Snøskredvarsel for Svartisen lørdag 27.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Skredfaren er økende i takt med mildværet. Naturlig utløste skred ventes. Unngå skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er økende etterhvert som regnet tiltar og mildværsgrensen stiger. Naturlig utløse våte skred ventes. Over mildværsgrensen kan det blir stor pålagring av fokksnø i enkelte områder som kan overlaste de vedvarende svake lag. Tørre naturlig utløste flakskred kan forekomme.
Mildvær preger snødekket i lavlandet, og snøen har sunket kraftig sammen under 800-900 moh. I høyden har det lagt seg fersk fokksnø. Kraftig vind har gjort at snøfordelingen er ujevn i terrenget. Det er lite snø for årstiden, og kun et tynt snølag mange steder som dekker stein og tuer, særlig opp til skoggrensa.
Snødekket er komplekst oppbygd med flere vedvarende svake lag og skarelag. Utbredelse og responsen fra de svake lagene er veldig ulik fra område til område.
Det meldes om stor skredaktivitet etter mildværet onsdag-torsdag. Fredag er det person utløst skred i regionen.
7 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Skyet.
Litt synkende temperatir utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
25 mm i døgnet, opp mot 50 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest, endring til stiv kuling fra sørvest om formiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

27.02.2021 kl. 12:56

636 moh

Kaiblix (Ukjent)

Tester

ECTP15@60cmQ3 God

ObsID: 258206

Svartisen / RANA

Snø

27.02.2021 kl. 11:14

457 moh

PerMHall (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

ObsID: 258179

Svartisen / RANA

Snø

27.02.2021 kl. 11:13

779 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Regn 2 °C 5 m/s fra SV ↗ 100% skyer Nedbør som regn og vind fra SV ca 800moh

ObsID: 258196

Svartisen / RANA

Snø

27.02.2021 kl. 11:09

407 moh

StigArveJohansen@Helgeland (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen

ObsID: 258176

Svartisen / RANA

Snø

27.02.2021 kl. 10:31

729 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Gikk til brudd i overgang fokksnø mildværsskare, måtte slå ganske hardt på 4-5 kakket
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Bildet tatt hvor jeg fikk et større drønn (ca 100m2 flate) fuktig nysnø på 4cm tykt bærende skarelag, delvis smeltomvandlet snø under skare Svakt lag består av store begerkrystaller v/ bakken)
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Regn 1 °C 3 m/s fra SV ↗ 100% skyer Vind har dreid og nå regner det på ca 750moh og vind fra SV

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig i skogen (opp til ca 450moh) er nå snøpakken i stor grad våt, men vi har hatt lav temperatur fredag ettermiddag og i natt, så det ligger et bærende skarelag på toppen av snøpakken opp til ca 900moh (snudde på 800 idag) I lesider er det blitt et lag med fokksnø oppå denne skaren. Over skogen, der hvor snøpakken er tynnest (inntil ca 50cm dybde) virker den være fuktet gjennom, men i lesider hvor det ligger mye innblåst snø er den fortsatt tørr (D-M) nederst. Snøgrense er fortsatt ved havnivå, men det begynner å bli tynt snødekke der. Snøen er også veldig ujevnt fordelt ettersom vi har hatt vind av skiftende retninger. Rygger og knauser er avblåste i alle eksposisjoner, mest snø i forsenkinger og i lesider.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store SV, V, NV over 600 moh

Våte løssnøskred Opphopning av vann i/over lag i snødekket Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 900 moh Med nedbør som regn vil bindinger kunne svekkes og vi vil kunne få naturlig utløste skred i mange eksposisjoner opp til mildværsgrense.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 1000 moh

Tester

LBT@98cmQ2 Gikk til brudd i sjiktovergang i eldre fokksnø (fukt forskjell DM til tørrere)

LBT@14cmQ2

Notater

Skriver mere om snødekke senere

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det ser ut som vi får en ny runde med regn. Mildvær går nå opp til ca 800-900 moh. Forrige runde virker fuktet øverste 50cm med snø opp til ca 800moh, så her er det et bærende skarelag under fersk fuktig fokksnø. (Virket å ha bundet seg hanske godt til skare da det måtte stor tilleggslast i LBT for at det skule gå til brudd) over 900-1000moh er det nok dannet myke fokksnøflak som kan løses ut av skiløper. Ettersom mildværet har gått så høyt torsdag og fredag, kan nå vedvarende svake lag i V eksp ha blitt fuktet og lite aktive, men noe usikkerhet rundt dette da det kan ha vært lokale forskjeller på mildværsgrense. I høyde 500 og opp har neppe kantkorn ved bakken blitt fuktet, så dette laget må vi være obs på i denne runden med regnvær. Mye regn fører til at bindinger svekkes vi vil kunne få våte løssnøskred opp til mildværsgrense, en allerede fuktet pakke kan drenere så godt at kantkorn ved bakken blir påvirka og det går skred på dette laget også. Over mildværsgrense vil nedbør komme som snø og kombinert med vind vil det i bratte lesider dannes nye myke flak. Gunstig temperatur gjør at disse stabiliserer seg raskt Varslet faregrad er riktig Faregrad og skredproblem stemmer veldig bra

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen fersk skredaktivitet observert pga dårlig sikt, kun observert skred fra onsdag/torsdag

Snøprofil

2,5 cm 4F PP W, 12 cm P DF M, 4 cm P MFcr, 3 cm 1F MF M, 8 cm P RG/MF M, 3,5 cm P MFcr, 108 cm P RG D-M, 10 cm K IF -0,1 °C @ 1 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,8 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -1,9 °C @ 90 cm, -1,8 °C @ 110 cm, -1,5 °C @ 130 cm

ObsID: 258195

Svartisen / RANA

Snø

27.02.2021 kl. 09:56

679 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Stort drønn, stor flate ca 100m2 bærende skare med fuktig snø på vedvarende svakt lag beger v bakken

Snødekke

Her hvor jeg fikk drønn er det fuktig nysnø på bærende mildværsskare(4cm) fuktig fokksnø på den gamle skara. Store begerkrystaller v/ bakken(3-4mm, M)

ObsID: 258169

Svartisen / RANA

Snø

27.02.2021 kl. 09:20

564 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Fra Vestside av kubben, bruddkant til lite naturlig utløst flakskred (onsdag/torsdag)i senter av bilde

Vær

Snø 0 °C 100% skyer Mye forskjellig vær på kjøretur hit. På indre deler nedbør som sludd v/ havnivå, tørrere fra ca 200moh, her fuktig nysnø og temp rundt 0. På ytre deler nedbør som regn v havnivå og sludd på ca 200moh. Lite eller ingen vind fra V sektor

Snødekke

4 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig

ObsID: 258155

Svartisen / RANA

Snø

26.02.2021 kl. 12:30

546 moh

StefanW (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  StefanW

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: i høyden

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredhendelse

26. feb 12:30 Tørt flakskred 1 - Små Fjernutløst SØ-vendt Skredet startet på 548 moh og sluttet på 547 moh Kantkornet snø ved bakken 100 cm høy og 10 m bred bruddkant Brattheng Fjernutløst fra gruppe på ski ca 100m unna. Deler av skredet med til isen på bakken.

ObsID: 258026

Svartisen / RANA

Snø

26.02.2021 kl. 09:55

344 moh

Ole Martin K (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ole Martin K
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ole Martin K

Skredhendelse

26. feb 09:55 Vått løssnøskred 3 - Store Ø-vendt Skredet startet på 341 moh og sluttet på 109 moh

ObsID: 257968

Svartisen / RANA

Snø

26.02.2021 kl. 08:58

45 moh

Ole Martin K (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Ole Martin K
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ole Martin K
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Ole Martin K

Skredaktivitet

26. feb. I løpet av dagen Våte løssnøskred Noen (2-5). 3 - Store Noen bratte heng. Ø Flere skred gått på Innerstøtten

Skredhendelse

26. feb 09:28 Vått løssnøskred 3 - Store Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 289 moh og sluttet på 82 moh Flere store skred ( våtskred) på Snøfjellet (Innerstøtten) .

ObsID: 257959

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

25.02.2021 kl. 18:42

160 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 1 °C Leiråmo (1200moh) kl 18:50

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ikke noe snøskavel og snø blåst vekk, lite snø. FV7454 Rengård - Leiråmo er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Melder stort sett oppholdsvær 1 døgn fremover.

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv7454 Rengård - Leiråmo,

ObsID: 257896

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

25.02.2021 kl. 13:42

moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Sandneslia (400moh) kl 13:42

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør på frossen grunn dekt med noe snø. FV7438 Sandneslia - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

Skredaktivitet

25. feb 22:43 - 24. feb 22:43 Sørpeskred 3 - Store. Naturlig utløst NV. Mellom 400 moh og 300 moh Gjelder Fv7438 Sandneslia - ,

ObsID: 257902

Svartisen / MELØY

Snø

25.02.2021 kl. 12:15

191 moh

Rune@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rune@obskorps

Faretegn

Ferske skred

Notater

Det foregår enorm smelting pga mye nedbør i lavlandet. Og det henger veldig mye is i fjellsiden som nå løsner og faller ned over veien opp til Glomfjellet. Ferdsel her frarådes

Skredhendelse

25. feb 10:16 Sørpeskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 242 moh og sluttet på 129 moh I renne eller forsenkning

ObsID: 257817

Svartisen / RANA

Snø

25.02.2021 kl. 11:55

199 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Skredhendelse

25. feb 09:57 Vått løssnøskred 1 - Små Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 199 moh og sluttet på 199 moh Opphopning av vann i/over lag i snødekket I renne eller forsenkning Vått løssnøskred/ sørpeskred har gått over vei. Litt usikkerhet om eksakt tidspunkt og sted, da jeg kun har info fra Rana Blad

ObsID: 257812

Svartisen / MELØY

Snø

25.02.2021 kl. 11:39

572 moh

Rune@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rune@obskorps

Skredhendelse

25. feb 08:39 Sørpeskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 216 moh I renne eller forsenkning

ObsID: 257806

Svartisen / MELØY

Snø

25.02.2021 kl. 10:48

614 moh

Rune@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rune@obskorps

Skredhendelse

25. feb 07:48 Sørpeskred 2 - Middels Skredet startet på 623 moh og sluttet på 96 moh Brattheng

ObsID: 257790

Svartisen / MELØY

Snø

25.02.2021 kl. 10:23

292 moh

Rune@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rune@obskorps

Skredhendelse

25. feb 10:23 Sørpeskred 2 - Middels Naturlig utløst N-vendt Skredet startet på 462 moh og sluttet på 236 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Brattheng

Vær

Regn 5 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 257782

Svartisen / MELØY

Snø

25.02.2021 kl. 09:34

710 moh

Rune@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rune@obskorps

Skredhendelse

25. feb 07:34 Vått flakskred 2 - Middels Naturlig utløst S-vendt Skredet startet på 718 moh og sluttet på 536 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Brattheng

ObsID: 257788

Svartisen / RANA

Snø

25.02.2021 kl. 07:59

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Regn 5 °C fra SV ↗ 100% skyer Nedbør som regn og varmegrader. Vind fra SV. Må nok høyere enn 700moh for å få nedbør som snø (nedbør som regn Saltfjellet ref webkamera der) umbukta 2 grader og regn (520moh)

ObsID: 257760

Svartisen / MELØY

Snø

25.02.2021 kl. 07:13

354 moh

Rune@obskorps (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rune@obskorps
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 3 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Rune@obskorps

Skredhendelse

25. feb 07:40 Sørpeskred 2 - Middels Naturlig utløst Skredet startet på 345 moh og sluttet på 18 moh Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø I renne eller forsenkning

Vær

Regn 4 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer

ObsID: 257797

Svartisen / RANA

Snø

24.02.2021 kl. 12:15

115 moh

Amund@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Amund@forsvaret
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Amund@forsvaret Kommentar:  Brudd i begerkrystaller og kantkorn like over bakken.

Vær

Regn 4 °C 100% skyer Tiltagende regn fra morgenen.

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: Generelt på fjellet

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Våt løssnø Fuktig Quick pit (fra toppen): Regn har trengt ned ca. 10cm i snødekket. 20cm RG, F hard. 10cm RG 4F hard. Nederst 8cm blanding FC og DH størrelse 4-5mm. Isotermt snødekke nå klokken 1600.

Tester

ECTP15@46cmQ2 Testen er tatt under skoggrensen, 22 grader.

ObsID: 257662

Svartisen / RANA

Snø

24.02.2021 kl. 08:06

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Regn 1 °C fra SV ↗ 100% skyer 1 varmegrad og regn til havnivå her. 3 grader og regn Utskarpen i morges. Ser ut som vi nå på morgenen nedbør som regn opp til ca 400moh (regn og 1 grad over bustneslia 250moh) Ute ved kysten må vi nok mye høyere nå for p få nedbør som snø. (4grader og regn på Sjonfjellet nå)

ObsID: 257557

Svartisen / D1805(NFK13) Sør-Salten 2020 - 2025

Snø

24.02.2021 kl. 07:06

90 moh

drift@svv (**)

Vær

Regn 5 °C Glomfjord (0moh) kl 07:13 Værobservasjon fra Kilvik (0 moh) kl 07:19 Ingen, 4,0 °C.

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Rask temperaturstigning

ObsID: 257547

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org