Snøskredvarsel for Vest-Telemark fredag 14.02.2020

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene er tynne eller myke.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er ferske fokksnøflak som er det dominerende skredproblemet. Utbredelsen og hardheten på flakene varierer utfra hvor vindpåvirket snødekket er. Vindøkning om kvelden fra S gir ferske fokksnøflak mot N. Det gamle snødekket virker stort sett å være stabilt. Enkelte steder kan det ligge svakt lag under den eldre fokksnøen, men dette virker å ha begrenset utbredelse.
Snøoverflaten består av fokksnø med ulik hardhet og utbredelse etter perioder med vind og siste siste dager. Det finnes også lommer med tørr løssnø, særlig øst i regionen. Rygger og vindutsatte partier er stedvis avblåst ned til gammel skare. Det gamle snødekket er stort sett hardt og stabilt med flere is- og skarelag etter tidligere mildvær. Mest snø i østvendte leområder og lengst vest i regionen.
Eldre vedvarende svake lag med kantkorn ligger stort sett under bærende snødekke, men observasjon fra Rauland tirsdag viser at lokalt kan det være mulig å påvirke svake lag der snødekket er tynt/mykt.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-11 °C til -5 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

14.02.2020 kl. 14:03

457 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen Kommentar:  Bilde fra kontraktsområdet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredaktivitet

14. feb 14:12 - 13. feb 14:12 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst Ø. Mellom 1000 moh og 900 moh Gjelder Fv806 Byrte kraftverk - Utistog, 1 skred

ObsID: 213389

Vest-Telemark / Raulandsfjell

Snø

14.02.2020 kl. 13:54

1063 moh

svein@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  1050moh
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  1050moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -3 °C 1 m/s fra SV ↗ 75% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ over 900 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er den nyeste fokksnøen som er problemet akkurat nå. Det finnes fokksnøflak som fortsatt er ustabile, særlig i østlige heng og sider. Vær forsiktig der det er fersk fokksnø, spesielt i samband med terrengfeller. Nedbøren og mildværet som er meldt vil øke skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

14. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

ECTP2@5cmQ2 Dårlig

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det er mye tørr løs snø i Raulandsområdet nå. Over skoggrensen og der vinden har tatt er det vekslende myke og harde flak med ny fokksnø. Det gamle snødekket er hardt og rimelig stabilt. Den nye fokksnøen finnes stort sett i østlige heng og sider. Det finnes et lag med kantkorna snø nede i det gamle dekket,dette ligger under harde lag og er foreløpig ikke noe problem. Har ikke observert overflaterim etter kulda som har vært.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Snøprofil

5 cm P DF 0 mm/0 mm D, 20 cm 4F DF 0 mm/0 mm D, 5 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 40 cm P RG 0 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 4F FC 1 mm/0 mm D, 40 cm P MF 0 mm/0 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -6,5 °C @ 20 cm, -5 °C @ 30 cm, -4,4 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm, -2,9 °C @ 70 cm, -2,4 °C @ 80 cm, -2,2 °C @ 90 cm, -2 °C @ 100 cm, -1,8 °C @ 110 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 213423

Vest-Telemark / VINJE

Snø

14.02.2020 kl. 13:44

989 moh

Elisabet@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Elisabet@obskorps Kommentar:  Vestvendt.

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Løst opp til tregrensa, noe mer avblåst på toppene.

ObsID: 213383

Vest-Telemark / SELJORD

Snø

14.02.2020 kl. 10:00

1061 moh

Espen@rkh (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Espen@rkh

Snødekke

Vindpakket myk

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet

ObsID: 213347

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

14.02.2020 kl. 08:00

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 213309

Vest-Telemark / VINJE

Snø

13.02.2020 kl. 15:36

1181 moh

håkon@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  håkon@obskorps Kommentar:  Viser vær, snø overflate bildet er tatt mot vest.

Skredaktivitet

13. feb. I løpet av dagen Skavl Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. NØ, Ø, SØ

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10% skyer Har vært snøvær og vind frem til i dag tidlig så har det klarna opp 🙂

ObsID: 213198

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

13.02.2020 kl. 13:17

456 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 213127

Vest-Telemark / D0801(25410) Telemark vest 2018-2026

Snø

12.02.2020 kl. 07:59

456 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stor vindtransport og snøfall. Uforandret skredfare neste døgn: Varsom og yr.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 212794

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org