fredag) Snødybde målt @200moh. I sørlig del av regionen flytter snøgrense gradvis oppover. Det tiner godt, god vannføring i bekker og elver. Så selv om det lokalt er mye snø fortsatt, så minker det.

Snøprofil

1,5 cm P MFcr, 11,5 cm P MF/DF M, 1,5 cm P MFcr, 38 cm K RGwp/MF D-M, 1,5 cm P MFcr, 5 cm P RG D-M, 5 cm P MFcr, 3 cm 1F FC 1 mm D, 20 cm P MFcr -0,1 °C @ 1 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,5 °C @ 40 cm, -1 °C @ 50 cm, -2,2 °C @ 70 cm, -3 °C @ 85 cm

ObsID: 236827

Svartisen / RANA

Snø

24.05.2020 kl. 10:28

666 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Snødekke

Fra parkering på ca 100 og opp til ca 600moh, er de øverste 30-40 cm av Snøpakken løs, (10-15cm innsynking ski) fuktig råtten vårsnø. Fra 600 er snøoverflaten mye fastere, men også Her fuktig

ObsID: 236813

Svartisen / RANA

Snø

24.05.2020 kl. 09:11

212 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

9 °C 6 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Delvis skyet, vind fra S-sektor.

Snødekke

190 cm totalt Snøgrense på 50 moh Fuktig snø overflate. God tining, relativt stor vannføring i bekker og elver som jeg passerte/ kjøretur langs med på vei hit.

ObsID: 236794

Svartisen / BEIARN

Snø

22.05.2020 kl. 14:20

407 moh

ahd@forsvaret (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ahd@forsvaret
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ahd@forsvaret
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ahd@forsvaret
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ahd@forsvaret

Notater

En rekke skred i Saltenområdet i forskjellige størrelser og i alle himmelretninger, som beskrevet i varselet. Det kan virke som at de største skredene kan sees i sammenheng med eksponert fjell som framskynder smelting og utglidning av skavler.

ObsID: 236589

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

22.05.2020 kl. 12:38

9 moh

Torbjorn@obskorps (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Torbjorn@obskorps Kommentar:  Sandhornøy. Ferske våte løssnøskred og glideskred.
ObsID: 236564

Svartisen / RANA

Snø

21.05.2020 kl. 10:02

29 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Flere naturlig utløste skred fra siste to dager observeres på laupen

Vær

Ikke nedbør 9 °C 2 m/s fra SØ ↖ Skyfri himmel, ingen nedbør, litt trekk fra Ø sektor

ObsID: 236395

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org