Snøskredvarsel for Vest-Telemark tirsdag 31.03.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vedvarende svake lag kan påvirkes der snødekket er tynt. Vær varsom i bratte heng med fersk fokksnø

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Lite sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt økende vind fra nordvest kan øke snøtransporten igjen. Litt stigende temperatur er gunstig for stabilisering av nye flak. Men en skiløper kan løse ut små skred i flakene. Det kan være mulig å løse ut skred på kantkorn der snødekket er tynt og kantkorn intakte, men det skal sannsynligvis mye belastning til. Der sola tar tak i sørhellinger utover dagen kan det gå noen mindre, våte løssnøskred.
Snøen ble i forrige uke fuktet opp til 1200-1400 moh, og det var mye vann i snøen i lavere områder. I helgen har det tørket og frosset med skare. I de høyeste områdene holdt snøen seg tørr. Det er mye eldre fokksnø og skavler i terrenget, og det ligger generelt mye snø i høyfjellet. I helgen dannet nordvestlig vind en del ferske fokksnøflak, særlig i høyfjellet.
Det er observert svake lag med kantkorn rundt skarelag nede i snødekket og ved bakken. Stedvis ligger disse under solid skare og er vanskelig å påvirke. Andre steder er kantkornet lettere tilgjengelig.
Søndag kom det noen få cm nysnø lengst vest i regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-10 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-7 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Perioder med vestlig stiv kuling i høyfjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

30.03.2020 kl. 21:11

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Generelt stabile forhold.. Økende skredfare neste døgn: Vil komme litt nedbør det neste døgnet, samt vil bli litt kraftigere vind fremover som kan danne fokksnø..

ObsID: 226477

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

29.03.2020 kl. 21:44

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). stabilt vær, lite nedbør og vind.. Uforandret skredfare neste døgn: Generelt stabile forhold det neste døgnet..

ObsID: 226262

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org