Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 09.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i leområder der et vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag roer været seg og de ferske fokksnøflakene får tid til å stabilisere seg. Det er likevel en kompleks situasjon i fjellet, og vanskelig å vurdere skredfaren, ettersom fokksnø kan ha lagt seg over kantkornlag på snøoverflaten eller lenger ned i snødekket. I slike heng kan det være lett eller svært lett å løse ut skred, og skred på kantkornlaget lenger ned i snødekket kan bli store. Andre steder kan den nye snøen ha lagt seg på stabilt snødekke og her vil skredfaren være betraktelig lavere. Skredfaren er generelt høyere vest i regionen og høyere til fjells.
Denne ukens finvær påvirket snøoverflaten, særlig i sørvendte sider. Under ca 500moh har snødekket gjennomgått flere smelte-fryse sykluser. I fjellet er snødekket mer vinterlig. Tidligere i uken er det observert utvikling av kantkorn/rim i overflaten flere steder i regionen.
I enkelte heng finnes det nedføyket overflatekant/rim etter siste døgns snøfall. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn lenger ned i snødekket, men det er usikkerhet knyttet til utbredelse og egenskaper til dette laget. Det finnes også et vedvarende svakt lag av kantkorn nær bakken over ca. 700 moh, men dette er svært vanskelig å påvirke.
Det er observert små solutløste skred i sørvendte hellinger tidligere i uken.
5 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordøst, endring til bris fra øst.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i sørvest

For oppdatert værvarsel se yr.no
1-4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest, endring til bris fra sørvest om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

09.05.2021 kl. 14:28

842 moh

birgitrustad (****)

Snødekke

Ikke snøfokk 20 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Lite solinnstråling i dag, men kram snøoverflate opp til ca 700 moh i skyggesider. Skredaktivitet i form av våte løssnøskred vitner også om at mildværet nådde relativt høyt opp. Ingen utslag på lille blokktest eller ECT. Fant sjiktovergang mellom det som trolig er gammel snøoverflate og siste snøfall. Tydelig tegn i snøoverflaten på at vinden siste halvannet døgn har tatt i enkelte fjellsider/formasjoner.

ObsID: 271786

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

09.05.2021 kl. 12:39

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Pent, lettskyet. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes stort sett samme værtype neste døgn.

ObsID: 271763

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

09.05.2021 kl. 12:36

577 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Oppover mot NV mot Lillegryta ved Laslettind-Olderbakkfjellet.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Foto vestover. Vinderodert overflate fra SV. Trillet mange snøballer i bratt terreng i sola.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Med litt tråkking gikk 20 cm av snøoverflaten ved skiene i denne lille kanten ca 180 moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 6 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Masse snøballer har trillet i bratt terreng mot sola
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  På en rygg med tynt snødekke ca 600 moh var et lag med nedføyket nysnø midt i den nyere snøen oppå skarepakken, omdannet til kantkorn.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Kantkorn (fuktige) fra en rygg med tynt snødekke ca 600 moh der et lag med nedføyket nysnø midt i den nyere snøen oppå skarepakken, var omdannet.

Faretegn

Mye vann i snøen Noe vannopphopning over fastere lag i snødekket, men relativt god drenering.

Fersk vindtransportert snø Vindtransport fra SV

Drønn i snøen Svake grunne drønn i nedføyket nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 400 moh Kantkornproblemet begrenser seg til få heng (se Snødekke)..

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V under 800 moh Middels våte flakskred (noe opphopning av vann i snødekket) og små våte løssnøskred kan være lett å løse ut der sola svekker snødekket. Små tørre flakskred i N-NØ-vendt terreng og høyt til fjells kan også være lett å løse ut.

Vær

Ikke nedbør 2,2 °C Ikke under null nede ved fjorden i natt. Første varme soldag etter etter noen dager med overskyet kaldere vær og noe nedbør

Snødekke

200 cm totalt Ikke snøfokk 4 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 0 moh Våt løssnø Fuktig Våt løssnø mot S. Tørrere mot N. Frøs litt på til solskare etterhvert som vinkelen mot sola ble stor. Fra skoggrensa og opp til 900 moh ble det gravd mange steder for å finne kantkort/vedvarende svake lag. Snødekket var fuktig til vått, og tilnærmet 0 grader C mot Ø-S-V. Bortsett fra et N-vendt heng 420 moh med 9 cm snø over skarepakken (se egen obs), ble det ikke funnet kantkorn i overgangen skarepakke til nyere snø oppå. Generelt er det god binding her. Mer interessant er et lag med nedføyket nysnø 10-20 cm over skarepakken, som har blitt omdannet til kantkorn der snødekket er tynt (se bilder). Dette er hovedsaklig på rygger og annet terreng som ikke så lett samler snø, og vil være et skredproblem med liten utbredelse. Der hvor snødekket var tykkere, var dette løse laget fortsatt nedføyket nysnø, og det kom noen steder svake grunne drønn i dette laget. Det har blitt dannet ferske tynne myke fokksnøflak etter SV vind, og her var det noe oppsprekking.

Tester

ECTN27@17cmQ2 God

Skredaktivitet

9. mai. 12-18 (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Lett å løse ut Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV, V. Under 800 moh Lite skredaktivitet i dag selv om det har vært sol og varmt. Noen små våte løssnøskred observert. Ett tatt ut i bratt kant i skogen mot sola på ski (se bilde).

Snøprofil

2 cm 4F MF M, 3 cm 4F MF W, 6 cm P MF W, 5 cm 1F MF M, 2 cm 4F-1F MF M, 5 cm 1F RG M, 3 cm 1F RG W, 1 cm 1F MF W, 12 cm P MF M, 5 cm K MF M, 55 cm P MF W, 3 cm P RG M, 18 cm P MF M 0 °C @ 1 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 110 cm, -0,2 °C @ 120 cm 1 test knyttet til snøprofilen SØ vendt heng 480 moh. 305 cm tykt snødekke. Ingen kant funnet i dette snøprofilet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Sola avgjør i stor grad skredfaren for tida, både når den svekker nedføyket nysnø som er hovedskredproblemet, svekker kantkornlag som finnes enkelte steder, og gir opphopning av vann i snødekket over fastere snølag. Generelt inntrykk i dag var god stabilitet og lavere skredaktivitet enn man kunne vente, men ferdsel i bratt terreng i Ø-S-V himmelretninger mens sola steker, vil lett kunne løse ut små til middels store skred. Faregrad 2 Tilfrysing i natt, og mandag er det meldt en ny dag med sol og varme. Smelting og frysing gir omdanning til smelteformer og en stabilisering. Men avhengig av snødekkets evne til drenering, vil det kunne gi økt skredaktivitet sammenlignet med i dag. Varslet faregrad er riktig Nedføyket overflaterim er observert på flater høyt til fjells men ikke i skredterreng, og forventes ikke å være et skredproblem.

ObsID: 271769

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

09.05.2021 kl. 11:49

424 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  9 cm løssnø oppå skarepakken i N - vendt heng. Har blitt dannet 1,5 mm kantkorn oppå skaren her hvor snødekket over skaren var tynt. N-NØ vind i går under snøvær og SV vind fram til i dag, hadde gitt lite innblåst snø over kant i dette henget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

N vendt heng 420 moh. Lite løssnø oppå skarepakken.

ObsID: 271761

Vest-Finnmark / Hammerfest

Snø

09.05.2021 kl. 11:40

301 moh

jonas@obskorps.hammerfest (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  jonas@obskorps.hammerfest Kommentar:  Tatt mot N
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V under 200 moh Der solen tar. Våte løssnøskred

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V over 300 moh

Vær

Ikke nedbør 2 °C 3 m/s fra SØ ↖ 30% skyer Stabilt vær, gjevn temperatur gjennom døgnet. Varmt der solen tar.

Snødekke

70 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 50 moh Våt løssnø Fuktig Fuktig snø der sålen tar. Tørr snø på skyggesiden. Bart på rygger og koller. Betydelig bløtere i alle sektorer under 200 moh.

Tester

CTH24@80cmQ2 God

Skredaktivitet

9. mai. I løpet av dagen (+02:00) Skavl Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. SØ, S, SV, V Solen tar på skavl

Snøprofil

4 cm F MFcr 5 mm M, 76 cm P RG 0 mm D, 2 cm 1F/1F+ MFcr/MFsl 4 mm/4 mm D-M Hele laget, 10 cm 1F-P MFcr D-M 0 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, 0 °C @ 80 cm, 0 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Går ned i gammelt smelte/islag

Skredfarevurdering

1 Liten God bindibg ved 300 moh. Ved 200 moh er det et lag på ca 20 cm som er meget løst. Mildvær påvirker snødekket i området, mest der solen tar. Varslet faregrad er riktig

ObsID: 271771

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

09.05.2021 kl. 11:15

98 moh

birgitrustad (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  birgitrustad Kommentar:  Ser N siden av dalvannet

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere våte løssnøskred, også i N. Str 2. Mildt opp til ca 500 moh.

ObsID: 271756

Vest-Finnmark / D2012(CLA10) Langfjord 2017-2022

Snø

08.05.2021 kl. 13:42

25 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litte nedbør . Minkende skredfare neste døgn: Mindre nedbør .

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 271678

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

08.05.2021 kl. 10:10

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nordlig bris, snøbyger. EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes avtagende nedbør og lettere vær.

ObsID: 271646

Vest-Finnmark / Alta

Snø

07.05.2021 kl. 13:04

79 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Mot V over Mattisdalen mot Sæterkompen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 1 - Små S, SV, V over 200 moh Dårlig binding noen steder mellom skarepakke og overliggende løssnø/myke små flak.

Vær

Ikke nedbør -2 °C Snøbyger innimellom

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr For Alta og omegn: Mye snø har smelta og ca 50 cm snødybde i snitt i Mattisdalen og oppover dalsidene der. Mange barrabber. Litt tørr løssnø oppå K-fast skarepakke i fjellet og øvre del av skogen. I dalbunnen fuktige P-1F smelteformer uten lag under løssnøen. Kantkorn ikke funnet (opp til 400 moh).

Skredaktivitet

7. mai. I løpet av dagen (+02:00) Ingen skredaktivitet Ingen ferske skred sett i dag i Mattisdalen. Heller ikke i fjellene omkring Langfjorden på kjøretur hit fra Alteidet. Etter sol og varme på mandag-tirsdag vest i regionen, har det vært mindre skredaktivitet videre i uka.

Skredfarevurdering

1 Liten Omkring Alta i lavere fjell og i skogen har tidligere vått snødekke frosset til K-fast skarepakke. Litt nysnø og vind har dannet små flak i noen leheng oppå skaren, og der kan det være mulig å løse ut små skred. Faregrad 1. Lenger vest/nordvest i regionen er det mer snø og i fjellet er det observert overflatenære kantkorn i enkelte heng, uten at det er noen observerte skred på dette siden fredag 30.04 (obs 02.05). Snøvær i morgen lørdag gir mer pålagring i leheng. Vanskelige forhold siden enkelte heng kan være ustabile pga kantkorn, og de fleste ikke. Varslet faregrad er riktig Det er høyere skredfare vest (2) i regionen med høyere fjell og mer snø, enn rundt Alta (1). Kantkorn her i regionen er påvist i enkelte heng og har vist lite aktivitet. Det kan virke litt i overkant å ha to skredproblemer og en lang skredfarevurdering som bare handler om kant, i forhold til det generelle inntrykket fra regionen at det stort sett er stabile forhold, utenom de dagene sol og varme har stekt snødekket.

ObsID: 271596

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

07.05.2021 kl. 09:07

226 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolige værforhold, skyet opphold . EV6 Leirbotnvann - Biggas er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Ventes snøbyger lørdag, men lite vind..

ObsID: 271525

Vest-Finnmark / Alta

Snø

06.05.2021 kl. 15:48

469 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Muligens et lite vått flak i L2N.

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen (+02:00) Massevis av rulleballer, enkelte små W/L har gått litt dypere men ikke til bakken i nedre løsneområdene. Muligens et lite vått flak, men er ikke helt sikker.

ObsID: 271462

Vest-Finnmark / D2007(CLA10) Hammerfest 2014-2019

Snø

06.05.2021 kl. 14:42

226 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

Ingen skredaktivitet Gjelder Ev6 Leirbotnvann - Biggas,

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Lettskyet, pent, kjølig . Uforandret skredfare neste døgn: Ventes etterhvert tilskyende og snøbyger ..

ObsID: 271455

Vest-Finnmark / Loppa

Snø

06.05.2021 kl. 13:12

797 moh

birgitrustad (****)

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Så kun gamle solutløste skred, også flakskred. Opp mot str 3.

ObsID: 271556

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org