Snøskredvarsel for Trollheimen onsdag 26.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Det finnes vedvarende svake lag høyt til fjells, men de er vanskelig å påvirke.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varmt vær og solinnstråling vil enkelte steder gi høy vannmetning i snødekket. Våte løssnøskred kan her løsne av seg selv eller løses ut av skiløpere. Vær særlig oppmerksom i bratt terreng med tilhørende terrengfeller. Skredfaren vil være størst i sør- og vestvendte sider om ettermiddagen i forbindelse med stigende temperatur og solinnstråling. I skyggeområder høyt til fjells finnes det fortsatt vedvarende svake lag som ikke er fullstendig smelteomvandlet, men det skal nå stor tilleggsbelastning til for å løse ut skred på disse lagene. Det har, og kan fremdeles gå glideskred. Hold god avstand til områder med glidesprekker. Vær varsom i nærheten av skavler som nå svekkes av varmen.
Snøoverflaten er våt og smelteomvandlet opp til fjelltopphøyde. På tynt snødekke er hele snøpakken smelteomvandlet og storkornet. På tykt snødekke og i skyggesider i høyden finnes fortsatt finkornet snø mot bakken. Snøgrensen kryper oppover og ligger nå på omlag 600 moh. Den er lavest i nordvendt terreng.
Høyt i terrenget finnes det enkelte steder vedvarende svake lag i det gamle snødekket, men etter lenger tid med mildvær er lagene nå i ferd med å bli smelteomvandlet.
Lørdag ble det i nærheten av Trolltind observert flere glideskred, et av dem var stort.
De siste dagene har varmt vær og fravær av nattefrost gitt mye snøsmelting i fjellet.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-1 °C til 7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis frisk bris.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra øst om ettermiddagen.
-1 °C til 6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Trollheimen / Sunndal / Trollheimen

Snø

23.05.2021 kl. 16:30

1672 moh

Kykkern (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kykkern

Skredhendelse

23. mai 16:30 Vått løssnøskred 2 - Middels Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 1639 moh og sluttet på 1477 moh Brattheng Våtsnøskred. Utløst av skikjører, ingen personer tatt av skredet. Ca 200meter langt, og ca 5 meter bredt øverst og 20 meter nederst.

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting

ObsID: 274179

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org