Snøskredvarsel for Vest-Telemark torsdag 21.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Stabiliteten i snøen blir dårligere når snødekket blir vått og mykt. Unngå utløps- og utløsningsområder for våte snøskred og områder under glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigende temperatur utover dagen vil varme opp snødekket og svekke bindingene. Naturlig utløste våte løssnøskred er ventet i den vestlige delen av regionen der det nylig har kommet nysnø. Enkelte våte flakskred kan også forekomme der eldre fokksnøflak varmes opp og bindingene svekkes. Vær påpasselig rundt store skavler. Østlige deler av regionen rundt Rauland og Tinn vurderes skredfaren til 1-liten.
Vestlige og nordlige deler av regionen rundt Haukeli, Bykle og på Hardangervidda har fått nysnø i helgen. Høyt til fjells har det dannet seg tørre flak. Det er store forskjeller på snødekket om det er solvendt eller skyggeside. Lengre øst i regionen har det ikke kommet nedbør av betydning. Det gamle snødekket har vært gjennomfukta og fremstår som stabilt.
Det er generelt mye snø i fjellet, og mange steder store skavler i østvendte fjellsider.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-2 °C til 9 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Klarvær.
Natteforst flere steder i fjellet. Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
1 °C til 11 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost enkelte steder i fjellet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Det oppstod en feil under visning av denne komponenten. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt webdesk@nve.no

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org