Snøskredvarsel for Svartisen fredag 05.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Våte flak- eller løssnøskred kan forekomme. Vær varsom i løsneområder og utløpsområder for skred. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Relativt høye temperaturer og sol bidrar til stor snøsmelting og det fører til at det er mye vann til stede i snøen. Bindinger svekkes og våte flakskred og løssnøskred kan løsne naturlig i bratte heng. Sannsynligheten øker utover dagen når temperaturen stiger. Mest utsatt er de fjellsider der sola får tak og spesielt rundt bart fjell og i bratte rennesystemer. Vær også forsiktig i potensielle utløpsområder for skred. Det vil også være lett for en skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratt terreng. Vær også observant der det er skavler. Disse kan knekke og løse ut skred i fjellsiden under. Ha også fokus i og under områder med glidesprekker. Her kan det løsne glideskred.
Opp til rundt 1000 moh er det våt/fuktig grovkornet snø. Under 300-500 moh er det lite snø igjen i terrenget. Generelt er det i høyden mye snø for årstiden. Mest snø finnes i østvendte fjellsider.
I høyden i indre deler av regionen har det vært observasjoner tidligere på vedvarende svakt lag av kantkorn som ble dannet i vinter. Hvor potent dette er nå er er usikkert.
Rundt sist helg ble observert mange våte løssnø- og flakskred.
Observasjoner onsdag fra Ranaområdet tilsier at snøgrensen i ytre strøk ligger på ca. 200 moh. og i indre på rundt 100 moh.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
2 °C til 7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

03.06.2020 kl. 18:29

769 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Forrige ukes snøprofil.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Østvendt terreng, fortsatt mye snø i de sidene
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Stadig mere og flere bare knauser og rygger i flere eksposisjoner
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Innen en halv meter Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV, V over 1000 moh

Faretegn

Mye vann i snøen

Skredfarevurdering

2 Moderat Det tiner godt, og snøpakken virker være gjennomfuktet opp til 950-1000moh. Ingen dagsferske skred observert, noe som nok har sammenheng med at det ikke klarnet ordentlig opp før utpå dagen, noe som gjorde at vi ikke fikk så sterk solinnstråling på snøoverflaten i dag, kun temperaturpåvirkning. (sørlig del av regionen) Stigende temperaturer og økt solinnstråling vil føre til at bindinger svekkes, opphopning av vann i snøpakken som igjen fører til at vi kan få naturlig utløste våte skred utover dagen. Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer bra med observasjon

Snødekke

75 cm totalt Snøgrense på 100 moh Våt løssnø Våt Snøpakken virker være gjennomfuktet og smelteomvandlet opp til 950-1000moh. I østvendte lesider hvor det fortsatt ligger mye snø (+3m) kan det muligens finnes lommer av fuktig, men ikke smelteomvandlet snø(fortsatt hvit, og over 900moh) Ellers så har varmt vær og sol tæret godt på snøpakken, her har det @200moh smeltet bort ca 70-75cm snø siden sist tirsdag da jeg var på obs her. God vannføring i bekker og elver, virker som vannet renner på de "rette" stedene, Snøgrensen kryper stadig oppover og den er nok nærmere 100moh på indre deler og på ca 200moh på ytre deler. I N, S og V eksposisjoner begynner det å bli bart på knauser og rygger helt opp, mens det i Østvendte sider hvor det er mest snø, er langt mindre bart. Snøoverflaten er fuktig/våt helt opp til ihvertfall 1000moh hvor jeg snudde idag,

Skredaktivitet

3. jun. I løpet av dagen Våte løssnøskred Naturlig utløst Noen bratte heng. SØ, S. Over 900 moh Ser flere naturlig utløste våte løssnøskred, antageligvis fra begynnelsen av uken

Snøprofil

28 cm 4F/1F MF 0 mm/0 mm V, 3 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F MF 0 mm/0 mm V, 2,5 cm P MFcr 0 mm/0 mm, 3 cm 4F MF 0 mm/0 mm V, 78 cm 1F MFcr/MF 0 mm/0 mm W -0,1 °C @ 1 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 110 cm

ObsID: 237915

Svartisen / RANA

Snø

03.06.2020 kl. 17:00

205 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør 11 °C fra N ↓ 5% skyer Pent vårvær, noe vind fra N sektor, ingen nedbør og sol,

Snødekke

75 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Det har «forsvunnet» ca70cm på denne høyde siden forrige tirsdag. God vannføring i bekker og elver.

ObsID: 237901

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org