Snøskredvarsel for Vest-Finnmark lørdag 22.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er forhold for våte skred. Vær forsiktig i råtten snø, eller snø med stort vanninnhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det blir gradvis kjøligere og snødekket fryser til i høyden. I lavereliggende områder kan våte løssnøskred løses ut av skiløpere i bratt terreng. Våte naturlig utløste løssnøskred kan også forekomme. Høyt til fjells kan det være opphopninger av vann i, eller over lagdelinger i snødekket. Sannsynligheten for at det løsner skred på dette er liten, men kan ikke utelukkes helt.
Mildvær og solinnstråling har påvirket snødekket i hele regionen. I lavereliggende områder så er snøen grovkornet. I høyden er snødekket fortsatt mer finkornet og lagdelt.
Kantkornlag i snødekket er i ferd med å avrundes og vil gradvis bli smelteomvandlet.
0-4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-5 °C til 0 °C på 1100 moh.
Skyet.
Nedbør vesentlig i indre strøk. Om kvelden nordøst frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1-3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-7 °C til -3 °C på 1100 moh.
Skyet.
Mest nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.05.2021 kl. 07:00

16 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

Ikke observert bruddkanter under varmen så langt. Mye har tint. Omdanningen til smelteformer har kommet langt. Forventer fortsatt våte løssnøskred. Våte flakskred er mindre sannsynlig og kan vurderes tatt bort som skredproblem. Kaldere vær og lite nedbør gir stabilisering.

ObsID: 273880

Vest-Finnmark / D2

Snø

19.05.2021 kl. 07:34

630 moh

martin@wyssen (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Wyssen Avalanche Control Kommentar:  Smelteriller begynner å utvikle seg i L2Ø etter 2 netter uten særlig nattefrost

Snødekke

Små smelteriller i L2Ø etter 2 netter m. 2-4 plussgrader.

ObsID: 273758

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org