Varsel fra Meteorologisk Institutt

Mye snø, gult nivå (MET)

Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten

Publisert: 17.05.2020 10:49 Gyldig: fra 18.05.2020 03:00 til 19.05.2020 08:00

Varseltype

Snø

Mandag og natt til tirsdag er det ventet snø over ca 300 meter.

Avsender Meteorologisk Institutt
Kilde https://www.met.no/vaer-og-klima/Ekstremvaervarsler-og-andre-farevarsler
Faren øker fra 18.05.2020 03:00:00
19.05.2020 08:00:00
Konsekvens Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold.
Råd Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.
Betydning av varslingsnivå Utfordrende situasjon
Sannsynlighet Sannsynlig > 50%
Kart over mye snø, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 18 May 01:00 UTC til 19 May 06:00 UTC.
Kart over mye snø, gult nivå, Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, 18 May 01:00 UTC til 19 May 06:00 UTC.
Oversiktskart