Snøskredvarsel for Vest-Telemark lørdag 23.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Stabiliteten i snøen blir dårligere når snødekket blir vått og mykt. Unngå utløps- og utløsningsområder for våte snøskred og områder under glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredfaren er lavest tidlig på dagen på grunn av nattefrost ned til ca 1000-1200 moh. Utover dagen vil stigende temperatur høyt til fjells varme opp og gi smelting av snødekket. Innslag av regn og solinnstråling vil også kunne bidra til oppvarming. Smelting gir økt vanninnhold i snødekket som vil svekke evnt svake lag over skare nede i snøen. Unngå områder med glidesprekker. Det er store skavler i fjellet, vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk på at skavlbrudd også kan løse ut skred i underliggende terreng.
SnøoverfIaten er generelt våt for tiden. I høyden ligger det fokksnø av ulik hardhet etter snøvær og vind sist helg, vesentlig vest og nord i regionen. Det er store forskjeller på snødekket om det er solvendt eller skyggeside. Mer vinterlig preg i skyggesider. Lengre øst i regionen har det ikke kommet nedbør av betydning. Det gamle snødekket har vært gjennomfukta og fremstår som stabilt.
Det har ikke vært nattefrost i regionen siste døgn. Det er generelt mye snø i fjellet, og mange steder store skavler i østvendte fjellsider.
12 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
2 °C til 12 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nedbør fra om ettermiddagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
0 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Periodevis frisk bris i vest.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Det oppstod en feil under visning av denne komponenten. Hvis feilen vedvarer, vennligst kontakt webdesk@nve.no

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org