Snøskredvarsel for Svartisen mandag 29.03.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevende forhold. Vedvarende svake lag nede i snødekket og ansamlinger av fersk fokksnø. Utvis stor varsomhet inntil videre.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
4 - Svært store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og kraftig vind kan danne store ustabile fokksnøflak i høyden som kan være lett å løse ut. Skredfaren øker utover dagen. Stor pålagring av fersk vindtransportert snø til leområder kan i verste fall utløse skred i dype vedvarende svake lag nå. På høyfjellet og i indre strøk finnes det vedvarende svake lag dypt i snødekket. De ligger under massive og harde lag med snø og antas å være generelt vanskelige å påvirke. Dersom vedvarende svake lag blir påvirket kan skredene bli svært store. Der nedbøren kommer som regn er det fare for naturlig utløste våte skred.
Snøoverflaten er preget av store svingninger i temperatur de siste dagene. Det har regnet opp til ca. 600-800 moh og det lille som var av snø fra før, er nå smelteomvandlet. Over mildværsgrensen har det vært kraftig vind og stor snøtransport. I leområder høyt til fjells ligger det massive fokksnøflak i øst- og nordøstvendt terreng
Over 800 moh og i indre strøk, er det fremdeles intakte vedvarende svake lag i snødekket, men i hovedsak ligger de under harde skarelag og er generelt vanskelig å påvirke.
På fredag ble det observert et svært stort naturlig utløst flakskred på østvendt side av Høgtinden, ca. på 1300 moh, som trolig løsnet på vedvarende svakt lag. Antageligvis løsnet det under uvær på torsdag.
Søndag meldes det om fersk vindtransportert snø
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-5 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Forbigående sørøst liten kuling modt på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Svartisen / RANA

Snø

28.03.2021 kl. 12:17

1044 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

1 cm 1F DF D, 4 cm 4F PP D, 15 cm P RGwp D, 1 cm 4F FC/SH D Hele laget, 2 cm P MFcr, 2 cm 1F FC D, 15 cm P MFcr, 30 cm 1F MF D 1 test knyttet til snøprofilen

Snødekke

Skredfarevurdering

Ferske nysnø/ fokksnøflak dannet i lesider over mildværsgrense lørdag. På formiddagen idag hadde ikke disse flaken festes seg til underliggende lag der hvor jeg prøvde å påvirke disse. Flak var tynne da det nok var lite snø tilgjengelig for transport lørdag. Men gjorde en rask snøprofil med etterfølgende belastningstest i en liten skjermet leformasjon. Her gikk det til brudd i ECT i svakt lag av nedsnødd/nedfokket overflaterim mellom fokksnø og skare. Fokksnølaget er nok dannet iløpet av sist uke

Tester

ECTN12@22cmQ2 Overflaterim på skare under fokksnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 800 moh

Skredaktivitet

28. mar. 6-12 Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S

ObsID: 264471

Svartisen / RANA

Snø

28.03.2021 kl. 10:36

484 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Noe innblåst snø i leformasjoner

ObsID: 264414

Svartisen / RANA

Snø

27.03.2021 kl. 11:25

827 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps Kommentar:  Gikk til brudd på to forskjellige steder i blokka på samme slaget. Ikke full ECTP på det nederste bruddet, ECTN på det øverste
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

3,5 cm F PP D, 25,5 cm P/1F DF D-M, 3 cm 1F DF D, 3 cm P MFcr, 16 cm 1F/4F DF D, 3 cm P MFcr, 2,5 cm 1F FC 2 mm, 5 cm P MFcr, 3 cm 1F FC 2 mm, 15 cm P MFcr, 6 cm 1F DH 2 mm -1 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -1,9 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,7 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 70 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

Snødekke

65 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig

Skredfarevurdering

2 Moderat Snøpakken virker være gjennomfuktet opp til ca 700moh. Med nedbør som snø kombinert med vind over mildværsgrense, dannes det nå myke flak som kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Gamle vedvarende svake lag ligger nå godt beskyttet av harde overliggende flak og er vanskelig å påvirke. Måtte stor tilleggslast i ect for å få brudd i svakt lag av nedfokket løs snø. Gikk lettere til brudd i LBT, (svakt lag er tykt, bruddflate ru, liten krystall og hardt overliggende flak) men man må høyt for å finne disse problemene nå (8-900moh) snøoverflaten opp til ca 800 er fuktig så snøen fester seg nå godt til underliggende lag opp til denne høyden. Snø kombinert med vind i høyden vil gjøre st nye myke flak dannes, disse kan løses ut av skiløper i bratt terreng. Om sola kommer frem, så vil økt solinnstråling føre til at bindinger svekkes og det vil gå naturlig utløste løssnøskred i bratte solhellinger Varslet faregrad er riktig Fg og skredproblem stemmer veldig bra

Vær

Snø 0 °C fra S ↑ 100% skyer Litt dreining på vind fra Ø til vind fra S sektor i høyden. Nedbør som snø fra ca 600moh

Tester

ECTN23@30cmQ3 Middels Gikk til brudd i overgang mellom DM fokksnø og D fokksnø

ECTP23@40cmQ3 Middels Gikk til brudd i svakt lag av tørr snø mellom skarelag. Tykt svakt lag, liten krystall

LBT@43cmQ3 Gikk til brudd i svakt lag snø mellom skarelag

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, NV

ObsID: 264294

Svartisen / RANA

Snø

27.03.2021 kl. 10:32

659 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Snø Nedbør som snø fra ca 600moh, lite eller ingen vind fra SØ

ObsID: 264268

Svartisen / RANA

Snø

27.03.2021 kl. 09:31

202 moh

Gøran@ObsKorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Gøran@ObsKorps

Vær

Regn 3 °C fra Ø ← 100% skyer Nedbør som regn, varmegrader og her vind fra Ø sektor.

ObsID: 264252

Svartisen / GILDESKÅL

Snø

26.03.2021 kl. 14:15

903 moh

Jolys (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Jolys
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 2 Av:  Tester Opphavsrett:  Jolys

Tester

LBT@40cmQ2 Brudd etter middels belastning.

LBT@10cmQ1 Nedføyket fokksnølag. Brudd etter liten belastning.

ObsID: 264172

Svartisen / BEIARN

Snø

26.03.2021 kl. 14:01

1099 moh

AndreW (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  AndreW

Skredhendelse

26. mar 08:00 (+01:00)

ObsID: 264128

Svartisen / RANA

Snø

26.03.2021 kl. 12:02

420 moh

StefanW (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  StefanW

Skredaktivitet

26. mar. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. S Mange små løssnøskred (se bilde) i flere sørvendte heng ila de siste dagene. Bildeutsnitt ca 600m-1400m

ObsID: 264091

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org