Snøskredvarsel for Svartisen torsdag 11.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Sterk vind gir betydelig skredfare. Naturlig utløste skred kan forekomme. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt kraftig vind fra SØ opprettholder skredfaren knyttet til ustabil fokksnø i heng mot NV. Stor pålagring gjør at skred kan bli store og løsne naturlig. I høyden kan det også gå store skred på vedvarende svake lag. Disse er antagelig mest utbredt i indre strøk og høyt til fjells der tidligere mildvær ikke ødela lagene. Nysnøen sist uke har ført til at de svake lagene ligger dypere i snødekket og generelt er vanskeligere å påvirke. Vær likevel oppmerksom i overganger mellom tynt og tykt snødekke.
Under tregrensa ligger det ubundet eller lett vindpåvirket snø. Over tregrensa er snøen generelt mer vindpåvirket, fra myke flak til harde bærende flak. Rygger og utsatte formasjoner kan være avblåst til mildværsskare. Mye vind fra NV har ført til at det ligger mest snø i østvendt terreng. Det er fortsatt mindre snø enn normalt mange steder i regionen.
Før mildværet i slutten av februar var det stedvis i regionen observert flere vedvarende svake lag og skarelag. Værdata tilsier at dette fortsatt er et skredproblem over ca 800 moh der mildværet ikke ødela lagene. Lagene er trolig mest utbredt i indre strøk der det har vært litt kaldere temperaturer, og i vestvendte heng.
Mandag ble det observert jevnt påfyll av snø ved Mo i Rana. Det er betydelige mengder snø tilgjengelig for transport. Onsdag formiddag ble det meldt om betydelig vindøkning og snøfokk i fjellet ved Gildeskål.
0 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst.
-18 °C til -11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Sterk kuling fra sørøst.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

11.03.2021 kl. 16:18

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

11. mar 16:17 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 327 moh og sluttet på 118 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 41 sekunder.

ObsID: 260610

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

11.03.2021 kl. 12:17

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

11. mar 12:16 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 458 moh og sluttet på 327 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 20 sekunder.

ObsID: 260561

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

11.03.2021 kl. 12:09

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

11. mar 12:07 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 247 moh og sluttet på 115 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 260557

Svartisen / Fv. 7438 Sandneslia”

Snø

11.03.2021 kl. 09:24

2 moh

skred@Geopraevent/Wyssen-TFFK (A)

Skredhendelse

11. mar 09:23 (+01:00) Ukjent Ukjent Naturlig utløst Ø-vendt Skredet startet på 349 moh og sluttet på 155 moh Ukjent Sandneslia Hendelsen er detektert automatisk. Koordinater for start- og stopposisjon er beregnet automatisk og kan avvike fra korrekt posisjon. Skredet er detektert av dopplerradar som måler hastighet, signalstyrke og varighet på skredbevegelsen som er innenfor radarens måleområde. Størrelsen på skredet er beregnet ut fra disse parameterne. Skredet varte ifølge målingene i 28 sekunder.

ObsID: 260497

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

11.03.2021 kl. 07:20

13 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tjugen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tjugen
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tjugen
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tjugen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye snøfokk både i fjellet, og i lavlandet

ObsID: 260472

Svartisen / LURØY

Snø

11.03.2021 kl. 06:47

8 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Skredhendelse

11. mar 06:50 (+01:00) Tørt flakskred Naturlig utløst Skredet startet på 9 moh og sluttet på 9 moh Leområder Naturlig utløst skred, over vei, medførte veistenging, unøyaktig stedsangivelse og størrelse. https://www.ranablad.no/trafikkmeldinger/luroy/snoras/fv-17-stengt-pa-grunn-av-snoras/s/5-42-815757

ObsID: 260554

Svartisen / Liatind

Snø

11.03.2021 kl. 06:30

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

11. mar 06:30 (+01:00) Snø på FV17 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <100m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 260589

Svartisen / RANA

Snø

10.03.2021 kl. 18:36

697 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Skredaktivitet

10. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Hadde flere steder med både skytende sprekker og ett sted hvor flak lett løsnet på liten kul/ konveks. Svakt lag nedfokket nysnø

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Notater

På tur i Utskarpen tirsdag, flere små naturlig utløste løssnøskred i bratt solhelling

Vær

Ikke nedbør -6 °C 15 m/s fra SØ ↖ Mye vind fra SØ i høyden, ingen nedbør, dårlig fjellvær.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Nye myke flak av fokksnø dannes nå i V eksposisjoner. På konvekser og hvor dette flaket er tynt, sprekker det lett opp, fikk skytende sprekker 2-3m lange i flak ca 25cm tykt, så stor spenning i flaket nå. Løste lett ut flak på en liten konveks kul med liten tilleggslast. I større heng/ lesider kan man nok løse ut større skred nå med liten tilleggslast. Svakt lag av nedfokket snø har dårlig/ ingen binding til hardt underliggende lag. Fortsatt mye snø tilgjengelig for transport i høyden. Så lenge det er snø tilgjengelig for transport vil det kunne dannes nye myke flak som i bratte lesider kan løses ut med liten tilleggslast. Uten nytt påfyll av snø vil fokksnø flak stabilisere seg. Dersom sola titter frem vil økt solinnstråling i bratte solhellinger føre til st bindinger svekkes og vi kan få mindre naturlig utløste løssnøskred (se observasjon i notater) Varslet faregrad er riktig Fg og sktmredproblem stemmer bra med hva jeg observerte idag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 300 moh Skoggrense begrenser fra hvilken høyde skredproblem gjelder

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr I skogen er det ca 30-40 cm løs ubundet snø på den gamle snøpakken som nå stort sett er smelteomvandla skare etter mildværet i månedsskiftet feb/mars. Dette skarelaget går opp til ca 800moh og er nå i V eksposisjoner dekket av nedfokket nysnø med lag av vindpakket myk fokksnø på toppen. Lokalt stor forskjell på nysnømengde i regionen mandag, men vi har nå snøgrense til havnivå helt ut til kysten.

ObsID: 260417

Svartisen / RANA

Snø

10.03.2021 kl. 17:33

478 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flak løsna med liten tilleggslast, liten konveks leside

ObsID: 260409

Svartisen / BEIARN

Snø

10.03.2021 kl. 17:08

55 moh

SteinS (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SteinS Kommentar:  Kraftig snøfokk rundt Tellingen i Beiarn.

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 260405

Svartisen / RANA

Snø

10.03.2021 kl. 16:51

205 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Snøfokk på vei til tur

Vær

Ikke nedbør -5 °C 8 m/s fra Ø ← Ingen nedbør, vind fra Ø sektor, kuldegrader, ingen nedbør her siden mandag formiddag.

Snødekke

60 cm totalt Moderat snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 260403

Svartisen / RANA

Snø

10.03.2021 kl. 16:00

599 moh

StefanW (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StefanW
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  StefanW

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Vær

Ikke nedbør -9 °C 15 m/s fra SØ ↖

Snødekke

Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr Tørr løssnø (pudder) i skogen til 400m, vindpåvirket løssnø til 500m, varierende hard og myk vindpakket snø fra 500m.

ObsID: 260410

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

10.03.2021 kl. 13:12

267 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 2 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Sjonfjellet - ,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Sjonfjellet - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø .

ObsID: 260372

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

10.03.2021 kl. 12:30

14 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Mastudalen - ,

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Kun fare for sørpeskred. FV17 Mastudalen - er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen fare før det kommer regn .

ObsID: 260363

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

10.03.2021 kl. 12:00

358 moh

Tjugen (Ukjent)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Rask vindøkning rundt kl 12.00 har satt igang vindtransport av snø fra Sør/Øst. Observasjoner fra i går viser at det er mye nysnø/pudder som flyttbar på fjellet, og mulighet for mye oppbygging av flak/skavler de nærmeste dagene.

Vær

Ikke nedbør 6,5 °C 12,3 m/s fra SØ ↖

ObsID: 260353

Svartisen / D1804(NFK11) Mo 2017-2022

Snø

10.03.2021 kl. 10:14

55 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 3 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra værobservasjon

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Fv17 Liafjell - Olvikvatnet, Lite snø

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3 °C Lia (200moh) kl 10:14 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn. Værobservasjon fra Liatind (300 moh) kl 10:19 Ingen, -3,0 °C. 0 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø . FV17 Liafjell - Olvikvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø .

ObsID: 260333

Svartisen / BEIARN

Snø

09.03.2021 kl. 17:33

976 moh

Håvard (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard Kommentar:  Naturlig utløst skred på østsiden av Høgtind

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Østsiden av Høgtind

ObsID: 260226

Svartisen / BEIARN

Snø

09.03.2021 kl. 15:29

633 moh

Håvard (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Håvard

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Fjernutløst av skiløper. Vinden la mye snø her på vei opp. Ser ut til å være på svakt lag av nysnø

ObsID: 260225

Svartisen / BEIARN

Snø

09.03.2021 kl. 13:50

480 moh

SteinS (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C 8 m/s fra SØ ↖

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabile forhold men tiltagende vind utover kvelden vil danne nye fokksnøflak. Har kun sjekket snødekket opp til 600 moh og finner våt snø helt nede ved bakken. Mildværet som var har tatt ut de svake lagene som var fremtredende tidligere i sesongen. Mye løssnø i terrenget i Beiarn og økende vind vil raskt endre de rådende forhold. Varslet faregrad er riktig Varsom melder økende skredfare i Svartisenregionen i morgen. Det vurderes riktig.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Under tregrensen er det mye upåvirket nysnø.

Skredaktivitet

9. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm F PP 0 mm D, 30 cm 4F RG 0 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 20 cm 1F MF 0 mm W

ObsID: 260214

Svartisen / RANA

Snø

09.03.2021 kl. 12:23

319 moh

hmo@statskog.no (Ukjent)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hmo@statskog.no Kommentar:  Vannkanten mot skrekanten.Ca 2 meter.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hmo@statskog.no Kommentar:  Skredhøyde på Skarpnesen.Ca 8 m.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hmo@statskog.no Kommentar:  Vannhøyde på elva mot sørvest
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hmo@statskog.no Kommentar:  Raset ned mot elva
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hmo@statskog.no Kommentar:  raset
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  hmo@statskog.no Kommentar:  Oversiktsbilde mot vest

Skredproblem

Ubunden snø

ObsID: 260499

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

09.03.2021 kl. 11:00

404 moh

Tjugen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tjugen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tjugen

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Vind fra Sør/Øst gir vindtransport av snø. Mest i høyereliggende fjellområder. Vinden tar ikke like mye alle plasser.

ObsID: 260202

Svartisen / MELØY

Snø

09.03.2021 kl. 09:49

380 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallgeir@NVE Kommentar:  Mot Helgelandsbukken. Snø til sjøen. Føyka på kantane over 5-600 meter.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallgeir@NVE Kommentar:  Mot nordvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Hallgeir@NVE Kommentar:  Mot aust. Botntinden.

Snødekke

ObsID: 260103

Svartisen / MELØY

Snø

09.03.2021 kl. 09:40

1037 moh

Hallgeir@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Hallgeir@NVE

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det bles frisk bris - lite kuling frå sør, og føyker over alle kanta. 20-30cm laus snø moden for transport der vinden ikkje har tatt enno. Vinden skal auke utover dagrn. Isskorpe under laussnøen ved hytta.

ObsID: 260097

Svartisen / RANA

Snø

09.03.2021 kl. 08:02

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Ikke nedbør -5 °C fra Ø ← Ingen nedbør, lite eller ingen vind fra Ø sektor, noen få kuldegrader. En fin vinterdag Mandag snødde det jevnt hele dagen, med lokale forskjeller på nysnømengde.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 260081

Svartisen / RANA

Snø

08.03.2021 kl. 08:09

3 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Vær

Snø -5 °C fra Ø ← 100% skyer Nedbør som snø til havnivå, noen få kuldegrader, litt vind fra Ø sektor

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

ObsID: 259901

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org