Snøskredvarsel for Vest-Finnmark søndag 23.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Mykje sol kan føre til våte skred. Vær varsom der det er svært våt snø, særleg i terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfara varierer gjennom døgnet, og det kan gå våte laussnøskred der sola står på. Desse kan gå naturleg eller bli løyst ut av skikøyrar. Det er lett å undervurdere skadepotensialet til slike skred, så vær varsam der snøen er svært våt, særleg i bratte heng med terrengfeller. Enkelte stadar kan det gå våte flakskred.
Den siste tida har mildvêr og sol påverka snødekket. Det har vore stor snøsmelting og snøgrensa har blitt noko høgare. Snøen er dei fleste stadar smelteomdanna, og frys om natta i høgda. Det finnast likevel lagdelt snø. Dei tidlegare vedvarande svake laga av kantkorn har starta å bli avrunda, men det kan ikkje utelukkast at dei framleis kan føre til skred.
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-7 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh natt til lørdag.
Skyet.
Mest nedbør i indre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-9 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Klarvær.
Frisk bris utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Finnmark / Kvænangen

Snø

23.05.2021 kl. 09:00

683 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjørnulf@ObsKorps Kommentar:  Stort vått flakskred i Koppartindgryta. Skavlbrekk eller løssnøskred ovenfra har trappet ned til ca 1 m dyp i snødekket. Bruddkant markert med strek på bildet litt nedenfor horisonten til høyre for midten av bildet. Sannsynligvis gått under sol og varme mandag 17. mai - onsdag.

Skredaktivitet

18. mai. I løpet av dagen Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 600 moh Ett stort (Koppartindgryta) og to middels våte flakskred (nordvendt over Jøkelfjordveien), har gått i svært bratt terreng høyt til fjells, nært berghamrer/svaberg/lave forhøyninger i fjellsida. Utløst naturlig (skavlbrekk/løssnøskred trappet ned) sannsynligvis under sol og varme mandag 17. mai, tirsdag eller onsdag. I dag søndag har det vært kaldt og sola kom fram mot kvelden. Ingen ferske skred observert i fjellene omkring Jøkelfjorden - Reinfjord - Olderfjord (båttur).

ObsID: 274195

Vest-Finnmark / Alta

Snø

20.05.2021 kl. 07:00

16 moh

Bjørnulf@ObsKorps (****)

Skredfarevurdering

Ikke observert bruddkanter under varmen så langt. Mye har tint. Omdanningen til smelteformer har kommet langt. Forventer fortsatt våte løssnøskred. Våte flakskred er mindre sannsynlig og kan vurderes tatt bort som skredproblem. Kaldere vær og lite nedbør gir stabilisering.

ObsID: 273880

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org