Snøskredvarsel for Trollheimen tirsdag 25.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. I høyfjellet finnes det vedvarende svake lag, særlig i nordlige sider, som kan føre til store naturlig utløste skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Våte løssnøskred kan løsne av seg selv eller av skiløper. Brattheng med vannmettet snø må betraktes som ustabile. Høyt til fjells kan det finnes vedvarende svake lag som enda ikke har stabilisert seg. Det kan fortsatt gå store flakskred, men når og hvor skredene løsner er vanskelig å forutsi. Etter hvert som varmen har stått på noen dager og de svake lagene blir smelteomvandlet vil problemet avta. Det har, og kan fremdeles gå glideskred. Hold god avstand til områder med glidesprekker. Vær varsom i nærheten av skavler som nå svekkes av varmen.
Snøoverflaten er våt og smelteomvandlet opp til fjelltopphøyde. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i nordvendte sider i høyden finnes fortsatt finkornet snø et stykke ned i snødekket. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på omlag 600 moh. Den er lavest i nordvendt terreng.
Høyt i terrenget finnes det enkelte steder vedvarende svake lag i det gamle snødekket. Lagene begynner nå bli omdannet til smelteformer mange steder, men ikke overalt.
Lørdag ble det i nærheten av Trolltind observert flere glideskred, et av dem var stort. Søndag meldes det om et middels stort vått skiløperutløst løssnøskred.
I pinsehelgen var det varmt vær og mye snøsmelting i fjellet.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-2 °C til 5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Sunndal / Trollheimen

Snø

23.05.2021 kl. 16:30

1672 moh

Kykkern (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kykkern

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

Skredhendelse

23. mai 16:30 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 1639 moh og sluttet på 1477 moh Brattheng Våtsnøskred. Utløst av skikjører, ingen personer tatt av skredet. Ca 200meter langt, og ca 5 meter bredt øverst og 20 meter nederst.

ObsID: 274179

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

22.05.2021 kl. 12:48

494 moh

siri@SVV (****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  siri@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 3 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  Det ferske skredet er markert med rødt. Skredene markert med grønt var der da vi begynte turen.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  siri@SVV Kommentar:  SV fra Åbittind, SØ fra Vardfjellet, SØ fra Utkleiva.

Skredaktivitet

22. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø, SØ, SV. Over 1200 moh Så 1 str 3 og noen str 1-2 fra Trolltind. Vet ikke når skredene har gått. Så i tillegg glidesprekker flere steder.

Snødekke

Våt løssnø Våt Vått snødekke til topps på trolltind. Gravde ikke men klarte å trykke staven helt ned til bakken og så at det var mye vann i snøen. Går løssnøskred når man kjører brattere enn 30 grader.

Skredhendelse

22. mai 12:56 (+02:00) Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst Ø-vendt Skredet startet på 1222 moh og sluttet på 1067 moh Brattheng Observerer skred fra parkeringen. Skredet hadde blitt utløst etter vi gikk fra parkeringen og før vi kom tilbake. 1 skispor inn i skredet, 1 skispor ut av skredet, så har ikke varslet nødetater om skredet. På lang avstand ser det ut som str 3, men siden det er løssnøskred antar vi at det har volum som str 2.

ObsID: 274089

Trollheimen / SUNNDAL

Snø

22.05.2021 kl. 09:41

1223 moh

Priska@NVE (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Priska@NVE
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Pent vær noen skyet
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Skare
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Priska@NVE Kommentar:  Bruddflate

Snødekke

195 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 1450 moh. Snøgrense på 600 moh Skare Tørr Skare nede, på toppen 1-2 cm tørr nysnø

Vær

Ikke nedbør 5 °C 1 m/s 25% skyer

Tester

LBT@6cmQ3 Brudd like under skarelaget. Middels harde slag. Fikk et brudd til med veldig harde slag på 80 cm.

Skredfarevurdering

Varslet faregrad er riktig.

Snøprofil

4 cm K MFcr D, 27 cm 1F MF 3 mm M, 3 cm I IF, 32 cm 1F MF 2 mm M, 32 cm P MF 2 mm M

ObsID: 274061

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org