Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Nordland

Publisert: 14.05.2020 13:01 Gyldig: fra 13.05.2020 23:00 til 15.05.2020 23:00

Varseltype

Snø

Fredag ventes lokalt kraftige snøbyger. Snøen ventes lokalt å legge seg på veiene i de mest intense bygene, både i lavlandet og i fjellet. Det kan på det meste komme 5-15 cm snø i løpet av 24 timer.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 13.05.2020 23:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye snø, gult nivå, Nordland, 13 May 21:00 UTC til 15 May 21:00 UTC.
Kart over mye snø, gult nivå, Nordland, 13 May 21:00 UTC til 15 May 21:00 UTC.
Oversiktskart