Snøskredvarsel for Voss tirsdag 11.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Naturlig utløste skred ventes i det varme været. Dype vedvarende svake lag kan igjen bli aktive. Skred kan bli store. Hold avstand til skavler og glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fortsatt plussgrader til fjelltopphøyde vil svekke snødekket, men oppholdsvær påfører ikke snødekket mer vekt og faregraden vurderes å gå litt ned. Vedvarende svake lag fra tidligere i vinter, kan aktiveres i varmen og gi enkelte større våte flakskred. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor ustabile disse gamle lagene er, men sannsynligvis vil problemet være størst i heng mot nord som er lite påvirket av sola tidligere. Våte løssnøskred er mest aktuelt der nedbøren kom som snø søndag. Faren for glideskred og skavelbrudd øker og gjør det krevende å ferdes i høyfjellet med mange ulike problemer å ta hensyn til.
Snøoverflata er preget av nedbør og stigende temperatur søndag og mandag. I lavlandet og sørvendte heng er store deler av snøpakka smelteomdanna og våt. Høyt til fjells i skyggesider har fokksnøen blitt våt for første gang etter påske. Det har smeltet mye snø i sørvendte heng de siste ukene, også høyt til fjells. Snøgrensen ligger på 600-800 moh.
I det gamle snødekket ligger vedvarende svake lag som nå gradvis kan bli aktive når den bærende overflata blir våt. Dybden på lagene og eventuelle overliggende skarelag kan gi ustabilitet til varierende tidspunkt. Kantkorn og rim som har ligget nært overflata blir raskt ødelagt av smeltevann som trenger ned i snødekket.
Det er observert mange våte skred mandag, både løssnøskred, flakskred og glideskred ved Vikafjellet
8-12 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om kvelden.
2 °C til 10 °C på 1100 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
Oppholdsvær.
Frisk bris fra sør, endring til bris fra sør om ettermiddagen.
2 °C til 11 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Voss / Vik

Snø

11.05.2021 kl. 15:28

1100 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Våte smelteformer preger snødekke i alle himmelretninger på Vikafjellet. Synker nede 5-10cm dårlig glid.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Med foten synker du nedi mer men ikke råtten snø kun enkelte få steder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Vikafjellet fra ca 950moh generelt mye mindre snø i år enn i fjor. Men ligger jevnt over bra med snø der snøen har blitt fraktet inn tidligere i vinter. Skavler finnes i flere hummelrentknger både v , n og ø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  På vann smelter snøen og det blir overvann
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bare rabber snøen ligger der den samler seg
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Denne snøflekken smelter nok fort så disse rabber blir større og større

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, V, NV over 1200 moh Fortsatt vil jeg tror det finnes kant i snødekke i skyggesider høyt til fjells. Som med varmt vær kan bli aktive igjen. Skred - store kan løsne av seg selv. Umulig / vanskelig å si når / om det skjer.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Snøoverflaten er løsere og våt. Enkelt for skiløper å løsne i bratt terreng. Men kan også løsne av seg selv. Skavler kan også knekke samt glideskred opp mot str 3 skal ikke utelukkes.

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur 900-1100moh mye nord og øst. Skyet vær med gløtt av sol, flere plussgrader. Frisk vind/bris fra sør, kjølner huden noe men tempen vinner over vinden. Så vått snødekke preger dagens tur, men det er noe hold i snøen så ikke råtten. Men dog dårlig glid. Skredproblemene er knyttet til dette våte snødekke. I alle himmelretninger kan det løsne av seg selv våte løsnøskred mens høyt til fjells kan varme gjøre nyere og evt eldre kan aktive igjen. Gradhvis en stabilisering av snødekke. Det vil takle varme være bedre og bedre. Meldt varmt også på nettene men evt mindre skyer vil gi noe ustråling.

Faretegn

Mye vann i snøen Generelt er snøoverflaten våt og det finnes enkelte områder med oppsamling av vann over hardere lag.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Våt Det er snø over ca 600 i skyggen og enda høyere i solen. Bratt syd og steder tidligere i vinter med tynnt snødekke, på topper og rygger er nå bare. Snøoverflaten er våt , du synker ca 5-10cm nedi med ski, dårlig glid. Og enn 20-25cm uten ski. Enkelte steder tråkker du igjennom med ski. Elver og bekker har åpnet seg og småe områder er det nå mindre pytter. Store vann har snøen begynt å smelte og det er stedvis mye overvann. Tidligere svake lag må du høyt til fjells og i skyggen for å finne. På dagens tur opp til høyde 1100moh består snødekke av smelteformet snø, løsere på toppen så hardere. Kan finnes områder med oppsamling av vann samt noe løsere smelteformer.

ObsID: 272033

Voss / Vik

Snø

11.05.2021 kl. 14:37

991 moh

Siggen@obskorps (****)

Snøprofil

20 cm F/4F MF 3 mm W, 2 cm F MFsl S, 5 cm 1F RG/MF M, 2 cm 4F+ MF W Trolig kanten over skaren litt løsere smelteformer nå, 45 cm K/I MFcr Må tråkke hardt på spaden for å grave 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm 1000moh vnv

ObsID: 272023

Voss / Vik

Snø

11.05.2021 kl. 13:04

892 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 16 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skavel løsna ved gammel vei utenom tunnelen på Vikafjellet
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 16 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Trolig kommer det med har sprekt i bakant
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 16 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et glideskred ser også ut som det kan komme noe mer
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Yngnisdalen skavler er små men det drypper godt fra fjellkjæringa
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe is og snø har løsna og trolig kommer det mer også, Yngnisdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Elver har åpna seg dette fra parkering ved Finnbunuten/fjellet ca 750moh men ser også det åpner seg også på 900-1000moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Kvassdalen lite snø igjen i den side som får mest sol
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Noe mer snø igjen i skyggesiden, Kvassdalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Lite snø igjen ja
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Ved værstasjonen ved Hestavollen åpner bekker seg
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øst sør øst side ved Skjellingahaugen har fortsatt mye snø igjen
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Terreng som får sol smelter flekker frem også områder på topper / rygger med tynt dekke så smelter det frem bare rabber nå. De blir større dag for dag når det nå ikke er nattefrost lengre.
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Fortsatt mye terreng som har bra med snø
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Skjellingavatnet smelter også snøen, blir området med overvann nå
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverst fra Torsdag 6 Mai under fra i dag Tirsdag 11 Mai
Bilde Av Snødekke
Bilde 16 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Øverst fra Torsdag 6 Mai under fra i dag Tirsdag 11Mai

Vær

Ikke nedbør 6 °C 9 m/s fra S ↑ 40% skyer Sørlig frisk bris som kjølner noe, men varm værtype med flere plussgrader på Vikafjellet. Mindre og mindre skyer så solen titter frem også.

Skredaktivitet

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst NØ, Ø Et glideskred

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Skavl Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Få bratte heng. Ø. Over 900 moh Søndag - Tirsdag var ikke løsna sist jeg kjørte forbi Torsdag sist uke var det.

11. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Usikker på når men trolig Søndag / Mandag / Tirsdag. I alle himmelretninger og høyt til fjells.

Snødekke

ObsID: 272012

Voss / Vik

Snø

10.05.2021 kl. 14:30

1066 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  40 cm innsynk nå kl 1430.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  1055 moh, SØ. Øverste 40cm har blitt råtten og har god binding til underliggende skare. Her er det ikke akkumulering av vann og snødekke har dermed god dreneringsevne.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@48cmQ3 Brudd ved middels tb under skarelag.

Snødekke

Meget våt

Snøprofil

45 cm F/1F MF 3 mm V, 2 cm K IF W, 3 cm 4F MF W, 40 cm 1F MF 2 mm W 1055 moh, SØ. Snødybde 160 cm.

ObsID: 271906

Voss / Vik

Snø

10.05.2021 kl. 13:50

887 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Q3 @95 cm under skarelag. Skarelaget var ikke sagd skikkelig av, så den knakk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@95cmQ3 Brudd (knekk) ved stor tilleggsbelastning like under skarelag.

Snøprofil

25 cm F MF 3 mm W Finere korn nedover., 35 cm 1F MF 1 mm W, 30 cm 1F/P 2 mm W, 4 cm I IF, 1 cm 4F MF 2 mm W Vanskelig å vurdere hardhet., 50 cm P/1F MF W Topp av dette laget er den brune horisonten som er observert ved svartavatnet. 880 moh, nordvest. Profil i foten av skråningen. Snødybde 150 cm.

ObsID: 271902

Voss / Vik

Snø

10.05.2021 kl. 12:45

1114 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  5 cm tykk is. LBT påviser ingen svake lag med ugunstige egenskaper i de øverste 105 cm av snødekket.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 5,4 °C 4 m/s fra S ↑ 95% skyer Akkurat nå lettskyet, opphold og solgløtt.

Snøprofil

10 cm F MF 1 mm W, 50 cm K/1F MF 2 mm W, 5 cm I IF Massiv is. Måtte bruke "jordspade" for å komme gjennom., 40 cm P MF W 1116 moh, vestvendt leheng. Snødybde er mer enn 250 cm.

ObsID: 271880

Voss / Vik

Snø

10.05.2021 kl. 11:39

1123 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Her vestvendt er situasjonen annerledes enn skjelingahaugens SØ - side (identisk høyde). Smeltinga har ikke kommet like langt, og det er ikke akkumulering av vann over øverste skarelag. Enda. Ingen svake lag som bryter ved sidebelastning.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@70cmQ3 Brudd først ved stor tb. Ikke glatt, mer Q5. Tror søyla knakk pga vektarm.

Vær

Regn 7 °C 3 m/s fra S ↑ 100% skyer Litt duskregn. Klarer meg foreløpig uten goretexjakke.

Snøprofil

10 cm F MF 1 mm W Våt nysnø som kom søndag/igår., 15 cm K MF W Enda påfryst. Nysnø har isolert., 2 cm I IF, 150 cm 1F/P MF Er 2-3 skarelag i denne pakka. 1125 moh, vestvendt. Snødybde 180 cm.

ObsID: 271865

Voss / Vik

Snø

10.05.2021 kl. 10:15

1125 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Glatt brudd på 31.mars-skaren i vannholdig lag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Store begerkrystaller i bunn av snødekket. Disse er nok dannet i siste klarværsperiode. Tror ikke dette representerer tynt snødekke altså. Mulig vi bare traff ei lomme med gode vekstforhold.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@30cmQ1 Glatt brudd ved liten tb. Blokka seiler av.

Snøprofil

4 cm F MF 3 mm W, 5 cm P MF W, 20 cm 4F/1F MF 1 mm, 2 cm F-4F MFpc 2 mm/4 mm V Nedre del Vanskelig å vurdere hardhet, men løsere enn over og under., 2 cm K MF 31.mars-skaren, 20 cm 1F MF W Flere skarelag i dette laget., 5 cm 4F DH 2 mm/6 mm W Shit u not. 1120 moh, SØ. Snødybde 58 cm. Dette profilet er 4 m over forrige profil, nyss registrert.

ObsID: 271843

Voss / Vik

Snø

10.05.2021 kl. 09:54

1115 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Isotermt snødekke. Tre markerte skarelag @50-70 cm under overflaten. Blåfarge illustrerer opphopning av vann. Lille blokktest gir glatt brudd i øvre skarelag ved middels tb.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@50cmQ1 Seiler av på 31.mars-skaren ved middels tb. Opphopning av vann over skare. 30 gr helning.

Snøprofil

50 cm F/P MF Grovkornet MF, 2 cm 4F MFcl 3 mm V Nedre del Nedbrutt kant tror jeg, 80 cm K/1F MF W 1120 moh, SØ. Snødybde 130.

ObsID: 271838

Voss / Voss

Snø

10.05.2021 kl. 08:46

776 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Skredaktivitet

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Et ferskt vått flakskred i bratthenget over Storebotn, ca 1000 moh sørvendt, Myrkdalen

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Glideskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst

10. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Observert i kvassdalen. Gammel snø slepper i brattheng.

ObsID: 271825

Voss / Nautgrovi

Snø

08.05.2021 kl. 22:52

54 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

8. mai 22:52 (+02:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 8.5 sekunder.

ObsID: 271710

Voss / Nautgrovi

Snø

08.05.2021 kl. 22:51

54 moh

skreddeteksjon@cautus-svv (A)

Skredhendelse

8. mai 22:51 (+02:00) 1 - Små S-vendt Nautgrovi Signalene fra hendelsen ble registrert i 7.5 sekunder.

ObsID: 271709

Voss / Ulvik

Snø

08.05.2021 kl. 14:04

1173 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Islag (trolig 27.feb) sees tydelig.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Bølgene i snøoverflata bak der er smelteriller fra mildværet fra rett før påske, dvs 31.mars-skaren.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@31cmQ2 Brudd under islag i nedbrytende kant. Seilte av ved liten tb.

Snødekke

Snøprofil

0,5 cm F SH 3 mm M, 2 cm F MF 2 mm W, 10 cm K MF 4 mm M, 10 cm 1F MF 2 mm W, 3 cm I IF M Mulig dette er 27.feb-skaren., 2 cm 4F FCxr 3 mm W, 120 cm P MF 1 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 60 cm 1165 moh., vestvendt leheng. Snødekket er isotermt.

ObsID: 271685

Voss / Ulvik

Snø

08.05.2021 kl. 12:47

1399 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Termometer står ved 31.mars-skaren. Isotermt snødekke fra topp til bunn. Tendenser til akkumulering av smeltevann over skarelaget.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  LBT, brudd i smelta kant over 31.mars-skaren ved stor tb. Q3.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@75cmQ3 Brudd i gamle, smelta kant over 31.mars-skaren. Stor tilleggsbelastning.

Snøprofil

5 cm F MF 1 mm/2 mm W Nedbrutt nysnø og rim som smelter i øverste 2 cm., 70 cm P MF 1 mm W Varierende kornstørrelse og hardhet, alt etter hvor langt smelteprossessen har kommet. Flere skarelag., 2 cm 4F FCxr 2 mm M-W Øvre del, 1 cm I IF, 50 cm 1F MF 2 mm/4 mm W 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, 0 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, 0 °C @ 60 cm, 0 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm 1400 moh, østvendt leheng. Snødybde 140 cm

ObsID: 271684

Voss / Ulvik

Snø

08.05.2021 kl. 12:14

1326 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Overflaterim og begynnende kant på et fast dekke av gammel smelt. Representativt for mye terreng, bortsett fra der det smelter i solhelninger. Det var rimkrystaller også ved Upsete.

Snødekke

ObsID: 271662

Voss / Ulvik

Snø

08.05.2021 kl. 11:25

1237 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  ECTP12@50 Q1 på 2 mm avrunda og våt kant
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Svakt lag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP12@50cmQ1 God Overraskende mye piff i dette laget. Blokka seiler av. 35 grader helning

Snødekke

Bærende skare fra morgenen av. 5 cm innsynk i bratt SØ kl 11.

Snøprofil

2 cm F PP/SH 1 mm/2 mm M, 3 cm F MF W, 12 cm P MFcr M, 30 cm 1F MF 3 mm/1 mm W, 2 cm MFcr, 3 cm F FCxr/MF 2 mm W Øvre del Nedbrutte kantkorn, 2 cm K MFcr 31.mars-skaren??, 100 cm 1F/P MF 1 mm W Noen hardere og også mykere lag, men alt er smelteformer. Noen rester av skarelag. 1 test knyttet til snøprofilen 1230 moh, SØ. Snødybde 240 cm. Løsere lag siste halvmeter mot bakken.

ObsID: 271659

Voss / Voss

Snø

08.05.2021 kl. 09:28

1300 moh

steinar@GeoRisiko.no (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Flakskred i Skipadalsnutens nordside. Anslår str 3.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  steinar@GeoRisiko.no Kommentar:  Observert 2 flakskred i nordsider, utløst 1300-1400 moh. Begge ca str 3.

Skredfarevurdering

2 Moderat Onsdag danna sterk vind og nedbør fokksnøflak mot nord og vest, over ca 11-1200 moh. Observasjoner av store skred i høyden, 1300 moh, bekrefter dette. Antatt vedvarende svakt lag av rim eller overflatekant. Varslet faregrad er for lav

Skredaktivitet

6. mai. I løpet av dagen (+02:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV. Over 1300 moh Observert to flakskred fra Bergensbanen.

ObsID: 271642

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org